Článek Příručka Spolu na dálku

Každý text obvykle představuje několik člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení

Projekt hledal řešení pro nemocnice a další zařízení, jak pacientům napříč odděleními umožnit kontakt s rodinou a blízkými mimo návštěvní hodiny, před zákrokem nebo v období zákazu návštěv, a to prostřednictvím videohovoru na tabletu. 

Aktuální situace / kde jsme

Příručka Spolu na dálku pro realizaci vzdálené komunikace pacientů nebo klientů a jejich blízkých

Co chceme vytvořit

Vytvořili jsme už návrh pro článek, který je připravený tady

Cílová skupina / ke komu mluvíme

  1. Komunita Česko.Digital
  2. Novináři a média
  3. Odborná veřejnost v dané oblasti

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Přesvědčit nejen odbornou veřejnost, ale také blízké samotných pacientů a klientů, že vzdálená komunikace prostřednictvím tabletu nebo telefonu je jeden z nejdostupnějších prostředků, který můžeme využít. Rádi bychom, aby se Příručka Spolu na dálku šířila dál a dostala se tam, kam je třeba (proto jsme do článku zahrnuli nejen odkaz ke stažení příručky, ale také odkazy na posty na sociální sítě, které je možné přesdílet.

Co je potřeba udělat

Budeme rádi, pokud nám redakce pomůže dát článek do finální podoby tak, aby rezonoval s naším publikem, ale zároveň oslovil i odbornější část, a zároveň byl gramaticky a stylisticky správně.

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Obsah článku kopíruje části příručky, ale také výstupy v médiích. Zároveň obsahuje důležité citace zakladatelky projektu paní Ilony Antoníčkové, které jsou nedílnou součástí článku. Měl by na první přečtení říct, že se projekt nevěnuje dodání hotového řešení, ale spíše se snaží poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb přesvědčit o prospěšnosti služby. Cílem není určitě propagovat jednotlivé garanty nebo odkazovat na již proběhnuté pilotní projekty.

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Média / co a kde to zveřejníme

  • Blog Česko Digital
  • dle možností PR

Užitečné odkazy