Jak na offboarding projektů v Česko.Digital

Ahoj. Tato stránka je určena pro č.d support Scrum Masters a Agile Leaders z projektů a měla by poskytnout základní vodítka toho, co vše je potřeba při ukončení akcelerace projektu zajistit nebo domluvit.

Jakmile se blíží konec akcelerace (např. 1-2 měsíce před jejím koncem), doporučujeme domluvit se zadavatelem/přebírající organizací a dalšími členy týmu (dle relevance a zájmu) setkání, kde si jednotlivé body projdeme. Tým má tak prostor si vše nachystat, aby projekt plynuje pokračoval plně pod zadavatelem.

Za předání informací ohledně procesu je zodpovědný/á Support Scrum Master projektu, za převzetí projektu a domluvu se svým týmem je zodpovědný/á Product Owner.

Nastavení správných očekávání při ukončení nebo předání projektu (Support Scrum Master)

Nastavení správných očekávání při ukončení nebo předání projektu (Support Scrum Master)

Informovat zadavatele a projektový tým na Slacku, co je potřeba domluvit

 

Společné zhodnocení projektu a vzájemná zpětná vazba (zadavatelé, support SM a lead akcelerátoru)
V rámci zhodnocení by měl proběhnout také sběr výsledků spuštění produktu/služby a po nějaké době monitoring dopadu akcelerace na daný projekt (nově chceme sledovat zde v airtable a sdílet na webu).
Zpětná vazby od zadavatele a product ownera by měla přinést informace, jak lépe rozvíjet akcelerátor - otázky viz tady.
Výstupy - společné zhodnocení lze přetavit do marketing. výstupu (např. case study či blogového postu), který by podpořil spuštění projektu nebo sloužil jako reference.

Týmová spolupráce: doporučení pro zadavatele (Product Owner)

Týmová spolupráce: doporučení pro zadavatele (Product Owner)

Doporučujeme na konci projektu v akceleraci udělat týmovou retrospektivu, zhodnotit si spolupráci v týmu a domluvit se s členy týmu, zda chtějí na projektu nadále pokračovat, v jakém režimu a za jakých podmínek.
Dobrou praxí je nastavit spolupráci udržitelně: např. na projektu Preventivka nebo Nedlužím státu se zadavatelé domluvili na placené spolupráci. Na Preventivce si vzhledem k rozsahu technického řešení našli partnerského dodavatele.
Na projektu Zachraň oběd pokračovali ve spolupráci ti členové týmu, kteří cítili k projektu dlouhodobou sounáležitost nebo viděli další oboustranný užitek (jeden člen týmu si při vývoji aplikace pracuje na diplomové práci).
Na konci projektu můžete dobrovolníkům poděkovat:
Pokud máte, svým merchem, nebo merchem Česko.Digital (tady postup)
Zorganizovat týmovou oslavu (s organizací může pomoci č.d event lead Tereza Vašková, tereza.vaskova@cesko.digital), více tady.
Zadavatelé nebo přebírající organizace i po ukončení mají stále možnost si do projektu hledat posily přes #market-place.
Také doporučujeme naplánovat si další strategii vytvořeného produktu/služby a nejbližší následné kroky po akceleraci
Budeme rádi, když se zadavatelé přijdou do komunity pochlubit nebo nasdílet s námi informace o tom, jak se projekt vyvíjí již po fázi akcelerace (ocenění, výsledky, úspěchy, ale i nezdary).

Technické předání projektu (Product Owner)

Technické předání projektu (Product Owner)

Interní administrativa (Support Scrum Master)

Interní administrativa (Support Scrum Master)

Branding & Marketing (Product Owner)

Branding & Marketing (Product Owner)