Jak nadchnout lidi pro můj nápad a získat tak nejbližší kolegy do týmu

AKCELERÁTOR ČESKO.DIGITAL JE AKTUÁLNĚ POZASTAVEN.

VĚTŠINA INFORMACÍ V TÉTO PŘÍRUČCE JE Z ROKU 2023 A NENÍ ZATÍM ZCELA AKTUALIZOVÁNA.

 

Aby byl projekt úspěšný, nemělo by mu chybět několik základních členů týmu - rolí. Jaké role to jsou, a co a proč mají na starosti, si přečti na https://cesko-digital.atlassian.net/wiki/spaces/CD/pages/834273683.

Než začneš s hledáním těchto svých hlavních parťáků, zamysli se, jestli už ve svém týmu někoho z nich nemáš. Nejčastěji jde o roli Product Ownera, možná jsi to ty, nebo někdo z tvých kolegů z organizace?

V roli nemusí být vždycky člověk sám, může se stát, že sice budeš Product Ownerem, ale s některými jeho dovednostmi teprve začínáš, pak není nic snazšího, než si k sobě najít dalšího kolegu “seniora”, který Ti bude v projektu oporou (např. Mentor, Product Designer, Scrum Master). Neboj se ho hledat a pomoc si říct.

Pro inspiraci se podívej, jak třeba vypadal tým projektu Loono https://www.youtube.com/watch?v=rW3DEOB9-hU. O týmu se mluví na začátku videa a dále od 30. minuty.

 

1. Sdílej svou vizi

Pro zapojení prvních podporovatelů - kolegů do týmu je potřeba nadchnout je svou vizí. Pokud ji máš ujasněnou, dej ji stručně do slov a přidej pro nové členy týmu na vaši projektovou stránku na webu Česko.Digital:

 • Kdo jsi (stručné představení sebe nebo organizace).

 • Jak tvůj nápad vznikl.

 • Proč si myslíš, že je užitečný; komu pomůže s jakým problémem.

 • Co je dlouhodobým cílem nové iniciativy. Jaký má mít (měřitelný i příblížený na příběhu) dopad na uživatele, zákazníky, společnost.

 • Jak si představuješ, že by měl produkt vypadat.

 • Kdo a proč bys rád/a, aby s tebou na projektu spolupracoval.

 

2. Kde klíčové členy týmu hledat

A teď už se můžeme vydat k hledání konkrétních parťáků. Návod, jak je oslovit a kde inzerovat, najdeš zde: https://cesko-digital.atlassian.net/wiki/spaces/CD/pages/87461304.

Nezapomeň jim v popisu příležitosti dobře vysvětlit svou vizi!

 

3. Přihlásili se mi zájemci, a co teď?

Výběr klíčových parťáků je pro úspěch projektu zásadní. Vyčleň si proto čas na komunikaci s uchazeči. Z této komunikace (ať už online rozhovoru nebo písemné komunikace na Slacku) by ses měl/a ujistit, že:

 • Mají potřebné dovednosti a zkušenosti (zvládnou roli v projektu). Abys tohle mohl/a dobře odhadnout, projdi si vždy popis role (viz výše), u kterého najdeš uvedené i vhodné dovednosti pro tuto roli a v .

 • Mají silnou motivaci pro spolupráci v projektu (zajímá je téma, chtějí se na projektu podílet a věnovat mu čas).

 • Mají na to dost času (resp. mají ho pro spolupráci tolik, kolik ho od nich bude potřeba). U klíčových rolí se očekává aktivní zapojení po celou dobu projektu, osvědčila se kapacita kolem 5 hodin týdně; další členy týmu může být efektivní zapojit vždy do konkrétní činnosti nebo fáze projektu.

Může se stát, že se Ti přihlásí skvělý dobrovolník, ale je dopředu jasné, že nebude mít dost času se projektu věnovat. Pak se můžete domluvit např. na jiné formě zapojení (třeba vyžádání zpětné vazby nebo konzultace ke konkrétnímu tématu), nebo mu najít kolegu/kolegyni do tandemu tak, aby zvládli roli vykonávat společně.

 • Tvá i kandidátova vzájemná očekávání jsou v souladu, případně se doplňují. Je vhodné se domluvit i na způsobu komunikace v průběhu projektu tak, aby byla otevřená a včasná (i např. v situaci, pokud by chtěl dobrovolník z projektu v jeho průběhu odejít - jak a s jakým předstihem si o tom řekneme, abychom stihli najít náhradu nebo si přerozdělit činnosti a neohrozili tím chod projektu).

 

4. Jak prakticky na pohovor

Struktura pohovoru

 1. Příprava - projdi si, co o dobrovolníkovi již víš (můžeš se podívat třeba na LinkedIn profil).

 2. Vlastní rozhovor (intro call):

  1. Představení Product Ownera/zadavatele, projektu, očekávání od role.

  2. Prostor pro otázky - k projektu a roli.

  3. Zjistit motivaci, dovednosti a časové možnosti dobrovolníka.

  4. Zpětná vazba dobrovolníka, zda má zájem o spolupráci na projektu, prostor pro jeho otázky.

 3. Co se bude dít dál - kdy a jak si potvrdíme spolupráci, jaké další kroky budou následovat.

 

Jak vést správně pohovor se můžeš inspirovat např. zde:

 

Tip: Popřemýšlej, jestli se ti dobrovolník, se kterým jste mluvili o konkrétní roli, a nedomluvili se, nehodí na jinou činnost potřebnou v projektu. Je škoda o šikovné lidi v projektu úplně přijít jen proto, že mají třeba jinou úroveň dovedností, očekávání nebo časové možnosti.

 

5. Jak nové kolegy nalodit?

Kontrolní seznam (checklist) toho, jak nové kolegy do projektu zapojit a na co nezapomenout najdeš zde:

 

6. Mám už všechny klíčové parťáky?

Jestli se ti povedlo najít k sobě správné lidi pro klíčové role v projektu, gratulujeme, máš důležitý kousek cesty za sebou! Hurá tedy do další fáze, a to doplnění týmu o kolegy, kteří se pustí do konkrétních úkolů potřebných pro vytvoření produktu.

Pokračuj zde:

 

A co když ti ještě někdo chybí? Nevěš hlavu! Můžeš třeba:

 • Požádat z kmenového týmu >č.d o radu, nebo tip na konkrétního dobrovolníka, kterého by bylo možné oslovit.

 • Spolu s novými kolegy, které už se vybrat podařilo, se znovu podívat na znění nabídky, a pokusit se ji vylepšit a prezentovat ještě jednou. Podívej se, jestli je prezentována na všech kanálech, kde může být (market place, oborový kanál ve slacku, atd.)

 • Vybrat více dobrovolníků, kteří budou schopni roli vykonávat společně (např. tandem).

 • Domluvit se s někým, kdo roli pokryje dočasně, než se podaří najít správnou osobu.

 

Povedlo se? Tak pojď dál