Texty komunikující dokončení projektu Inovace zpravodajského storytellingu

Každý text obvykle představuje několik člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení

 • Cílem projektu bylo "za pomoci komunity Č.D. a novinářů vymyslet a vytvořit 3 prototypy inovativních technologických řešení, které ukáží českým redakcím, jak lze používat inovace ve zpravodajském storytellingu". 
 • Co se nám za jeden rok podařilo:
  1. V rámci série online inovačních workshopů jsme vymysleli 3 prototypy - Zprávu pod lupou, Audizprávy, Zpravodajský chatbot
  2. Prototypy jsme následně vyvinuli a otestovali spolu s partnerskými redakcemi (vypadá to, že 1 prototyp se nám nepovede otestovat)
  3. Naše inovativní koncepty byly poté úspěšně ověřeny pilotním nasazením prototypů na zpravodajských webech drbna,cz, ctidoma.cz a apel-plzen.cz
  4. V pilotním provozu jsme získali zpětnou vazbu na fungování prototypů a tipy na jejich případné další další vylepšení a rozvoj.
  5. Všechny prototypy jsou zdokumentovány (business+technická část) a předány NFNZ. Jejich zdrojové kódy může na svém webu zdarma (open source) využít (a dále rozvíjet) kdokoliv
  6. Náš partner (NFNZ) se zavázal v prototypy komunikovat a získávat další zájemce z řad redakcí, kteří by je chtěli také využít   

Aktuální situace / kde jsme

Do konce listopadu (upřesním dle vývoje v týmech (smile)) se nám povedlo otestovat 2 ze 3 funkčních prototypů aplikací. Splnili jsme tak zadání NFNZ a předáváme jim hotové prototypy. Domluvený rozsah projektu se tím naplnil. Prototypy budou "žít dál" v NFNZ a v redakcích, které je budou implementovat.

Co chceme vytvořit

Komunikace k ukončení projektu se již řešila na schůzkách s Martina HabováNaďa Straková za NFNZ zde a zde. Shodli jsme se na tom, že uděláme event, který bude mít několik funkcí: prezentace hotových prototypů, setkání a oslava dobrovolníků. Možná dojde i na setkání s redakcemi a novináři. 
Tuto akci a konec projektu jako takový, chceme podpořit také komunikací na kanálech č.d. - blog, sociální média, Slack a další dle doporučení a uvážení komunikačního týmu. (Dá se jemně vycházet z tiskové zprávy.)

Event pod obsah komunikačně spadat nebude, ale můžeme shrnout, jak vypadal, ve výstupech pro ukončení projektu.

(Pozn. Můžeme navázat na komunikaci, která se připravovala v červnu 2021 kolem konference NFNZ - Novinářský den, který proběhl 18. 6.)

Cílová skupina / ke komu mluvíme

 1. Komunita Česko.Digital
 2. Novináři a média (pozvaní přímo od NFNZ)
 3. Nadšenci Česko.Digital

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Chceme komunikovat důležitý milník - hotový projekt.

 1. Komunita by se měla dozvědět, že projekt po roce končí a že se nám povedlo dodat, co jsme slíbili (+ případně se seznámit s prototypy) a že č.d. umí dělat projekty i dlouhodobě.
 2. Novináři by měli začít zvažovat testování našeho prototypu/ů u sebe v redakci a obecně začít víc přemýšlet o tom, jak inovovat ve svém oboru.

Co je potřeba udělat

Mrknout se na to, co jsme přesně říkali v červnu (kolem Novinářského dnu) a navázat na to v textech. 

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Bylo by fajn zmínit, že prototypy přecházejí do péče NFNZ, který je bude dále propagovat a šířit do českých redakcí. 

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Média / co a kde to zveřejníme

 • Blog Česko Digital - blogový článek o dokončení projektu
 • soc. média č.d. - příspěvky o dokončení
 • Slack - zpráva do #general, #core-team a projektového kanálu
 • newsletter číst.digital - projekt měsíce
 • dle možností PR (prosím o sladění s Martina Habová, která již zahájila debatu s Naďa Straková z NFNZ)

Užitečné odkazy