Návod pro neziskové organizace, co očekávat od spolupráce s č.d

Každý text obvykle představuje několik člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení

25. 11. pořádáme akci Od (neziskové) myšlenky k (digitálnímu) úspěchu: Příběh projektů Začni učit! a Nedlužím státu. Rádi bychom jako jeden z výstupů akce vytvořili nějaký dokument, který bude příchozím organizacím, které se na nás chtějí obrátit o pomoc, srozumitelně vysvětlovat, co Česko.Digital dělá, s čím může pomoci, co to znamená pro organizaci a kdy/s čím má smysl se na nás obracet.

https://cesko.digital/events/od-myslenky-k-uspechu-zu-ns

Aktuální situace / kde jsme

Máme Wiki, kde organizacím popisujeme naše služby. Wiki není úplně aktuální a navíc se mění i styl práce a cíle Česko.Digital. Od dodávání projektů k edukaci organizací. Cheme mít nějaký srozumitelný text, na základě kterého se budou moci organizace co nejlépe rozhodnout, zda má pro ně smysl se na nás obracet, zda jsou jejich očekáváná správná.

Co chceme vytvořit

To ještě nevíme. Může to být forma nějaké infografiky, nějaký dokument, formu neznáme, známe cíl, čeho chceme dosáhnout. Ukázat to můžeme například na case study procesu vývoje projektu Začni učit! nebo Nedlužím státu. Proto navazujeme tvorbu tohoto výstupu na event, který s organizacemi pořádáme, protože zarámují to, co spolupráce s č.d může spolupracujícím organizacím přinést.

Shrnující blogový článek, kde popíšeme fáze a doporučení pro spolupráci s Česko.Digital. Může to být něco jako článek o tom, co může č.d neziskovkám přinést a pak výpis hlavních know-how, bodů a "aha" momentů ze streamu od 2 zadavatelů.

Cílová skupina / ke komu mluvíme

Neziskové organizace, které se chtějí na č.d obrátit o pomoc.

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Chceme dosáhnout toho, aby organizace věděla, co může od spolupráce s č.d očekávat a naopak co spolupráce nepřinese. Tento výstup by měl organizacím usnadnit rozhodnutí, zda pro ně má smysl a význam se na č.d obrátit.

Co je potřeba udělat

Je třeba si definovat otázky, na které se neziskové organizace mohou ptát - na co přesně má tento dokument odpovědět. Je třeba shlédnout záznam diskuse, která ukazuje na reálných zkušenostech dvou organizací spolupráci s č.d a co to pro organizaci znamená.

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Je třeba se sladit s CEO (Eva Pavlíková) a CDO (Romana Pokorná) na vyznění dokumentu, zda komunikujeme opravdu to, co chceme.

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Média / co a kde to zveřejníme

  • Blog Česko Digital
  • dle možností PR
  • Sociální sítě
  • Slack

Užitečné odkazy