Governance meeting 2.9.2021

Datum

Sep 2, 2021

Účastníci

 • @Romana Pokorná, @Blanka Sigmundová, @Adéla Kalusová, @Petra Císařová, FYI @Eva Pavlíková

Cíle

 • Měsíční zhodnocení 

Body porady

Čas

Položka

Návod/Otázka

Zadavatel

Česko.Digital  

Čas

Položka

Návod/Otázka

Zadavatel

Česko.Digital  

10 min

Jak Tě projekt baví a jak se s námi na projektu cítíš?

Vyber prosím pouze jeden emotikon a zbylé dva smaž. Pokud chceš, svou volbu okomentuj.

Peti: baví mě to, nemám nějakou negativní zpětnou vazbu

Romana: , projekt mě baví, ráda bych se na těchto setkávání potkávala dále pravidelně i s @Adéla Kalusová abychom mohly ve 4 řešit strategické směřování projektu

Adél: Za mě projekt běží správným směrem.Naplňuje dosavadní průběh a výstupy projektu očekávání?

Vyber prosím pouze jeden emotikon a zbylé dva smaž. Pokud chceš, svou volbu okomentuj.

B: Myslím, že jsme na dobré cestě a jakmile se zapojí testeři, tak to bude velký posun.

Romana: , moc se mi líbilo demo a retrospektiva bude skvělé, když se podaří podpořit pravidelné dodávání skrz tyto formáty setkávání / spolupráce

Adél: Ano, ale ještě není tým kompletní (testeři).

15 min

Start / Stop / Continue

Zde prosím Tě zadej své poznámky a ideálně se zkus držet retrospektivního schématu START/STOP/CONTINUE. Cílem tohoto bloku je zjistit, zda dává smysl v projektu pokračovat daným způsobem, či je třeba přístup zrevidovat/upravit.

START - zde uveď to, co bychom v další fázi po tomto setkání měli začít dělat, případně co můžeme vylepšit.

STOP - zamysli se prosím Tě nad předchozími fázemi projektu a zde uveď to, co dříve nefungovalo a v budoucnu už bychom to raději dále dělat neměli. 

CONTINUE - Identifikuj prosím Tě to, co děláme dobře nebo co dobře funguje. 

START

 • Testování: už se na tom pracuje

 • Příprava předání aplikace pod Loono (rizika/co je třeba udělat, atd.)

 • Představit klíčové lidi, co na aplikaci pracují i skrze sítě Loono (medailonky)

 • Zapojení klíčových lidí do dalšího vývoje a údržby aplikace - sestavení týmu.

STOP

 •  

CONTINUE

 • DEMO

 • Zjišťovat pravidelně potřeby lidí z týmu: v čem potřebují podporu a od Leadů zjistit, jak jsou na tom lidi v jejich týmu

START

 •  

STOP

 •  

CONTINUE

 •  Romana: demo, retrospektiva, pravidelné release. Ráda bych se dozvěděla, jakou vnímáme náladu v týmu a zda to můžu nějak podpořit (nabrat konkrétního člověka s konkrétní kompetencí, dát si malou session/brainstorming, jak se nám daří s lidmi pracovat a zda je potřeba něco změnit/doplnit)

 • Romana - pravidelná marketing. komunikace (můžeme zmínit i dobrovolníky?).

Adél:

 • START

 • STOP

 • CONTINUE - pravidelné releasy a feedback pro tým

10 min

Nové informace
Největší rizika/výzvy
Společná rozhodnutí

Co vidíš jako největší výzvu/riziko na nejbližší období a jak s ním naložíme?

 •  Příprava předání aplikace: prosím připravit „blbuvzdorné“ kroky, které musíme na straně Loono udělat, aby aplikace následně fungovala i po našem převzetí: co musíme zaplatit, kde, proč, atd. + identifikovat možná rizika pro aktuální MVP a pro budoucí rozvoj: musíme na naší straně připravit strategii, zajistit budget a už dávat dohromady tým, který bude na aplikaci pracovat po jejím releasu

 • Motivace kluků z vývoje  

 •  

 • Romana - chceme nabrat lidi do tandemu k našim klíčovým rolí nebo se kompetence sdílí skrz současný tým a další (krátkodobější) kolegy?

 • Romana - jaké je očekávání k navazující schůzce (předání projektu) je potřeba k ní něco připravit?   

 •  Adél - bude třeba mít jasno jak bude probíhat předávka projektu a stále pracovat s motivací celého týmu. (nově včetně testerů)

5 min

Změny v harmonogramu či vizi

Zde prosím uveď změny v harmonogramu, případně rozsahu projektu a z toho plynoucí nové milníky. Dále nás zajímají změny v cílové vizi/základních předpokladech projektu.

 • Potřebuji požádat Adél o update, zda jsme ve skluzu nebo ne.

 • Romana - ráda bych doplnila roadmapu o další milníky, můžu s tím nějak pomoci?

 • Adél - je třeba udělat update v Airtablu, na něco sem se kluků ptala, ale bylo by fajn se o tom pobavit s týmem a přidat milníky.

10 min

Ostatní • Je potřeba, abychom si na Governance setkání našly prostor, kdy bude moci i @Adéla Kalusová, abychom mohly projekt a jeho rizika zhodnotit a najít cesty, jak další kroky implementovat  

 • Zjistit, zda už je pozvánka na demo a jsou pozvaní lidi? “Obětujeme jeden review call” za demo a ev. i retrospektivu? Máme promyšlený flow? @Otakar Hyps počítá, že by rád přizval i lidi z designu, pokud budou mít nějaký výstup, aby mohli také navázat design demem. Díky za info @Adéla Kalusová. Je potřeba navýšit setkání na 60 min.?

 • Airtable a milníky - je potřeba, abychom se podívaly, co nás čeká a naplánovaly další - vezmeme zítra na review call, respo Blanka a Romana

 • Blanka pravidelně píše všem lidem, jak se jim daří, jestli potřebují s něčím pomoci…  

Aktuální úkoly