[WIP] Zadání k prvnímu well-being článku na blog


Každý text obvykle představuje několik dní práce. Abychom energii, kterou na něj člověk vynaloží dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení

V Česko.Digital se chceme začít více věnovat péči o komunitu, kde jednou podoblastí je well-being a duševní zdraví/hygiena. Rádi bychom začali publikovat jednou měsíčně články na blog, které budou provázané s webináři/videi v č.edu a dalšími formáty (podcast, audio, Slack aktivity, sdílení v komunitě formou peer coachingu, atd. - zatím in progress).

Aktuální situace

K well-beingu zatím nic nevzniklo. Tohle bude první článek k tomuto tématu. 

Co chceme vytvořit

Článek o tom, jak se máme v plánu věnovat well-beingu a několik rychlých tipů, jak a proč pečovat o sebe a svou duši.

Finální forma textu: Ideálně blogový článek s několika tipy, odkazy a zdroji s další inspirací. Tipy můžeme posbírat také přímo z komunity nějakou výzvou a následnou citací jejich poznatků v článku. Tím půjdeme naproti i cíli představit lidi v Česko.Digital z trochu jiného než jen projektového a pracovního pohledu. Přidat i výzvu, ať lidé své články sdílí a postují je na určité místo (Slack kanál - TBD).

Zdroje, ze kterých můžeme vycházet:

https://medium.com/mind-cafe/6-simple-ways-to-live-your-best-life-8522aacc3323

https://www.opatruj.se/pece-o-sebe/psychologicka-pece-o-dusevni-zdravi

Cílová skupina / ke komu mluvíme

  1. Komunita Česko.Digital
  2. Čtenáři blogu mimo komunitu

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

  • Přinést komunitě zajímavý nepracovní obsah
  • Pečovat o well-being komunity
  • Sdílet zkušenosti jednotlivých lidí v komunitě - dobrovolník, člen kmenového týmu, partner. 

Co je potřeba udělat

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Nechceme, aby vznikl generický článek "X tipů o" nebo abychom se stále drželi relativně v pracovní rovině. Zároveň nejsme terapeuté, proto bychom neměli dávat zásadní rady či příkazy, nebo se snažit o diagnostiku.

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně a transparentně.

Média / co a kde to zveřejníme

  • Blog Česko.Digital
  • Přesdílení na Slack
  • Dle dalšího uvážení

Užitečné odkazy