Texty k oznámení partnerství Česko.Digital a Nadace Bakala Foundation

Každý text obvykle představuje několik člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení

Česko.Digital a Bakala Foundation uzavírají partnerství, díky kterému Česko.Digital získá od nadace Bakala Foundation podporu ve výši 4 miliony korun. Ty budou ze strany nadace věnovány na rozvoj organizace Česko.Digital a dvou projektů, v nichž se cíle a aktivity partnerů prolínají: Učíme online a Střecha duševního zdraví.

Aktuální situace / kde jsme

12. 4. 2021 bude oficiálně komunikované uzavření partnerství mezi Česko.Digital a Bakala Foundation. Na novinářské kontakty Česko.Digital a nadace Bakala Foundation budeme rozesílat aktuálně připravovanou Tiskovou zprávu. Ta poslouží jako oficiální textový základ všech níže uvedených formátů.

Co chceme vytvořit

Komunikace půjde na novináře formou tiskové zprávy, ze které očekáváme výstupy v médiích, na Slack do kanálu general formou oficiálního oznámení, které by mělo být podpořeno článkem na Blogu, který budeme následně sdílet i na sociálních sítích Česko.Digital a umístíme jej v newsletteru. Následně vznikne i rozhovor, který rozvede téma více do hloubky a zodpoví na případné dotazy.

Pro komunikaci potřebujeme z redakce tyto formáty:

 1. Článek na blog Česko.Digital - publikace 12. 4. kolem 14 hodiny:
  • Zkrácený "čtivější" text, který vyjde z oficiální Tiskové zprávy.
  • Jako vzor úpravy tiskové zprávy na článek lze použít předchozí komunikaci partnerství s Livesport (tisková zpráva vs. článek)
  • Článek i tisková zpráva by měly být umístěny v den oznámení na blogu č.d (tj. 12. 4. 2021)
  •  Texty pro příspěvky na sociální sítě (facebook, linkedin, twitter) pro potřeby přesdílení článku - sdílení článku 12. 4. bezprostředně po jeho publikaci, následně pak v newsletteru č.d 13. 4.  
  • Klíčové informace pro příspěvky na sociální sítě jsou v perexu Tiskové zprávy, případně možno pracovat s použitými citacemi
  • Klíčová je i tato závěrečná věta - hovoří o společných, sdílených hodnotách: "Vzdělávání, digitální transformace a rozvoj talentů jsou hodnoty, které oba partneři vnímají jako klíčové pro budoucí možný pozitivní vývoj Česka."
 2. Text do newsletteru odkazující na článek - publikace 13. 4. 
  • Uzavření partnerství bude stěžejním tématem příštího newsletteru č.d
 3. Rozhovor do newsletteru - publikace v týdnu od 19.4.
  • Rozhovor s Václavem Pechou, ředitelem nadace Bakala Foundation a Evou Pavlíkovou, výkonnou ředitelkou Česko.Digital
  • Rozhovor rozvede uvedené citace z tiskové zprávy, dá prostor pro vyjasnění otázek týkajících se sdílených hodnot a důvodů uzavřeného partnerství (rozvoj organizace č.d a dvou vybraných projektů)
  • Klíčové info pro vytvoření dotazů viz perex, poslední odstavec i uvedené citace z oficiální Tiskové zprávy
  • Nápad ze strany Nadace BF: je možné nahraný rozhovor sestříhat i do možného video-záznamu?


Cílová skupina / ke komu mluvíme

 1. Komunita Česko.Digital
 2. Novináři a média
 3. Odborná veřejnost v dané oblasti

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

 • Informování členů komunity a médií o nově uzavřeném partnerství

Vizibilita v médiích nám pomůže dosáhnout konkrétních cílů:

 • Posílit pozici Česko.Digital jako organizace, která se věnuje proměně společnosti pomocí expertního dobrovolnictví a zapojuje odborníky do  inovativních projektů z neziskové sféry.

Co je potřeba udělat

 1. projít si navržený text Tiskové zprávy a předchozí komunikaci partnerství s Livesport (tisková zpráva vs. článek// redaktor
 2. připravit návrh článku na blog č.d
 3. připravit okruhy témat nebo otázky pro rozhovor a zaslat je ke schválení Eva Zehnálková (Unlicensed)  // redaktor
 4. domluvit se na doplnění odpovědí - asynchronně nebo synchronně // redaktor
 5. práce s textem: přepis, editace // redaktor
 6. domluva s Eva Zehnálková (Unlicensed)  na dalších krocích práce s textem // koordinátor
 7. domluva se social Eva Zehnálková (Unlicensed) na podobě propagace textu // koordinátor
 8. finalizace dle domuveného postupu se social a PR // koordinátor a redaktor

Čemu se vyhnout / na co si v komunikaci dát pozor

 • Citace z tiskové zprávy již prošly schválením - neupravovat, případně úpravy nutno schválit znovu.

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně, profesionálně

Média / co a kde to zveřejníme

 • Blog Česko.Digital
 • Sociální sítě Česko.Digital (facebook, twitter, linked in)

Mandatories / co je potřeba dodržet

Důležité jsou tyto věty - dar nejde jen na rozvoj projektů, ale na rozvoj celé organizace. Potřebujeme vypíchnout i sdílené hodnoty obou organizací::

 1. Partnerství s nadací Bakala Foundation pomůže díky získanému finančnímu daru akcelerovat rozvoj organizace Česko.Digital (zde putuje 50 % podpory), druhá polovina se rozdělí stejnou měrou mezi projekty Učíme online a Střecha duševního zdraví.
 2. Vzdělávání, digitální transformace a rozvoj talentů jsou hodnoty, které oba partneři vnímají jako klíčové pro budoucí možný pozitivní vývoj Česka.

Užitečné odkazy