Jak na fundraising pro neziskovky (Copy day)

Stručné představení projektu / aktivity

Bez fundraisingu se neziskové organizace neobejdou. Pojďme jim objasnit, jak získat peníze pro organizaci a jak přistupovat ke svým podporovatelům.

Na jakých komunikačních kanálech to budeme publikovat?

 • blog

 • Facebook

 • LinkedIn zpravodaj

 • Instagram stories

 • newsletter číst.digital

 • Slack

Co má být obsahem

 • krátké vysvětlení fundraisingu a proč je pro nezisk důležitý

 • příklady strategií a možností, jak získat pěníze pro svou organizaci

 • nebylo by odvěci uvést i nějaká čísla - kolik % lidí podporuje neziskovky, kolik peněz věnovali za poslední rok do neziskového sektoru a pod.

Cílová skupina / ke komu mluvíme

 • neziskové organizace

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

 • vzdělávání a zlepšovaní kompetencí neziskovek

CTA (výzva k akci) na konci článku

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Dodržuj tonalitu Česko.Digital a nedělej článek přehnaně dlouhý.

Nezapomeň si pořádně ověřit fakta, která v článku uvádíš. (Pokud to bude potřeba, umíme sehnat nějakého garanta obsahu a člověka, který správnost faktů zkontroluje.)

Podklady

 

Kam to vše psát?

TADY: