Wellbeing Dashboard

Je pro nás důležité posbírat zpětnou vazbu a vědět, jak se v komunitě máme. Díky pár minutám, které věnuješ vyplnění dotazníku a nasdílení své zpětné vazby nám pomůžeš prostředí v Česko.Digital neustále vylepšovat 🤝

 

Průběh měření 2021

V rámci dvou měření v roce 2021 jsme se spojili s Greenest Company a jejich Wellbeing Dasboardem. V květnu a v říjnu rozesílal Slack prostřednictvím soukromých zpráv krátký dotazník (v angličtině) k vyplnění. V něm jsme se ptali, jak se ti líbí v projektu (pokud jsi v nějaké zapojen/a), zda máš prostor pro sdělování zpětné vazby, všechny nástroje potřebné k efektivnímu fungování, co zlepšit nebo co se ti v Česko.Digital líbí. Na základě tohoto dotazníku jsme následně dostali anonymizované vyhodnocení odpovědí v reportu, který obsahoval porovnání s dalšími organizacemi využívající dashboard a také s tipy, jak zlepšit prostředí a naše fungování v jednotlivých oblastech. Výstupy jsme samozřejmě nasdíleli v komunitě v kanálu #general i s návaznými akčními kroky. 

Výstupy měření 2021

Průběh měření 2022

Na konci roku 2021 jsme bohužel museli spolupráci s externí společností ukončit (více na jejich blogu), rozhodli jsme se proto, že další měření i vyhodnocení uspořádáme pomocí našich vlastních nástrojů a samozřejmě také našich expertních dobrovolnic a dobrovolníků.

Vytvořili jsme proto formulář v Airtable a přenesli jsme do něj všechny otázky, které jsme pokládali v předchozím měření. Zároveň jsme ale dotazník vytvořili v česko-anglické podobě, aby nevznikala žádná bariéra při jeho vyplňování.

Měření č. 3 a jeho vyhodnocení probíhalo do 22.2.2022 a podíleli se na něm dobrovolníci @Petra Skácelová a @Michal Andera
Měření č. 4 a jeho vyhodnocení probíhalo od 25.7. do 15.8.2022 a podílela se na něm opět @Petra Skácelová, děkujeme

Výstupy měření 2022

 

Nové měření - pilot 12/2022

Protože jsme na základě 4 iterací Wellbeing Dashboardu zjistili, že část otázek a hodnocení neodpovídá našim potřebám, měření jsme drobně upravili.
Zde najdete výstup z pilotního měření z prosince 2022:

 


Návod na


Za spolupráci a poskytnutí služby v roce 2021 moc děkujeme Q Designers a Greenest Company.