Týmové dohody Česko.Digital

Každý text obvykle představuje několik člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení

Týmové dohody vychází ze setkání k potřebám kmenového týmu, které se konalo v polovině května 2021. Společně jsme tvořili v Miro - sdíleli jsme základní informace o nás samotných i způsoby a pravidla, která nám pro práci (nejen na dálku) v minulosti (ne)fungovala

Aktuální situace / kde jsme

V době karantény jsme neměli příležitost se osobně poznat, mnoho z nás bylo v Česko.Digital nově a kmenový tým se začal teprve budovat. Když pak přišlo omezení, přešli jsme zcela automaticky na práci na dálku a setkávání bylo jen online. Díky setkání nad našimi potřebami v rámci týmové retrospektivy jsme se poznali o něco lépe - mnohé z nás dokonce překvapilo, co má ten druhý rád, těšili jsme se nad shodami v našich zájmech apod. A také jsme odladili vzájemná očekávání vzhledem ke (vzdálené) spolupráci. Týmové dohody jsme pak doplnili o tipy, jak designovat efektivní meetingy, které ze setkání také vyšly.

Co chceme vytvořit

Výstupem by měl být článek o tom, jak jsme se v Česko.Digital snažili překonat digitální bariéru a najít si k sobě cestu i přes naše rozdílné povahy i způsoby práce.

Cílová skupina / ke komu mluvíme

  1. Komunita Česko.Digital
  2. Novináři a média

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Sdílení naší zkušenosti, která se dá aplikovat na kterýkoliv tým pracující společně na dálku.

Co je potřeba udělat

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor


Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně a hlavně přátelsky, nejedná se o žádný odborný článek, spíš příběh

Média / co a kde to zveřejníme

  • Blog Česko Digital
  • dle možností PR

Užitečné odkazy