Testing scenarios

Jira Link

Area

Test Cycle

Note

Jira Link

Area

Test Cycle

Note

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-439

Settings - Logout

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-438

Settings - Logout

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-437

Settings - Logout

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-464

Settings - Points

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-465

Settings - Delete Account

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-466

Settings - Delete Account

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-467

Settings - Delete Account

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-435

Settings - Photo

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-436

Settings - Photo

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-554

Settings - Updating information

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-555

Settings - Updating information

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-542

Onboarding

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-545

Onboarding

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-543

Onboarding

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-544

Onboarding

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-583

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky vyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Muži) + kontrola bodů

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-584

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky nevyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Muži) + kontrola bodů

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-589

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky vyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Ženy) + kontrola bodů

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-590

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky nevyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Ženy) + kontrola bodů

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-591

Prevence

UAT I

Výběr prohlídek (muž/žena), které nebyly v onboardingu, varianta jak pro prohlídku v intervalu tak i mimo interval

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-592

Prevence

UAT I

Objednání se na prohlídku, přidání prohlídky do kalenáře a smazání datumu