Loono Design System

Postup tvorby design systému

 

Práce

Poznámky

 

Práce

Poznámky

1

Stanovíme principy, které chceme aby určovaly směr design systemu

https://miro.com/app/board/o9J_lBE1CQM=/

TODO

  • Spojit s principy a hodnotami Loono

2

Vytvoříme Component Inventory

Figma

TODO

  • Každý designer si rozebere na atomy svoji sekci

  • Rostislav bude dohlížet na to, aby byly dodržené principy rozdělení na Atomy - Rostislav koordinuje celek

  • Rostislav rozebere další zdroje designu

3

Upravíme barvy, styly, ikonografie a layout definici systému

Figma

 

4

Component inventory rozdělíme do skupin podle účelu komponenty

Figma

  • Kontrola komponent a toho k jakému účelu slouží - zajištění unikátnosti všech komponent

5

Sjednotíme komponenty, které nám nezapadají do kategorií

Současně s krokem 4 a 6

Figma

Z kroků 3 a 4 vyplynou komponenty, které nikde nezapadají a tady se jimi budeme zabývat

6

Společně s DEV pojmenujeme nové komponenty tak, abychom vytvořili jednotný jazyk aplikace

Workshop

 

7

Samotná tvorba DS

  • přidat i popis a principy každé komponenty

Figma

 

8

Aplikujeme vytvořené komponenty do aktuálních designů

Figma

 

9

Vytvoříme proces pomocí něhož bude moct kdokoliv přidat novou komponentu do systému

Confluence description