Komunikace projektu JEHLOMAT v den launche

Každý text obvykle představuje několik člověkodní práce. Abychom tuhle energii dobře využili a splnili co nejlépe účel textu, věnujte prosím dostatečnou pozornost jeho zadání.

Stručné představení


Hlavním cílem projektu je rychlá evidence a bezpečná likvidace injekčního odpadu odhozeného na veřejných prostranstvích pomocí rozšíření webové aplikace Jehlomat mezi terénní programy. Tuto aplikaci vyvíjíme pro naši hlavní cílovou skupinu, kterou jsou terénni pracovníci, ale k užitku bude i strážníkům městské policie a veřejnosti. Aplikace si dáva za cíl usnadnit práci terénním pracovníkům přímo v terénu, hned v několika krocích. 1. Nález zadají do aplikace jednoduše na pár kliků a to díky lokalizaci nálezu pomocí mapy. 2. Zadaný nález v aplikaci poputuje přímo do jejich evidenčního systému Boris, čímž si uleví i z pohledu administrativy. 3. A díky aktivnímu hlášení nálezů od veřejnosti, budou moci kumulovat bohatší data o výskytu skupin drogově závislích a začít situaci v daných lokalitách řešit.

Sekundárním cílem je šířit osvětu mezi širokou veřejností o tom, co práce terénních pracovníků obnáší a vyvracet mýty o jejich "podpoře" a "prohlubování" drogové problematiky. Veřejnost bude moci nálezy také nahlašovat, a ti odvážnéjší dostanou návod jak injekční materiál bezpečně odstrání bez zásahu terénního programu.

Zadavatelem projektu je společnost Magdalena o.p.s., za kterou stojí bratři Jíří a Tomáš Zatřepálkovi a Tomáš Žák. V roku 2014 vznikla prvá verze webové aplikace Jehlomat 
a v únoru 2020 byla spuštěna mobilní aplikace pro operační systém iOS a Android. V srpnu roku 2020 se Jehlomat zařadil mezi projekty Česko.Digital s cílem vylepšit aplikaci tak, aby byla jednodušší, užívatelsky přívětivejsí a hlavně masově používaná v řadách terénních programú v Česku.


Aplikace byla a vždy bude zdarma, uživatelé se v ní budou moci zaregistrovat, ale poskytne i možnost hlásit nálezy anonymně.

Aktuální situace / kde jsme

Právě se přesouváme do vývoje webové aplikace, v průběhu července by měla být hotová a propojená se systémem Boris přes otevřené API. Alfa verze bude k dispozici ihned terénním pracovníkům, který s námi projdou testováním. Aplikaci následně budou moci používat i strážníci městské policie a všichni občané na území České republiky. Jak je zmíněno výše, nalezené injekční stříkačky mohou občané i městská policie odstranit samy, a to až v následujícim kroku po provedení samotné evidence nálezu do mapy. Aplikace pak poskytne detailní návod jak v likvidaci postupovat, aby vše proběhlo v souladu s nařízením o nakladání s nebezpečním odpadem.

Co chceme vytvořit

 1. článek představující vývoj projektu, aplikace, jak se aplikace v týmu tvořila, jak celý projekt vznikl
  1. k článku připravit posty pro FB, TW a LI, kterými na článek odkážeme
 2. text zprávy pro slack do #general (na all channel) o launchi projektu
 3. pro newsletter připravit text o launchi projektu 

Cílová skupina / ke komu mluvíme

 1. Komunita Česko.Digital
 2. Odborná veřejnost v dané oblasti a všichni, kdo se o tuto problematiku zajímají - každý z nás se již možná s injekční stříkačkou někdo "potkal"

Cíl komunikace / čeho chceme dosáhnout

Cílem je dát vědět, že vznikla tato aplikace, co umí, jaké jsou funkcionality, komu aplikace slouží (zdůraznit, že je určena nejen pro terénní pracovníky, ale i městské strážníky a veřejnost).

Co je potřeba udělat

Projít veškeré materiály, které byly k tomuto tématu již vydány např. na blogu č.d, prozkoumat kanál tohoto projektu, nastudovat stránku wiki tohoto projektu. Seznámit se s aktivitami zadavatele a mít povědomí o programi BorIS, se kterým bude aplikace provázána. 

Co je potřeba dodržet a na co si naopak dát pozor

Měl by být zmíněn zadavatel a jeho role v tomto projektu. 

Jak hovoříme / tonalita

Fakticky, srozumitelně, vstřícně, transparentně

Mandatories = co je potřeba dodržet

 • zmínit úlohu komunity, logo Česko.Digital

Média / co a kde to zveřejníme

 • Blog, social a slack Česko Digital
 • dle možností PR

Užitečné odkazy

Termíny

 1. Zadání: středa 30/6
 2. První návrh: pondělí 12/7 
 3. Připomínky z projektového týmu do: pátek  16/7
 4. Upravená verze z redakce do: čtvrtek 22/7
 5. Finální výstup: pondělí 26/7
 6. On-air/K nasazení: úterý 27/7