2021-01-19 Jak na rozhovory

Date

Attendees

Goals

  • Tipy pro vedení rozhovorů

Discussion items

TimeItemWhoNotes
Tipy
  • Nachystejte si okruhy (například jako mind map)
  • Nachystejte si konkrétní otázky, ideálně v přesném znění
  • Načtěte si o tématu, co můžete
  • Uklidněte respondenty
  • Jak nahrávat

 Q&A

Action items