Jaké je poučení z UA parťáka aneb příklady dobré praxe nekončí vždy úspěšným projektem

V rámci práce v obsahovém týmu a na obsahu Česko.Digital by měl každý copywriter, který se zapojí do psaní a tvoření, dostat komplexní zadání. Pomáhá to k tomu, aby vznikl kvalitní výstup a nezůstal prostor pro zmatek a nedorozumění.

Každý text obvykle představuje několik hodin člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnuj prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Čím konkrétněji a detailněji vyplníš níže uvedené, tím je pravděpodobnější, že výsledek bude odpovídat tvým představám.

Stručné představení projektu / aktivity

V reakci na válku na Ukrajině vznikl jako jeden z mnoha projektů UA parťák, což měl být buddy program pro ukrajinské uprchlíky v naší republice. Měl jim umožnit lépe se začlenit do společnosti - čeští parťáci měli uprchlíkům poskytnout základní informaci o místě, o fungování ČR, vzít je do kina nebo na výlet,...

Aktuální situace / kde jsme

Projekt byl za minimálních nákladů otestován na vzorové skupině. Z tohoto testování vyšlo najevo, že projekt není relevantní (není o něj zájem). Účelem článku by mělo být zveřejnění tohoto ponaučení - potvrdilo se, že než se vrhnout do programování, je důležité validovat nápad za co nejmenších nákladů.

Na jakých komunikačních kanálech to budeme publikovat?

Článek na blog, slack do #sdílej a inspiruj, LinkedIn, Facebook a do newsletteru pro neziskovky.

Osnova / co má být obsahem

  1. O projektu UA parťák

  2. Vyhodnocení projektu UA parťák

  3. Ostatní buddy projekty - jak dopadly?

  4. Jak by správně měl vypadat vývoj projektu v č.d

  5. CTA

Cílová skupina / ke komu mluvíme

Všichni, kteří mají nápad na nový projekt nebo s novým digitálním projektem začínají.

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Prezentace toho, jak důležité je validovat (za co nejmenších nákladů) nápad, než se pustíme do programování.

Cíl tvořeného obsahu / CTA (výzva k akci)

Máte-li digitální produkt, se kterým si nevíte rady nebo chcete zavést novou digitální službu a hledáte pomoc či inspiraci, pak si pročti tento blogový článek nebo rovnou zadej žádost do našeho akcelerátoru přes tento formulář.

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Je nutné nechat text zkontrolovat Naděždou Vránovou a Petrou Lulákovou, ven může jít až po tom, co jej odsouhlasí.

Podklady

Užitečné odkazy

Kontaktní osoba pro případné doplňující dotazy

Gabriela Chladilová, Leoš Literák