(WIP) 🐣 Jak vzniká obsah v Česko.Digital

Tato stránka popisuje proces vzniku obsahu od prvního tipu na téma přes jeho podrobnější zadání, plánování a hledání dobrovolníků až po vydání ven. Pokud k němu budete mít dotazy, napište na Slacku Teryii.

(Terminologická vsuvka: pro jednoduchost tady často mluvíme o „textu“, ale můžete si to zobecnit na libovolný obsah, tedy například i audio a video.)

 

Sběr a plánování témat

Klíčovým místem pro tvorbu obsahu je obsahový plán, který se stará zejména o vyváženost obsahu, například abychom neopomíjeli nějaká důležitá témata, koordinaci obsahu, například abychom zbytečně nezdvojovali práci na podobných tématech, a výhled do budoucna, abychom mohli zadávat práce s dostatečným předstihem.

Obsahový plán vedeme v Airtable – pokud do databáze nemáte přístup a chcete ho, ozvěte se. Případně se můžete kdykoliv podívat na veřejný kalendář plánovaných témat.

Jak se téma dostane do obsahového plánu

Abychom v obsahovém plánu udrželi systém, mění ho aktuálně pouze koordinátoři obsahu a marketingový tým Česko.Digital, nejčastěji Content Lead Terézia Palaščáková.

Způsobů je několik.

Témata získáváme prostřednictvím jak sledování života v komunitě, tak i pravidelných sběrů od lidí jak v kmenovém týmu, tak od dlouhodobě zapojených, aktivních dobrovolníků.

Způsob, jakým tento sběr probíhá? Jedná se o synchronní rozhovor nebo asynchronní vyplnění formuláře.

Pokud víte o nějakém zajímavém tématu, strčte na Slacku do Teryii.

How the sausage is made aneb co všechno je v obsahovém plánu

Na detaily se můžete naživo podívat v Airtable, ale v jádru ke každému tématu vedeme zejména tyto oblasti (výběr těch nej):

  • Název

  • Kategorie – různé kategorie podle toho, čeho se obsah týká

  • Datum vydání a z něj automaticky odvozené datum dodání pár dní předem

  • Stav – v jakém stavu se obsah nachází (například příprava zadání, v produkci, korektura, připraveno k publikaci, naplánováno a mnoho dalších)

  • Různé odkazy na zadání, texty, grafiky a kontext

  • Zadavatel je člověk, který je schopen napsat zadání textu a zodpovědět další případné otázky, například ohledně termínů. Stejně jako projekty mají ownery, i texty a témata mají své ownery, zadavatele. Každý obsah je totiž takový miniprojekt, na kterém pracuje více lidí. Ale to už trochu předbíháme…

Jak se obsahový plán mění v reálný obsah

Poptávání textů

V obsahovém plánu je výhled na delší dobu, řádově měsíce dopředu.

Od momentu, kdu se téma objeví v kalendáři, koordinátoři obsahu netrpělivě vyhlížejí zpracované zadání. Kvalitní zadání je zásadní pro kvalitní výstup.

Jak vytvořit zadání

To be done

Poptávání autorů

Jakmile je zadání hotové, ideálně 8–6 týdnů před dodáním textu, chopí se ho koordinátoři obsahu a začnou pro něj poptávat dobrovolníky v kanálu #ceskodigital-obsah. Na každém textu běžně pracuje víc dobrovolníků, od autorů přes redaktory a korektory až po copywritery, kteří mají za úkol napsat vhodné texty pro sdílení na sociálních sítích.

Obsahové Trello

Jakmile máme pro zadání dobrovolníky, přesouvá se těžiště práce ze Slacku do obsahového Trella, kde koordinátoři pro daný text založí samostatnou kartu. Na té probíhá zejména koordinace práce a diskuze mezi dobrovolníky, kteří na textu pracují; ve Slacku domlouváme například termíny rozhovorů, výrobu dalších podkladů a podobně.

Trello vs. Airtable

Obsahový plán v Airtable je tedy pohled obecnější, méně detailní, plánovací, a Trello obsahuje především konkrétní provozní detaily k textům, které už se derou na svět.

Obsahový disk

Všechny dokumenty se ukládají na obsahový disk (http://bit.ly/write4cd). K němu mají standardně přístup pouze „členové obsahu“ + core team, protože v něm máme osobní data (například e-mailové adresy) a rozpracované, dosud neautorizované rozhovory, které nechceme dávat veřejně z ruky. Většinu dokumentů ovšem sdílíme veřejně pomocí odkazů v Trellu a na Slacku, takže jsou k dispozici všem.

Kdy/ž je text hotov

Většinu textů publikujeme na sociálních sítích a blogu Česko.Digital, menšinu pak jinam, například do newsletteru, Slacku nebo oborových periodik (školství a podobně).

Dokončení textu hlídají koordinátoři obsahu, podobně jako postup předchozích prací. O publikaci se aktuálně stará Production Lead Česko.Digital Lukáš Návesník.

FAQ

Kdo může psát obsah?

Vesměs úplně kdokoliv. Pokud má co říct, dobrý editor už mu vždycky pomůže, aby text dobře odsýpal, splnil svůj účel (a naplnili jsme šikanózní požadavky normativní gramatiky).

Kdo se může stát členem obsahu?

Obsah je spíš místo, na kterém se sdružují lidé s kompetencemi kolem tvorby obsahu – autoři, redaktoři, korektoři, copywriteři, etc. Není to nijak výlučný kroužek, uvítáme kohokoliv, kdo se kolem obsahu chce motat.

Proč je potřeba tak podrobné zadání textů?

Bez kvalitní specifikace není kvalitní software, u textů to platí zrovna tak. Garbage in, garbage out. Jedinou výjimkou může být, když jsou zadavatel a autor textu jedna a táž osoba, tedy když si víte o důležitém tématu a chcete ho zrovna zpracovat. Vítáme a doporučujeme!

Jak je ošetřená licence u autorských textů?

Zatím nijak, viz tuhle debatu na Slacku. Míříme vcelku jednoznačně na licenci Creative Commons BY, ale nevíme ještě, co s prvky NC (nekomerční využití) a především ND (zákaz tvorby odvozených autorských děl).