Rozhovor k projektu JEHLOMAT

Každý text obvykle představuje několik člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení

Jde nám o to přinést rozhovoru k projektu Jehlomat. V něm by měly zaznít odpovědi nejen na tyto otázky: Proč se Česko.Digital do tohoto projektu pustilo? Kdo je zadavatelem? Komu všemu má aplikace, kterou č.d. vyvyjí pomoci? A mnoho dalších. 

Struční představení projektu Jehlomat - pro kontext:

Hlavním cílem projektu je rychlá evidence a bezpečná likvidace injekčního odpadu odhozeného na veřejných prostranstvích pomocí rozšíření webové aplikace Jehlomat mezi terénní programy. Tuto aplikaci vyvíjíme pro naši hlavní cílovou skupinu, kterou jsou terénni pracovníci, ale k užitku bude i strážníkům městské policie a veřejnosti. Aplikace si dáva za cíl usnadnit práci terénním pracovníkům přímo v terénu, hned v několika krocích. 1. Nález zadají do aplikace jednoduše na pár kliků a to díky lokalizaci nálezu pomocí mapy. 2. Zadaný nález v aplikaci poputuje přímo do jejich evidenčního systému Boris, čímž si uleví i z pohledu administrativy. 3. A díky aktivnímu hlášení nálezů od veřejnosti, budou moci kumulovat bohatší data o výskytu skupin drogově závislích a začít situaci v daných lokalitách řešit.

Sekundárním cílem je šířit osvětu mezi širokou veřejností o tom, co práce terénních pracovníků obnáší a vyvracet mýty o jejich "podpoře" a "prohlubování" drogové problematiky. Veřejnost bude moci nálezy také nahlašovat, a ti odvážnéjší dostanou návod jak injekční materiál bezpečně odstrání bez zásahu terénního programu.

Zadavatelem projektu je společnost Magdalena o.p.s., za kterou stojí bratři Jíří a Tomáš Zatřepálkovi a Tomáš Žák. V roku 2014 vznikla prvá verze webové aplikace Jehlomat 
a v únoru 2020 byla spuštěna mobilní aplikace pro operační systém iOS a Android. V srpnu roku 2020 se Jehlomat zařadil mezi projekty Česko.Digital s cílem vylepšit aplikaci tak, aby byla jednodušší, užívatelsky přívětivejsí a hlavně masově používaná v řadách terénních programú v Česku.


Aplikace byla a vždy bude zdarma, uživatelé se v ní budou moci zaregistrovat, ale poskytne i možnost hlásit nálezy anonymně.

Aktuální situace / kde jsme

Právě se přesouváme do vývoje webové aplikace, v průběhu července by měla být hotová a propojená se systémem Boris přes otevřené API. Alfa verze bude k dispozici ihned terénním pracovníkům, který s námi projdou testováním. Aplikaci následně budou moci používat i strážníci městské policie a všichni občané na území České republiky. Jak je zmíněno výše, nalezené injekční stříkačky mohou občané i městská policie odstranit samy, a to až v následujícim kroku po provedení samotné evidence nálezu do mapy. Aplikace pak poskytne detailní návod jak v likvidaci postupovat, aby vše proběhlo v souladu s nařízením o nakladání s nebezpečním odpadem.

Co chceme vytvořit

Chceme vytvořit rozhovor s lidmi, kteří pracovali na vývoji aplikace, odkrýt, jak tým pracoval, jaké překážky bylo nutné překonat atd. Zároveň pro tento rozhovor oslovit i zadavatele projektu, tedy někoho ze společnosti Magdalena o.p.s. . Od nich bychom se rádi dozvěděli, co je vedlo ke spolupráci s Česko.Digital, jak spolupráce probíhala, proč právě Česko.Digital atd. Zároveň k tomuto rozhovoru vytvořit posty na sociální sítě č.d a zprávu do kanálu #general, kdy posty i zpráva do slacku mají být takovou "ochutnávkou - pozvánkou" na rozhovor. Jak posty, tak zpráva do slacku bude odkazovat právě na publikovaný rozhovor na blogu č.d. 

Cílová skupina / ke komu mluvíme

  1. Komunita Česko.Digital
  2. Odborná veřejnost v dané oblasti

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Chceme komunitě Česko.Digital, ale i komunitě na sociálních sítích č.d. odkrýt zákulisí toho, jak vznikají projekty v č.d, mluvit o radostech i strastech v průběhu projektu. 

Co je potřeba udělat

Projít veškeré materiály, které byly k tomuto tématu již vydány např. na blogu č.d, prozkoumat kanál tohoto projektu, nastudovat stránku wiki tohoto projektu. Seznámit se s aktivitami zadavatele a mít povědomí o programi BorIS, se kterým bude aplikace provázána. Sestavit set otázek a ty zpracovat do smysluplného rozhovoru. Oslovit osoby, které se na projektu nejvíce podíleli. Navrhuji jednoho ze zadavatelů, a to buď bratry Zatřepálkovi či T. Žáka. Za Česko.digital navrhuji .... doplním. 

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Pro inspiraci, jak může takový rozhovor vypadat, odkazuji na blog k rozhovoru k Inovacím zpravodajského storytellingu. (vložit odkaz na blog, až bude rozhovor publikován).

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Média / co a kde to zveřejníme

  • Blog Česko Digital
  • dle možností PR

 Termíny

  1. Zadání: středa 30/6
  2. První návrh: pátek 16/7 
  3. Připomínky z projektového týmu do: pátek  23/7
  4. Upravená verze z redakce do: pátek 30/7
  5. Finální výstup: úterý 3/8
  6. On-air/K nasazení: středa 4/8

Užitečné odkazy