Hack Day Česko.Digital #1

V rámci práce v obsahovém týmu a na obsahu Česko.Digital by měl každý copywriter, který se zapojí do psaní a tvoření, dostat komplexní zadání. Pomáhá to k tomu, aby vznikl kvalitní výstup a nezůstal prostor pro zmatek a nedorozumění.

Každý text obvykle představuje několik hodin člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnuj prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Čím konkrétněji a detailněji vyplníš níže uvedené, tím je pravděpodobnější, že výsledek bude odpovídat tvým představám.

Stručné představení projektu / aktivity

Začínáme připravovat první z pravidelných Hack Days Česko.Digital, které budou probíhat každou poslední sobotu v měsíci počínaje 25. 2. 2023 v Praze v prostorách Pracovny. Akce byla vytvořena z potřeby vytvořit pravidelný prostor pro pracovní setkávání komunity napříč projekty, na kterých v Česko.Digital pracujeme.
Přestože akci říkáme Hack Day, nevnímáme ji jako vývojářskou, spíše jako garantovaný časoprostor, kde je možné posunout společně projekt kupředu v jakékoliv oblasti, od ideace či designu přes vývoj po marketing.
Hack Day bude pro víc týmů, je tedy možnost sdílet zkušenosti i mezi sebou, přizvat nové lidi a hlavně věnovat intenzivní společný čas práci na projektu. Vnímáme akci jako společný prostor pro týmovou práci, ale i pro diskusi a sdílení.

Aktuální situace / kde jsme

Jedná se o první akci, takže vše se nastavuje. Aktuálně dáváme dohromady, které projekty se únorového běhu budou účastnit.
První z nich v rámci debat zaměříme na technická témata. Chceš se pobavit o tom, jak technicky děláme projekty v Česko.Digital, vyřešit nějaký architektonický zádrhel nebo společně odladit zapeklitou chybu? Nebo se třeba chceš jen zastavit a popovídat si o technologiích a pohádat se podebatovat o programovacích jazycích? Pak je to ta pravá akce pro tebe!

Na jakých komunikačních kanálech to budeme publikovat?

Teaser již šel v únorovém newsletteru číst.digital. Potřebujeme vytvořit teaser a reminder zprávy do Slacku #general. A následně follow up na sociální media, zprávu do newsletteru číst. digital a zprávu do Slacku #general.

Osnova / co má být obsahem

 

Cílová skupina / ke komu mluvíme

Komunita Česko.Digital.

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Chceme informovat komunitu o konání akce. Jejím primárním cílem je udržovat komunitu aktivní, šance se vidět, budovat vztahy mezilidské i vztahy k projektům. Je to také šance přitáhnout nové lidi, vhodné i pro ty, co si chtějí práci s Česko.Digital vyzkoušet naživo. Až sekundárním cílem akce je posouvat projekty dále.

Cíl tvořeného obsahu / CTA (výzva k akci)

Registrace na akci na Portálu dobrovolníka.

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Upozornit, že je to i pro ostatní, ne jen pro vývoj. Je to prostor na ideathon, naladění designu, vytvoření marketingové strategie. Pojď si to s námi vyzkoušet, nasát atmosféru, není to o tvých skillech, ale o tvém nadšení pro pomoc a možnost potkat se se zajímavými lidmi.

Podklady

Viz Užitečné odkazy.

Užitečné odkazy

Kontaktní osoba pro případné doplňující dotazy

Anežka Müller, anezka@cesko.digital, Event Lead & Community Coordinator.