Jak na komunikační launch projektů


Cílem této stránky je popsat samostatný proces přípravy komunikačního launche a dát jasný návod, co kdo má dělat, s kým se na koho obracet, kdo z kmenového týmu funguje jako garant konkrétní aktivity.

Proč komunikační launche děláme? 📣

Každý projekt v Česko.Digital má v přehledu Program Managementu svým týmem evidované důležité milníky.


Za dva stěžejní milníky považujeme

1. představení projektu po fázi inkubace / při přechodu projektu do realizace

2. ukončení projektu, jeho předání zadavateli a závěrečná oslava.


Když se u projektu blíží dosažení jednoho z těchto milníků, začínáme pracovat na komunikačním launchi - plánu pro oznámení těchto milníků komunitě i veřejnosti.

Cíle komunikačního launche s ohledem na cílové skupiny Česko.Digital

(info) Cílová skupina = expertní dobrovolníci v naší komunitě

Cíl: oslava dosažení milníků v komunitě (nikoliv jen v práci daného projektu)


(info) Cílová skupina = neziskové organizace

Cíl: představení problematiky a jejího řešení 


(info) Cílová skupina = stát a organizační složky státu

Cíl: představení problematiky a jejího řešení 

Jak probíhají komunikační launche?


A. Přípravná fáze 💡

AktivitaCo to znamená?Kdo je za ni odpovědnýKdy

1.0 ověření, že je projekt na launch opravdu připravený

Je/ bude připravované řešení nebo hlavní výstup hotové do spuštění launche? projektový koordinátor + zadavatel projektu

minimálně 1,5 měsíce před termínem avizovaného launche

1.1. ověření, že plánovaný milník je evidovaný v Program Management

S plánem milníků v Program Managementu pracuje celý mktg kmenový tým i projektový kmenový tým.

Milníky, které v Program Managementu nejsou zadané, pro tým neexistují, nepočítá s nimi, neví o nich.

projektový koordinátor1,5 měsíce před termínem avizovaného launche ideálně i dříve
2. vytvoření týmu
 • 2-3 mktg koordinátoři
 • koordinátorský tým pro organizaci interního eventu - ideálně 3-4 dobrovolníci


placený marketingový koordinátor + dobro marketingový koordinátorvíce než 1 měsíc před termínem launche
3. rozdělení a popsání kompetencí ve vytvořeném týmu
projektoví a mktg koordináři  + zadavatel projektuvíce než 1 měsíc před termínem launche
4. vytvoření plánu v Confluence/Wikimktg koordinátoři1 měsíc před termínem launche
5. překlopení plánu v Confluence do projektového Trella
projektový koordinátor společně s mktg koordinátori1 měsíc před termínem launche
6.  přidělení jednotlivých kartiček s úkoly v rámci vytvořeného realizačního týmu
celý tým na společném statusu1 měsíc před termínem launche
7. příprava zadání k jednotlivým úkolům/ výstupůmmktg koordinátoři1 měsíc před termínem launche
8. koordinace nad jednotlivými aktivitami, hlídání termínů, slaďování se s jednotlivými členy týmu
mktg koordinátorprůběžně až do termínu launche
9. pravidelné krátké sdílení stavu launche na úterním all hands
projektový koordinátor + mktg koordinátorprůběžně až do termínu launche
10. naplánovat celotýmovou retrospektivu
projektový koordinátor společně s mktg koordinátorempo skončení launche


BTaktiky komunikačního launche a jejich příprava 📖📕📗

(co se konkrétně za jednotlivými taktikami skrývá - co kdo má dělat)

TaktikaVýstupyCíl Nutné aktivityKdo je za ně odpovědný
Public relations
 • oslovení médií pro exkluzivní výstup
 • připravený médialist
 • tisková zpráva
 • tisková konference (!!! preferovaná v případě dokončeného projektu, novináře zajímají výsledky)
 • online event pro novináře (v případě představení nového projektu)
 • informovat novináře o nově spuštěném projektu, problému, který budeme řešit apod.
 • TK - v případě potřeby hlubšího vysvětlení tématu novinářům zorganizovat tiskovou konferenci online nebo offline • přiblížit problematiku a pro některé novináře to splní funkci TK
 • vytipování novinářů pro oslovení k exkluzivnímu výstupu 
 • příprava krátkého textu pro oslovení novinářů pro exkluzivní výstupy
 • vypracování seznamu novinářů = médialist, pro které je naše téma relevantní
 • příprava zadání pro PR kolegyně
 • příprava grafické přílohy k tiskové zprávě - obrázek, infografika atd


PR Česko.Digital + partner na straně zadavatele
Emailing
 • zařazení do pravidelného newsletteru ČD
 • emaily na dobrovolníky z komunity příp. na partnerské organizace
 • komunitě ve stručném přehledu připomenout pro případ, že by ve Slacku přehlédla
 • odkomunikovat v newsletteru s linkem na článek a výzvou ke sdílení
 • příprava podkladů pro redakci ČD, která zpracovává newsletter
 • příprava textu pro emailing
 • příprava šablony v Ecomailu
 • testovací emailing
 • rozeslání emailingu

Obsah Česko.Digital

marketingoví koordinátoři z realizačního týmu

Obsahový marketing
 • intro článek představující daný projekt
 • rozhovor se zástupci zadavatele a dobrovolníků z komunity ČD
 • představit projekt a tým, přiblížit detail tématu/projektu - jaký problém řeší a proč jsme ho do komunity přijali (proč věříme, že projekt může opravdu pomoci vyřešit nějaký společesnký problém)
 • v intro článku o projektu na blog by mělo být stručně uvedeno, jak se k nám projekt dostal (kdo je vlastníkem, že je to jeden z prvních projektů, který prošel inkubací a rozhodli jsme se ho realizovat - to může být jeden z key messages) + fotky celého týmu, který na tom aktuálně dělá
 • formát rozhovoru detail tématu/projektu dále rozvíjí
Obsah Česko.Digital + partner na straně zadavatele
Komunikace na sociálních sítích
 • přesdílení mediálních výstupů 
 • publikování stories s citacemi
 • sdílet informace o projektu s cílovými skupinami mimo interní komunitu, při launchi intenzivnější komunikací okolo tématu; téma/projekt následně průběžně připomínat skrz významné milníky nebo zajímavá čísla (př. v případě Učíme online 1x měsíčně připomenout čísla, která se nám podařilo dosáhnout, komunikovat zajímavý výstup v médiích apod).
 • ve všech textech by se mělo objevit proč ten projekt existuje, co řeší, komu a jak pomáhá
 • výběr citací pro Stories
 • příprava grafiky Stories
 • sledování média monitoringu 
 • textace příspěvků ke sdílení intro článku z blogu ČD
Jindřich Oukropec+ mktg koordinátoři
Interní komunikace
 • zprávy ve Slacku
 • interní event pro celou komunitu
 • informovat komunitu více do detailu
 • textace zprávy ve Slacku
 • příprava interního eventu
  • kdy se bude event konat, pozvánky na google meet
  • kdo tvoří organizační tým (technická podpora, moderátor, DJ, hlídač času, textař případných follow-up emailů)
  • scénář eventu
  • příprava grafiky "save the date" a její postování do Slacku

marketingoví koordinátoři z realizačního týmu a projektový tým

Grafika
 • grafické ztvárnění daného launche (např. formou samolepky)

 • příprava zadání včetně poskytnutí grafických podkladů od zadavatele

může pomoci částečně Lukáš Návesník, ideálně ale má projekt svého dobrografika + partner na straně zadavatele


C. Průběh komunikačního launche

Launchovací den 🧨👈

Pořadí jednotlivých aktivitNačasování aktivityCo se přesně dějeKdo je za to odpovědný

1.zveřejnění zprávy/ postu ve Slacku

dopoledne kolem 10.00 hod
 • informování celé komunity o dosažení plánovaného milníku na konkrétním projektu
projektový koordinátor (nebo dle domluvy)
2. rozeslání emailingu na dobrovolníky (pokud to dává smysl)může být i pár dnů před samotným launchem
 • informování dobrovolníků o dosažení plánovaného milníku na konkrétním projektu
 • pozvání na plánovaný online event
 • případná aktivizace dobrovolnického týmu
mktg koordinátoři
3. rozeslání tiskové zprávy na vybraný okruh novinářů (médialist)11.00 - 13.00 hod
PR Česko.Digital (Lucie Ellingerová) + případně partner na straně zadavatele
4. intro článek o projektu zveřejněný na blogu ČD odpoledne, v cca 14.00 hod
 • pár hodin po odeslání tiskové zprávy sdílíme připravené posty 
Obsah Česko.Digital
5. doplnění odkazu na intro článek do Slack postuodpoledne, v cca 14.00 hod
 • doplníme odkaz na intro článek do již publikovaného postu na Slacku 
projektový koordinátor (nebo dle domluvy)
6. zveřejnění připravených postů na sociální sítěodpoledne, v cca 15.00 hod
 • pár hodin po odeslání tiskové zprávy sdílíme připravené posty k intro článku
Lukáš Návesník
7. postování Stories na sociálních sítích
 • odpoledne, v cca 14.00 hod (až po publikování intro článku na blogu)
 • mohou pokračovat i v dalších dnech
 • v den launche a následující 1-3 dny můžeme sdílet facebook stories - např. s důležitými citacemi nebo hlavními přínosy projektu (citáty, čísla, výsledky, cíle, přínos...)
8. přesdílení intro článku na sociálních sítích odpoledne, v cca 17.00 (???)
 • současně s doplněním odkazu na intro článek do již publikovaného postu na Slacku sdílíme odkaz na intro článek na sociálních sítích
9. přesdílení mediálních výstupů na sociálních sítíchaž v následujících dnech
 • v dalších dnech sdílíme na sociálních sítích zajímavé mediální výstupy
10. rozhovor o projektu zveřejněný na blogu ČDcca 1 týden po launchi (dle kapacit redakce ČD)
 • cca týden po publikování intro článku zveřejňujeme na blogu ČD připravený rozhovor
Obsah Česko.Digital
11. informování komunity o zveřejnění rozhovoru na blogu ČDcca 1 týden po launchi (dle kapacit redakce ČD)
 • jako první dostává info o publikování rozhovoru na blogu ČD komunita
projektový koordinátor (nebo dle domluvy)
12. přesdílení rozhovoru na sociálních sítíchcca 1 týden po launchi (dle kapacit redakce ČD)
 • až po informování komunity o publikování rozhovoru na blogu ČD sdílíme odkaz na rozhovor na sociálních sítích
Lukáš Návesník


Komunitní event 👩‍🦰👨‍🦰👩‍🦱👨‍🦱👱‍♀️🧑👨👩👦👵

Co je cílem / proč jej děláme

Cíle komunitního eventu

(info)  Společně oslavit dosažení milníku na projektu

(info)  Poděkování dobrovolníkům, kteří na projektu pracovali

(info)  Poděkování partnerům na projektu / zadavateli projektu

(info) Informování komunity o dosažení milníku 


Na koho z kmenového týmu se můžeš obrátit, když si s něčím při organizaci eventu nevíš rady?

Pořadí jednotlivých aktivitNačasování aktivityCo je potřeba zaříditKdo je za to odpovědný

1. příprava eventu

3 týdny před datem konání
 • stanovení datumu konání akce 
 • kontrola, že se vybraný datum nekryje s dalšími online akcemi  (webináře UO, webináře čedu)
 • vytvoření pozvánky na daný den a hodiny v Google Meet s licencí pro 250 osob
 • obsah akce - co se na eventu bude dít, kdo na něm bude vystupovat a s jakým tématem
 • domluvení se s vystupujícími na detailech jejich vstupu
 • určení rolí 
  • moderátor
  • technická podpora
  • správce a překlikávač prezentace
  • hlídač časomíry (pokud máme speakry)
  • DJ
  • fotograf - kdo pořídí print screen obrazovky při přípitku
  • koordinátor speakrů
 • příprava scénáře
 • příprava medailonků a anotací (pokud budeme mít vystoupení speakrů)
 • příprava grafiky "Save the date"
 • příprava grafiky medailonků (pokud je potřeba)
 • příprava textu pro emailing na dobrovolníky
 • příprava emailing listu (emailové adresy dobrovolníků)
 • příprava samotné rozesílky v ecomailu + přidat do přílohy ICS soubor (kliknutím si mohou přidat událost do kalendáře) / nebo tlačítko DONDU
 • příprava prezentace - grafika, texty
 • založení Sli.do pro pokládání otázek (pokud je relevantní)


 • bude potřeba následně po akci sdílet cokoliv z ní na sociální sítě? Pokud ano, je potřeba dát včas (ideálně ty 3 týdny před) Lukáš Návesník tuto informaci a domluvit se, jaké podklady k tomu Lukymu dodáme, a kdy.

organizační tým pro event +  (emailing v ecomailu pomůže Lukáš Návesník)

2. oznámení o konání eventu2 týdny před datem konání
 • postujeme oznámení o konání eventu společně s grafikou "Save the date" do kanálu General a do daného projektového channelu
 • rozesíláme pozvání na event přes emailing na dobrovolníky (ne všichni jsou aktivní na Slacku, zejména pokud projekt běží více než rok)
projektový koordinátor ve spolupráci s organizačním týmem pro event
3. sladění se všemi vystupujícími1 týden před datem konání
 • setkání se organizačního týmu a všech vystupujících
 • sladění se na detailech
 • upozornění, že hlavní účinkující potřebují kvalitní připojení k internetu 
 • ujištění se, že každý ví, jaká je jeho role v den konání eventu a že s ní každý počítá
 • přejdeme si scénář krok za krokem - mentálně si přehrajeme celý event před očima a snažíme se vychytat poslední drobnosti
 • domluvíme si případný plán B - co dělat když
  • se speakrovi sekne obraz
  • se moderátorovi sekne obraz
  • budeme mít na online setkání nezvané hosty
  • nebude fungovat technika - sdílení prezentací, Slido...atd
organizační tým pro event
4. den D - konání eventuv den eventu
 • postujeme připomínku o konání eventu do kanálu General a do daného projektového channelu
 • ujistíme se, že
  • máme finální prezentaci
  • v prezentaci jsou všechny prolinky funkční
  • všichni v organizačním týmu a všichni vystupující s dnešním dnem počítají
  • nenastala u nikoho nenadálá událost, kterou bychom museli řešit na poslední chvíli
 • domluvíme se, že technická podpora se na Google Meet připojí 30 minut před začátkem eventu, zbytek týmu a účinkující 15 minut před začátkem eventu
 • 15-20 minut před začátkem eventu si zkontrolujeme, že
  • funguje sdílení
  • každý ze speakrů je dobře slyšet
organizační tým pro event
Po skončení eventuv ten samý den po skončení eventu
 • postování print screenu z eventu do daného projektového channelu
organizační tým pro event
následující dny po skončení evetu
 • následující den nebo dny po konání eventu postování print screenu z eventu na sociálních sítích se stručným shrnutím eventu
 • je potřeba se na sdílení na socme s Jakub Šnorbertdomluvit předem
týmová retrospektiva
 • do max. týdne od konání eventu zorganizovat týmovou retrospektivu
 • na retrospektivě si otevřeně říkáme: co se nám povedlo // co se nám nepovedlo // co chceme do budoucna určitě zopakovat // jaké konkrétní kroky si bereme do realizace

Jak vypadají jednotlivé výstupy z komunikačních launchů 🖼🎨📊📋

Časová osa komunikačního launche

 • příprava takového oznámení a jednotlivých taktik trvá měsíc a je zapotřebí počítat s kapacitami projektového týmu, se sestavením speciálního týmu, který bude na oznámení měsíc pracovat.

 • ??? komu 2 měsíce předem oznámit, že se spuštění projektu chystá - ideálně 2 měsíce předem tak, abychom to zvládli zařadit do obsahového plánu, zajistili kapacity redakce a také kmenového týmu marketérů č.d, který:

  1. musí být o takovéto iniciativě informovaný dostatečně předem (ideálně formou oznámení v channelu mktg nebo na all-hands setkání nebo formou zadání do redakce - zde bychom měli být jednotní a shodnout se na ideálním modelu oznámení)
  2. v tuto chvíli za launch projektu odpovídá a i do budoucna bude hlavním support koordinátorem (oficiální komunikace pod značkou č.d)


 • čas na přípravu komunikačního launche - cca 1 měsíc (v ideálním případě i více)
 • čas na zařazení do plánu ideálně 2 měsíce (čili potřebujeme alespoň 2 měsíce předem vědět, že se plánuje launch)

Kdo se na komunikačním launchi v daném projektu podílí?

(warning) Další důležité odkazy k prostudování