Komunikace projektu Nedlužím státu v kanálech č.d pro fázi 1.5

Stručné představení

Projekt Nedlužím státu chce prostřednictvím webové aplikace usnadnit lidem orientaci při zjišťování možných dluhů vůči státní správě. Poskytnout všechny informace na jednom místě a maximálně zjednodušit celý proces zjištění informací.

Aktuálně pomáhá tak, že lidem na základě zodpovězení dotazníku vytipuje instituce, kterým mohou dlužit, zobrazí potřebné formuláře a kontakty. Formuláře je ale nutné stáhnout, vyplnit a odeslat, systém zatím ani jednu z těchto funkcí za uživatele neprovede.

Naším cílem je a maximálně zjednodušit celý proces zjištění informací i vyplňování formulářů.

Aktuální situace / kde jsme

Spustili jsme web nedluzimstatu.cz ve fázi 1.0, tedy s výše popsanými funkcionalitami.

Pro fázi 1.5 plánujeme:

 • spustit polo-automatické doplňování formulářů = bude stačit jednou zadat své informace a ty se doplní do každého ze zvolených formulářů dle výsledků z dotazníku
 • přidat formuláře pro možnost splátkového kalendáře a odpuštění dluhu

Spuštění fáze webu 1.5 je naplánováno na červen 2021.

Co potřebujeme vytvořit

 1. článek představující aktuální posun v projektu a tým, který se na fázi 1.5 podílel (fázi 1.0 jsme již představili)
  1. k článku připravit posty pro FB, TT a LI, kterými na článek odkážeme
 2. text zprávy pro slack do #general (na all channel) s výzvou navštívit a vyzkoušet web s linkem na článek (1) a rozhovor (2)
 3. pro newsletter připravit text o spuštění webu s výzvou jej vyzkoušet s odkazem na článek na blogu (1) a rozhovor (2)

pro kontext:

Cílová skupina / ke komu mluvíme

Komunita Česko Digital a její příznivci.

Všichni, jenž mají zájem zjistit svůj možný dluh vůči státní správě.

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Představit web jako místo pro pomoc při zjištění případného dluhu vůči státu.

A dosáhnout tak

 • v návštěvnosti jednotky tisíců v prvním měsíci provozu fáze 1.5 webu
 • v počtu stažených žádostí jednotky tisíců v prvním měsíci provozu fáze 1.5 webu

Proč tomu věřit = argumenty, které lze v komunikaci použít

 1. Za Česko Digital: Spouštíme další fázi funkčního projektu, na kterém se podílelo Česko Digital a který dělá Česko lepším místem k životu.
 2. Za projekt: Víte jistě, že nedlužíte státu? Pomůžeme vám to zjistit a poradíme, jak vyřešit.

Podpůrný argument: V roce 2021 by mělo být vyhlášené „milostivé léto“ = odpuštění úroků při platbě základu dluhu. Ideální příležitost zjistit, zda někde nějaký dluh není a je možné se jej za dobrých podmínek zbavit. Situaci ohledně vyhlášení milostivého léta projekt pečlivě sleduje a pokud nastane, stane je ideální příležitostí pro komunikaci. 

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Dluhy jsou vnímané jako stigma. Pokud tedy budeme chtít po lidech sdílení, nesmí to vypadat, že mají dluh.

Prezentace webu jako místa, které dluhy vyřeší či zjistí - aktuálně pouze nabízíme všechny potřebné informace na jednom místě.

Funkcionality webu se budou rozšiřovat a vylepšovat v dalších fázích webu.

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Mandatories = co je potřeba dodržet

 • zmínit úlohu komunity, logo Česko.Digital

Užitečné odkazy

komunikace z fáze 1.0:

tisková zpráva: https://blog.cesko.digital/2020/11/tz-nedluzim-statu

člá nek o spuštění webu ve fázi 1.0: https://blog.cesko.digital/2020/11/nedluzim-statu

rozhovor se zadavatelem: https://blog.cesko.digital/2020/11/interview-radek-habl

rozhovor s koordinátory: https://blog.cesko.digital/2020/11/rozhovor-nedluzim-statu

monitoring médií z komunikace 1.0: https://cesko-digital.slack.com/archives/CHTQQN5AL/p1606298816093800

Termíny

 1. Zadání: pátek 30/4
 2. První návrh: středa 19/5
 3. Připomínky z projektového týmu do: středa 26/5
 4. Upravená verze z redakce do: úterý 2/6
 5. Finální výstup: pátek 9/6
 6. On-air/K nasazení: úterý 16/6