TZ k launch Jehlomat

Každý text obvykle představuje několik člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení

Hlavním cílem projektu je rychlá evidence a bezpečná likvidace injekčního odpadu odhozeného na veřejných prostranstvích pomocí rozšíření webové aplikace Jehlomat mezi terénní programy. Tuto aplikaci vyvíjíme pro naši hlavní cílovou skupinu, kterou jsou terénni pracovníci, ale k užitku bude i strážníkům městské policie a veřejnosti. Aplikace si dáva za cíl usnadnit práci terénním pracovníkům přímo v terénu, hned v několika krocích. 1. Nález zadají do aplikace jednoduše na pár kliků a to díky lokalizaci nálezu pomocí mapy. 2. Zadaný nález v aplikaci poputuje přímo do jejich evidenčního systému Boris, čímž si uleví i z pohledu administrativy. 3. A díky aktivnímu hlášení nálezů od veřejnosti, budou moci kumulovat bohatší data o výskytu skupin drogově závislích a začít situaci v daných lokalitách řešit.

Sekundárním cílem je šířit osvětu mezi širokou veřejností o tom, co práce terénních pracovníků obnáší a vyvracet mýty o jejich "podpoře" a "prohlubování" drogové problematiky. Veřejnost bude moci nálezy také nahlašovat, a ti odvážnéjší dostanou návod jak injekční materiál bezpečně odstrání bez zásahu terénního programu.

Zadavatelem projektu je společnost Magdalena o.p.s., za kterou stojí bratři Jíří a Tomáš Zatřepálkovi a Tomáš Žák. V roku 2014 vznikla prvá verze webové aplikace Jehlomat
a v únoru 2020 byla spuštěna mobilní aplikace pro operační systém iOS a Android. V srpnu roku 2020 se Jehlomat zařadil mezi projekty Česko.Digital s cílem vylepšit aplikaci tak, aby byla jednodušší, užívatelsky přívětivejsí a hlavně masově používaná v řadách terénních programú v Česku.


Aplikace byla a vždy bude zdarma, uživatelé se v ní budou moci zaregistrovat, ale poskytne i možnost hlásit nálezy anonymně.

Aktuální situace / kde jsme

Právě se přesouváme do vývoje webové aplikace, v průběhu července by měla být hotová a propojená se systémem Boris přes otevřené API. Alfa verze bude k dispozici ihned terénním pracovníkům, který s námi projdou testováním. Aplikaci následně budou moci používat i strážníci městské policie a všichni občané na území České republiky. Jak je zmíněno výše, nalezené injekční stříkačky mohou občané i městská policie odstranit samy, a to až v následujícim kroku po provedení samotné evidence nálezu do mapy. Aplikace pak poskytne detailní návod jak v likvidaci postupovat, aby vše proběhlo v souladu s nařízením o nakladání s nebezpečním odpadem.

Co chceme vytvořit

Chceme vytvořit TZ, která bude informovat novináře o naší spolupráci se společností Magdalena o.p.s, ale zejména o vývoji webové aplikace, která bude sloužit nejen terénním pracovníkům, ale i veřejnosti pro bezpečnou a rychlou likvidaci injekčních stříkaček z veřejného prostranství. 

Cílová skupina / ke komu mluvíme

  1. Novináři a médoa
  2. Komunita Česko.Digital
  3. Odborná veřejnost v dané oblasti

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Cílem je dát vědět, že vznikla tato aplikace, co umí, jaké jsou funkcionality, komu aplikace slouží (zdůrarznit, že je určena nejen pro terénní pracovníky, ale i městské strážníky a veřejnost).

Co je potřeba udělat

Projít veškeré materiály, které byly k tomuto tématu již vydány např. na blogu č.d, prozkoumat kanál tohoto projektu, nastudovat stránku wiki tohoto projektu. Seznámit se s aktivitami zadavatele a mít povědomí o programi BorIS, se kterým bude aplikace provázána. 

Na co si dát pozor

V TZ musí zaznít zadavatel, ideálně citace od zadavatele či terénního pracovníka. Návrh TZ bude následně komentován právě ze strany zadavatele. Bylo by fajn mít TU hotovou do konce června, 1. návrh do 22.6.2021.

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Média / co a kde to zveřejníme

  • TZ rozeslána na media list Česko. Digital
  • Blog Česko Digital

Užitečné odkazy