Článek do časopisu Odpadové fórum

oslovil nás šéfredaktor, že by chtěl napsat o tématu "iniciativa Sbírka počítačů". Tj. představit iniciativu, cíle, plány, kroky, výsledky, představit digitální kuchařku... s tím, že by nebylo možné přímo citovat jména firem pouze obecně. Termín dodání podkladů je 21.9. (už jsem vyjednala posunutí o pár dnů). Potřebují dodat:  na 2x A4  max 9tis znaků vč. mezer + až 3 obrázky v tiskové kvalitě.
Myslela jsem, že bychom vzali texty z kuchařky a taky z článku pro Incien a trochu to přeformulovali a bylo by to hotovo. Co myslíš? Podívala by ses prosím na to, případně vyplnila zadání pro naši redakci? Děkuju.

Stručné představení

  • Sbírka počítačů je iniciativa Česko.Digital - komunitou experrních dobrovolníků, v rámci které se realizuje projekt Učíme online, kde vznikla Sbírka počítačů na podporu online výuky a digitálních dovedností dětí z potřebných rodin. Tato iniciativa se snaží o reuse/ znovuvyužití vyřazené techniky,  a tak vrací zpět do ekonomiky zařízení, které pro komerční účely již není dostačující, ale může sloužit dětem na výuku a práci s počítačem a podpořit tak rovnější šance jejich uplatnění ve společnosti."

Aktuální situace / kde jsme

V současnosti se přes sbírku rozdělilo již přes 2730 počítačů do potřebných rodin, škol či jiných organizací, které mají co dočinění se vzděláváním dětí a sociální podporou rodin či neúplných rodin. Do sbírky se zapojilo již přes 230 neziskových organizací a škol a do sbírky přišpělo již více jak 65 komerčních dárců.

Co chceme vytvořit

Potřebují dodat:  na 2x A4  max 9tis znaků vč. mezer + až 3 obrázky v tiskové kvalitě.

Cílová skupina / ke komu mluvíme

  1. Komerční společnosti aneb potenciální dárci techniky
  2. odběratelé časopisu Odpadového hospodářství 

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Představit naši Sbírku počítačů a její poslání a zpropagovat naši digitální kuchařku ZDE

Co je potřeba udělat

Projít si materiály a představit sbírku, její poslání v souladu s reuse koncepcí, která pomáhá - tedy spojení potřebného s učitečným, což je právě darování techniky místo její likvidace. 

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Je to do časopisu zabývajícího se odpady, tedy bylo fajn, aby tam zazněla i možnost darování šrotu. 

Hodnotu má i zdánlivě bezcenný šrot
Svoji cenu má ale i elektronika, která už nefunguje. Do sbírky můžete darovat i opravdový šrot. Výtěžek z ekologické likvidace šrotu se použije na nákup počítačového vybavení.

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Média / co a kde to zveřejníme

  • článek pro Odpadové fórum 

Užitečné odkazy

Základní návrh článku je umístěn: