Projektové řízení: Jaký je rozdíl mezi Waterfall a Agile přístupem? (Copy day)

Stručné představení projektu / aktivity

V Česko.Digital fungujeme podle agilního přístupu řízení projektů. Rádi bychom ale popsali rozdíl mezi tímto přístupem a waterfall přístupem.

Na jakých komunikačních kanálech to budeme publikovat?

 • blog

 • Facebook

 • Twitter

 • LinkedIn zpravodaj

 • Instagram feed

 • Instagram stories

 • newsletter číst.digital

 • Slack

Co má být obsahem

 • Krátce představit a vysvětlit jednotlivé přístupy.

 • Následně popsat jejich výhody a nevýhody.

 • Popřípadě příklady, které ukazují správné využití těchto přístupů v různých situacích.

 • Hodilo by se také krátce popsat nástroje, které se při těchto způsobech používají (Jira, Trello apod.).

Cílová skupina / ke komu mluvíme

 • neziskové organizace

 • komunita

 • fanoušci / sledující

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

 • vzdělávání neziskovek a dobrovolníků v oblasti projektového řízení

 • „přinutit“ neziskovky více přemýšlet nad tím, jak vedou své projekty / projekt

Cíl tvořeného obsahu / CTA (výzva k akci) na konci článku

Registrace do newsletterů Česko.Digital.

Odkaz: https://ceskodigital.ecomailapp.cz/public/form/5-ed07fd6b07ff0199fabc8509f995f058

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Dodržuj tonalitu Česko.Digital a nedělej článek přehnaně dlouhý.

Nejlepší by bylo, kdyby byl článek fakticky objektivní a nenadržoval některému z daných 2 principů řízení projektů. Chceme ukázat oba způsoby jak dobré, ale s rozdílem, že každý se používá při jiném typu projektů. A je už na cílové skupině článku, jaký způsob se jim hodí nejvíc a který si nakonec vyberou.

Podklady

Užitečné odkazy (které lze zmínit i v článku)

 

Kam to vše psát?

TADY: