Naming 3 nových newsletterů (Copy day)

Stručný kontext

Česko.Digital rozesílá komunitní měsíční newsletter číst.digital, který svůj název dostal předminulý rok.

S rostoucí komunitou i záběrem jsme se rozhodli začít posílat 3 nové tematicky specifické newslettery: náborový, s novinkami z komunity a pro neziskovky. Vymyslíš pro ně originální názvy?

Název 1 – náborový newsletter

Obsah newsletteru: úspěšný příběh dobrovolníka, výpis aktuálně hledaných rolí a následně tipy s odkazem na know-how články atp.

Frekvence rozesílky: jednou za 1-2 měsíce

Cílovky:

 1. dobrovolníci, kteří se do č.d. již přidali a nejsou zatím aktivní

 2. dobrovolníci, kteří se do č.d už přidali, byli aktivní a už nejsou

 3. dobrovolníci, kteří se přidali a jsou aktivní na nějakém projektu, ale mají čas se zapojit do dalšího

 4. veřejnost, která projevila zájem o newsletter a zatím se nezaregistrovali

Cíl rozesílky:

 • hlavním cílem je pomoct obsadit volné pozice na projektech č.d.

 • vedlejšími pak aktivizace dobrovolníků, ukazování success stories jednotlivých dobrovolníků a předávání know-how

Název 2 – newsletter s nej novinkami

Obsah newsletteru: nejdůležitější milníky a zprávy z komunity (nový CEO, oslava narozenin, akce atp.)

Frekvence rozesílky: nepravidelně (když se děje něco velkého)

Cílovka: kdokoli v komunitě i mimo ni, kdo chce mít dokonalý přehled o dění v komunitě

Cíle:

 • PR – budování silné značky přes ukázky úspěšných projektů → motivace nových dobrovolníků k zapojení nebo neziskovek ke spolupráci s č.d

 • informovat o důležitých akcích, na kterých si předáváme know-how a potkáváme se offline

Název 3 – newsletter pro neziskovky

Obsah newsletteru: sdílení know-how, informace o projektech, na kterých s náma můžou neziskovky spolupracovat, informace o akcích a webinářích, na kterých se můžou lidé z neziskovek něco přiučit

Frekvence rozesílky: jednou za 2-3 měsíce

Cílovka: neziskovky

Cíle:

 • pomoct neziskovkám posouvat se (nejen v digitálních dovednostech, ale například i v projektovém řízení atp.)

 • jít naproti novým spolupracím s neziskovkami

Nezapomeň

 • název nemusí být jednoslovný, ale neměl by to být ani román na pokračování

 • je dobré začít vypsáním všech asociací, které tě k tématu napadnou (i blbosti )

 • spojovat i zdánlivě nespojitelné

 • může pomoct udělat si rešerši a hledat inspiraci u konkurence, která má podobný produkt/službu

 • ověřovat si dostupnost názvu (Googlením, přes dostupnost domén atp.)

 • název nemusí přesně popisovat produkt/službu, které pojmenovává (přístupy jsou různé, viz odkaz níž)

 • vybrat top 3 názvy a nechat je nějakou dobu uležet – pak teprve vybrat vítěze

 • najít si další lidi, kteří se na název podívají a řeknou svůj názor – víc hlav víc ví

Užitečné odkazy

Zdroje inspirace (nejen) k namingu.

 • Deck of Brilliance: různé způsoby a techniky, jak kreativně pojmout řešení problému

 • Namelix: nástroj, který pomocí klíčových slov a jiných parametrů vymyslí název za vás

 • GoBigname: namingová agentura, která to dělá dobře

 • How Brands Are Built: ukázka nejčastějších přístupů k namingu