Komunikace projektu Nedlužím státu pro fázi 1.5_rozhovor s IT a UX vývojem o posunu projektu

Stručné představení

Projekt Nedlužím státu chce prostřednictvím webové aplikace usnadnit lidem orientaci při zjišťování možných dluhů vůči státní správě. Poskytnout všechny informace na jednom místě a maximálně zjednodušit celý proces zjištění informací.

Aktuálně pomáhá tak, že lidem na základě zodpovězení dotazníku vytipuje instituce, kterým mohou dlužit, zobrazí potřebné formuláře a kontakty. Formuláře je ale nutné stáhnout, vyplnit a odeslat, systém zatím ani jednu z těchto funkcí za uživatele neprovede.

Naším cílem je a maximálně zjednodušit celý proces zjištění informací i vyplňování formulářů.

Aktuální situace / kde jsme

Spustili jsme web nedluzimstatu.cz ve fázi 1.0, tedy s výše popsanými funkcionalitami.

Pro fázi 1.5 plánujeme:

 • spustit polo-automatické doplňování formulářů = bude stačit jednou zadat své informace a ty se doplní do každého ze zvolených formulářů dle výsledků z dotazníku
 • přidat formuláře pro možnost splátkového kalendáře a odpuštění dluhu

Spuštění nové fáze webu 1.5 je naplánováno na září 2021.

Co potřebujeme vytvořit:

 • Rozhovor popisující cestu vývoje webu během fáze 1.5 z pohledu konkrétních osob, sdílení náročnosti cesty, její průběh (fázi 1.0 jsme již představili)

Cíle rozhovoru:

A)  popsat přesun vývojového prostředí = Amazon cloud, z Česko.digital pod zadavatele projektu Radka Hábla -  Míla Votradovec/ IT vývoj
B)  popsat redesign webu - Tomáš Svěrák/ UX
C)  popsat vývoj automatického vyplňování formulářů na základě zadání vstupních osobních dat uživatelů -  Míla Votradovec/ IT vývoj
D)  popsat spolupráci UX a IT vývoje - Míla, Tom
E)  popsat cestu tvorby nové fáze webu, její náročnost, úskalí, osobní vhledy,  sdílet zkušenosti, co se povedlo, co příště udělat jinak - Míla, Tom
Návrh možných otázek rozhovoru:
ad A) 
 1. Jak náročný byl přesun vývojového prostředí z česko.digital pod zadavatele projektu Radka Hábla?
 2. Kolik času trvalo nastavení vývojové prostředí a jak to probíhalo?
 3. Setkal jsi se s nějakými nesnázemi, kdy jsi musel změnit původní plán cesty? /zpoplatnění Amazon cloudu aj./


ad B)
 1. Tome, ty jsi do projektu ND nastoupil nově a přišel s novým pohledem na vzhled webu. 
 2. Co jsi měnil a proč jsi nezůstal u původního vzhledu?
 3. Kolik času jsi redesignem webu strávil?
 4. Pracoval jsi na něm sám nebo v kooperaci s někým dalším?
 5. Šlo vše podle plánu? 
 6. Jaký je tvůj názor na UX webu, proč je důležitý a co je zásadní, na co se zaměřit?
ad C)
 1. Dalším posunem je také digitalizace webu. Uživatel zadá potřebné osobní údaje pouze jednou a ty se již stáhnou do všech vybraných formulářů pro jednotlivé státní úřady. Jak probíhal vývoj této automatizace?
 2. Jak bylo náročné ji zprovoznit? 
 3. Došlo k nějakým změnám, nesnázím nebo se automatizace povedla napoprvé? 
ad D)
 1. Jak probíhala spolupráce a komunikace mezi IT vývojem a UX? Domlouvali jste vše na projektových callech, Slacku či operativně dle potřeby?
 2. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci UX a vývoje?
ad E)
 1. Je něco, co byste v budoucnu udělali jinak?
 2. Co se vám naopak povedlo a chtěli byste doporučit jiným projektům?
 3. Jaký je váš nejemotivnější zážitek během vašeho působení na tomto projektu, ať už pozitivní či negativní?
 4. A na závěr, co chcete projektu potažmo jeho zadavateli popřát do následujících let? 


 • k rozhovoru připravit posty pro FB, TT a LI, kterými na rozhovor odkážeme
 • rozhovor chceme sdílet s médii - před publikací na blogu, při finalizaci textu, se domluvit s PR na dalších krocích
 • rozhovor publikovat na blogu česko.digital
 • text zprávy pro slack do #general (na all channel) s výzvou navštívit a vyzkoušet fázi webu 1.5 s odkazem na rozhovor
 • pro newsletter připravit text o spuštění nové fáze webu 1.5 s výzvou jej vyzkoušet s odkazem na rozhovor
 
pro kontext:
Cílová skupina / ke komu mluvíme

Komunita Česko Digital a její příznivci.

Novináři a média.

Všichni, jenž mají zájem zjistit svůj možný dluh vůči státní správě.

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout
 • sdílení posunu IT vývoje a funkcionalit webu během fáze 1.5
 • Sekundárně přivést lidi na web

Vizibilita v médiích nám pomůže dosáhnout konkrétních cílů:

 • posílit pozici Česko.Digital jako organizace, která dokáže nastavit efektivní procesy v IT vývoji funkcionalit webu
 • přivést další návštěvníky na web
Proč tomu věřit = argumenty, které lze v komunikaci použít
 1. Za Česko Digital: Spouštíme další fázi funkčního projektu, na kterém se podílelo Česko Digital a který dělá Česko lepším místem k životu.
 2. Za projekt: Víte jistě, že nedlužíte státu? Pomůžeme vám to zjistit a poradíme, jak vyřešit.
Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Dluhy jsou vnímané jako stigma. Pokud tedy budeme chtít po lidech sdílení, nesmí to vypadat, že mají dluh.

Prezentace webu jako místa, které dluhy vyřeší či zjistí - aktuálně pouze nabízíme všechny potřebné informace na jednom místě.

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Mandatories = co je potřeba dodržet

 • zmínit úlohu komunity, logo Česko.Digital

Užitečné odkazy

komunikace z fáze 1.0:

tisková zpráva: https://blog.cesko.digital/2020/11/tz-nedluzim-statu

článek o spuštění webu ve fázi 1.0: https://blog.cesko.digital/2020/11/nedluzim-statu

rozhovor se zadavatelem: https://blog.cesko.digital/2020/11/interview-radek-habl

rozhovor s koordinátory: https://blog.cesko.digital/2020/11/rozhovor-nedluzim-statu

monitoring médií z komunikace 1.0: https://cesko-digital.slack.com/archives/CHTQQN5AL/p1606298816093800

Termíny

 1. Zadání: úterý 10/8
 2. Připomínky z projektového týmu do: pátek 13/8
 3. Nahrání a první návrh upraveného textu + posty na socky a zpráva do komunity: úterý 31/8
 4. Připomínky respondentů: pondělí 6/9
 5. Upravená verze po připomínkách: neděle 12/9
 6. Finální výstup i s korekturou: středa 15/9
 7. On-air/K nasazení: čtvrtek 16/9