Projektová metodika aneb jak řídíme projekty v č.d

AKCELERÁTOR ČESKO.DIGITAL JE AKTUÁLNĚ POZASTAVEN.

VĚTŠINA INFORMACÍ V TÉTO PŘÍRUČCE JE Z ROKU 2023 A NENÍ ZATÍM ZCELA AKTUALIZOVÁNA.

Úvod

Na č.d projektech se potkávají lidi skrz sektory, obory a různá pracovní prostředí. Společným cílem je dodat přínosný a hodnotný produkt pro neziskový sektor v ČR, který pomáhá zvýšit dopad pomoci a podporuje digitální kompetence.

Sjednocující linka je projektová metodika, která zahrnuje principy řízení projektů a nástroje, které pomáhají efektivně zapojit dobrovolníky a zástupce neziskové sféry, a dodat kvalitní projekty v očekáváném rozsahu a času.

Vzhledem k potřebám a specifičnosti Česko.Digital jsme vybrali agilní metodiku, která zároveň souzní s hodnotami Česko.Digital.

Manifest Agilního vývoje software

Co je agilní projektové řízení

Agilní projektové řízení je flexibilní alternativou k vodopádovému modelu vývoje softwaru, které je schopno rychle odpovídat na změny a neustále se měnící požadavky ze strany zákazníka. Kroky agilního vývoje jsou kratší, menší, postupné a iterativní.

V č.d je nejpoužívanějším agilním frameworkem Scrum. Proto doporučujeme vytisknout, dát pod polštář a spát s aktuální podobnou Scrum průvodce, který je velmi krátkým a efektivním návodem “jak na to”.

Oficiální průvodce pro Scrum: Pravidla hry

Odkazy na českou a anglickou verzi.

Proč je agilní řízení vhodné pro Česko.Digital

 • dobrovolnická (spolu)práce vyžaduje pravidelné úspěchy a ukázky práce

 • je nám blízká logika samořídících týmů a partnerské spolupráce postavené na hodnotách

 • chceme rychle prototypovat, neustále se učit a postupně vylepšovat dodávané řešení

 • díky pravidelným sprintům můžeme doplňovat tým o krátkodobě zapojené kolegy a nahrazovat klíčové členy týmu

 • můžeme úzce zapojit zadavatele, který dle své potřeby a zpětné vazby z externího prostředí prioritizuje práci

 • ve středu zájmu je zákazník (uživatel) a dodání smysluplného projektu (s dopadem)

Slovníček pojmů

Obecné

 • Produktový cíl: popisuje budoucí stav produktu, který může sloužit Scrum Týmu jako cíl, pro nějž se bude plánovat

 • MVP: minimum viable product je první verze produktu nebo služby, která má dostatek funkcí na to, aby jej mohli využívat nebo koupit první uživatelé (=early adopters) a poskytnout tak zpětnou vazbu na jeho další rozvoj, díky tomuto přístupu je možné maximalizovat hodnotu pro uživatele a minimalizovat náklady. Jde o relativně široký koncept a je důležité zvážit, jaké MVP dává pro daný projekt smysl (např. s ohledem na čas, náklady…).

 • PoC: proof of concept je malá část projektu (menší než MVP), na které (interně) testujeme novou technologii nebo nové technické řešení a jejich proveditelnost, nejde o hotový produkt

 • Prototyp: je vizuální podoba produktu, ujišťuje tým, že uživatel vnímá pozitivně uživatelské rozhraní, design nebo konkrétní funkcionality, může navazovat na PoC a testovat více či méně interaktivní verze s úzkou skupinou potenciálních uživatelů, nejde o hotový produkt

 • Iterativní přístup: krátké a pravidelné iterace

 • Iterace: každé opakování procesu je nazváno iterací, výsledky z jedné iterace se použijí jako vstup pro další iteraci pravidelně opakuje a přibližuje nás to k cíli např. konec projektu nebo MVP

 • Epic: větší část projektu, která má něco společného a potřebujeme ji sloučit pod jednu entitu pro lepší orientaci. Tato část projektu je poté rozdělena do User Stories

 • User story: je souhrn požadavků, detailnější a rozsahově menší, je to část, která by měla být dodatelná během jednoho sprintu, má akceptační kritéria. Pokud je komplexnější je rozdělena na tasky dle kompetencí v týmu (marketing, vývoj…)

 • Projektové ceremonie: pravidelné rituály na projektu, před, během a po sprintu = oficiální název je Scrum Události

 • Velocity (=výkonost): Kolik je toho schopen tým dodat (typicky) za jeden sprint (např. 10 stories v určité složitosti, která se dá určit např. dle hodinové náročnosti). Vzniká až časem zkušeností. V Jira se určuje např. pomocí story points

Scrum Team

 • Developers: název je sice zavádějící, ale nejde jen o programátory, můžete si tam představit marketingové specialisty, grafiky, UXáky, frontend i backend vývojáře = jde o lidi v Scrum Týmu, kteří se zavázali vytvářet jakýkoli inkrement

 • Product owner: pan cíl, je vlastníkem produktu, definuje vizi projektu a transparentně ji komunikuje týmu, zákazníkům a organizaci

 • Scrum master: paní empatie, pomáhá týmu (coachovacím způsobem) dosáhnout jejich cílů, odstraňuje problémy a zajišťuje efektivní scrum proces

Scrum Události

 • Sprint: krátký časový interval v projektu, ve kterém se realizují vybrané úkoly, snažíme se dodat business hodnotu (grafika, kus kódu…), ze které má zadavatel hodnotu, měly by mít stálou dobu trvání např. 2 týdny

 • Sprint planning: na jakých stories budeme jako tým v následujícím sprintu pracovat, dle priorit product ownera a naší výkonosti (=velocity), každý sprint má svůj (abstraktní) cíl (max. 2-3). Obsah sprintu (= sprint backlog) by se neměl v průběhu sprintu měnit.

 • Daily Scrum: známo spíše jako stand-up, nejčastěji každodenní událost směřovaná na první ranní schůzku, různé projekty si žádají různou kadenci

 • Sprint review: prezentace výsledků sprintu, dodané hodnoty, v č.d je možné spojit s plánováním sprintu

 • Sprint retrospective: hodnocení kvality práce, tým se zamyslí, co by příště mohl udělat lépe a co naopak fungovalo a proto to zanechá

Scrum Artefakty

 • Product Backlog: prioritizovaný seznam funkcionalit produktu a dalších plánovaných úkolů

 • Sprint Backlog: seznam úkolů / user stories na kterých se tým dohodne, že bude pracovat v dalším sprintu

 • Inkrement: jednotlivý přírůstek do projektu, který nám pomáhá dosáhnout jeho cíle

 

Co znamená, že je na č.d projektu zavedená agilní metodika

Role Scrum Mastera a Product Ownera, v případě dobrovolnických rolí v tandemu
Attlasian Jira, jako vhodný software pro řízení projektu
Na projektu jsou zavedeny pravidelné sprinty (typicky 14denní) a projektové ceremonie
Plánování sprintu před spuštěním každého sprintu
Vyhodnocení sprintu po ukončení každého sprintu
Retrospektiva, která může být v realitě č.d např. 1 x za 2 měsíce
Governance Meetings: Zavedeny pravidelné setkávání na vyhodnocení spolupráce a stakeholder management
Agilní filozofie a způsob komunikace a spolupráce (viz výše, agilní hodnoty a manifest (AJ), link zde.)

Užitečné zdroje, podpora & mentoring Česko.Digital

Záznamy se setkání č.d Agile leaders:

 

Odkaz na všechna videa ze série #Agile leaders, další videa jsou postupně přidávána na Youtube kanál č.d

Užitečné externí zdroje

 • Agilní hodnoty a manifest (AJ), link zde.

 • Průvodce Scrum Oficiální průvodce pro Scrum: Pravidla hry, odkaz na českou a aj verzi

 • Co je agilní řízení POTIFOB, link zde.

 • Mapa pojmů a konceptů #CzechAgile, link zde.

 • Rozdíl mezi MVP, PoC a prototyp (AJ), link zde.

 • Agilní metody řízení projektů, autoři knihy: Zuzana Šochová, Eduard Kunce, kniha k nahlédnutí zde

 • Skvělý Scrum Master, autorka knihy: Zuzana Šochová, kniha k nahlédnutí zde

 

📬 Máš chuť se přidat na projekty jako agile leader (scrum master, product owner), mentorovat nebo připravit seminář/workshop pro komunitu? Ozvi se na Slacku Romaně Pokorné.