Jak na tvorbu služby & produktu

Vizi a cíle produktu nejlépe vypilujeme pomocí Lean Startup metodiky, využitím Social Lean Canvas, kam se zaznamenávají všechny výstupy, plánované nástroje, dopad projektu a čeho chceme dostáhnout.

Výsledkem je vždy celkové řešení, které se může skládat z postupů, procesů či dodávek jiných partnerů. Obecně předpokládáme, že součástí bude digitální produkt, v tom vidíme klíčový přínos Česko Digital.

Abychom dodali nový digitální produkt nebo jeho podstatnou změnu, použijeme jako první krok dodávku produktu ve formátu MVP (minimum viable product), který se dál může vyvíjet a pilovat dle zpětné vazby z trhu.