Článek o webinářích Učíme nanečisto

Každý text obvykle představuje několik člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení

Projekt Učíme online chce v oborových časopisech Řízení škola a Učitelský měsíčník zhodnotit rok vysílání živých webinářů Učíme nanečisto, ukázat čísla, nabídnout zpětnou vazbu od samotných účastníků. Díky těmto článkům doufáme v oslovení učitelů/ředitelů, kteří nás ještě neznají.

Aktuální situace / kde jsme

Máme za sebou 1 rok přípravy a vysílání webinářů Učíme nanečisto. Vše máme shrnuté v datech.

Co chceme vytvořit

Text, článek, který bude 5.5.2021 odevzdán do redakce časopisů Řízení školy a Učitelský měsíčník. Chceme napsat článek o realizovaných a plánovaných webinářích – o jaké byl největší zájem, nějaké třeba i konkrétnější zpětné vazby, podle čeho výběr téma a co dál.. můžete připravit dvě verze – pro ředitele pro Řízení školy a pro učitele pro Učitelský měsíčník.

Cílová skupina / ke komu mluvíme

  1. ředitelé škol v ČR
  2. učitelé v ČR

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Oslovení ředitelů a učitelů, který o nás ještě neví/ nebyly na našich webinářích/ nevyužili našich služeb - zvýšení návštěvnosti webinářů i připravených kurzů na webu UO - zvýšení návštěvnosti blogu UO

Co je potřeba udělat

Projít připravený dokument, který obsahuje všechna data k webinářům Učíme nanečisto za poslední rok, obsahuje zpětnou vazbu účastníků i jejich motivaci jejich vlastními slovy. 

Připravit osnovu článku, následně ji probrat s Martina Habová, po připomínkách sepsat samotný článek.

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Nesmí to znít jako čisté PR, marketing. Důležité najít pár nejzajímavějších bodů, kterými dokážeme cílovou skupinu zaujmout - dokážeme nějak obohatit čtenáře?

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Média / co a kde to zveřejníme

  • tištěné časopisy Řízení školy a Učitelský měsíčník

Užitečné odkazy