Feature workflow designera Loono

Krok

Popis

TODO

Krok

Popis

TODO

1

Zajistí konzistentní zadání od PO

Zadání sepíše do template na confluence -vyplní společně s PO.

Připravit template na confluence

2

Kick off feature

Představí plán na novou feature teamu

 • PO

 • DEV

 • Analytici

 • Copy

 • (Marketing)

Struktura kick off

 • story

 • user journey

 • success criteria

 • hypothesis

3

Vytvoří Low fidelity prototyp

Designer vytvoří prototypy klidně na papír, whiteboard, Miro ale ideálně ve Figma.

Prototyp pokrývá hlavní průchody, které naplňují zadání feature.

Designer posbírá feedback ideálně nahraným videem sdíleným ve Slack. Feedback poskytují Designeři, Analytici, PO, Marketing, DEV, kdokoliv jiný z teamu.

 

4

Vytvoří High fidelity prototyp

 

Designer vytvoří prototypy ve Figmě.

Použije k tomu design system a styl Loono.

Posbírá feedback od Designerů, Analytiků, DEV, Marketingu a kohokoliv jiného z teamu.

 

5

Otestuje novou feature

Designer spolupracuje s research teamem na otestování nové feature.

https://cesko-digital.atlassian.net/wiki/spaces/LA/pages/812417057

Konzultuje výsledky z testování s PO, Analytiky, Designery a DEV.

 

6

Předání designu Analytikům

Designer spolupracuje s analytiky na vytvoření tasků pro vývoj.

To obnáší

 • Vysvětlení interakcí, které nejsou jasné z prototypu

 • Příprava nových interakcí, které nebyly dříve objevené - typicky edge cases

 • Tvorba nových variant designu podle nových informací z analýzy

 

Formalizovat předání analytikům

7

Podpora vývojářů při vývoji

Designer vyjasňuje zadání, pokud není jasné pro vývojáře.

 

8

Kontrola naprogramované feature

Designer kontroluje vytvořenou feature na iOS i Android zařízení a nesrovnalosti oproti záměru designu trackuje jako bugy pro vývoj.