Testing scenarios

Jira Link

Area

Test Cycle

Note

Jira Link

Area

Test Cycle

Note

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-439

Settings - Logout

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-438

Settings - Logout

UAT I

 

https://cesko-digital.atlassian.net/browse/LOON-437

Settings - Logout

UAT I

 

Settings - Points

UAT I

 

Settings - Delete Account

UAT I

 

Settings - Delete Account

UAT I

 

Settings - Delete Account

UAT I

 

Settings - Photo

UAT I

 

Settings - Photo

UAT I

 

Settings - Updating information

UAT I

 

Settings - Updating information

UAT I

 

Onboarding

UAT I

 

Onboarding

UAT I

 

Onboarding

UAT I

 

Onboarding

UAT I

 

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky vyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Muži) + kontrola bodů

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky nevyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Muži) + kontrola bodů

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky vyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Ženy) + kontrola bodů

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky nevyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Ženy) + kontrola bodů

Prevence

UAT I

Výběr prohlídek (muž/žena), které nebyly v onboardingu, varianta jak pro prohlídku v intervalu tak i mimo interval

Prevence

UAT I

Objednání se na prohlídku, přidání prohlídky do kalenáře a smazání datumu