Zadavatelem v Česko.Digital během akcelerace

AKCELERÁTOR ČESKO.DIGITAL JE AKTUÁLNĚ POZASTAVEN.

VĚTŠINA INFORMACÍ V TÉTO PŘÍRUČCE JE Z ROKU 2023 A NENÍ ZATÍM ZCELA AKTUALIZOVÁNA.

 

Tato stránka slouží primárně jako rozcestník na vhodné články pro nově zapojenou organizaci do Česko.Digital  

Pokud jste zde poprvé, doporučujeme přečíst úvodní stránku o Česko.Digital.1. Co znamená být zadavatelem v Česko.Digital 🏩 

 • zadavatel je státní i nestátní nezisková organizace přinášející projektový záměr do Česko.Digital

 • jako zástupce zadavatele (ideálně min. 2 zástupci) se aktivně podílíš na práci na projektu a tím pádem se stáváš členem komunity, který se snaží dodržovat hodnoty Česko.Digital a styl práce:

  • jsi ochoten věnovat projektu pravidelně 5-10 hodin týdně

  • neseš zodpovědnost za svěřené úkoly, věnuješ jim svou energii, využíváš naplno své vědomosti a dovednosti

  • zároveň jsi spolehlivý, trpělivý, empatický, flexibilní a umíš se přizpůsobit aktuálním potřebám2. Spolupráce s Česko.Digital 🤝

(v textu pro jednoduchost píšeme ty (zástupce organizace), může jít obecně o organizaci, která má zajistit kontinuitu a udržitelnost projektu)

 • spolupracujeme partnersky, jako zástupce zadavatele jsi součástí týmu

 • poskytuješ součinnost jak v rámci společného směřování projektu, tak v rámci propagace projektu ve veřejném prostoru

 • jsi připraven se řešením daného problému věnovat dlouhodobě, ze zkušenosti odhadujeme 2 roky, výjimku tvoří významná celospolečenská situace

 • máš (plánuješ určit) dedikovanou osobu, která se může projektu intenzivně věnovat (např. 2 dny v týdnu)

 • na začátku spolupráce nastavujeme očekávání směrem k zodpovědnosti na projektu 

 • před akcelerací projektu nastavujeme cíl, rozsah a harmonogram projektu 

 • až na výjimky je spolupráce bezúplatná, zde zmíněné služby jsou pro bono 

Veškeré detailní informace o službách Česko.Digital, kritériích nebo profilu organizace najdeš na stránce zde.2. Jaká je tvoje role? 👩‍✈️

 • tvá role je reprezentovat celou organizaci (zadavatele), její hodnoty, cíle, zájmy a expertízu

 • jako zadavatel cítíš důležitost podporovat: 

  • dosahování cílů projektu

  • rozvoj dobrovolníků, budování bezpečného prostředí na projektu  

  • rozvoj Česko.Digital jako organizace (poskytuješ zpětnou vazbu na spolupráci a tipy na rozvoj)

 • jeden ze zástupců zadavatele může plnit roli Product Ownera, protože produkt je hlavně doménou zadavatele

 • jeden ze zástupců zadavatele může plnit roli Marketing Lead, protože marketingové aktivity projektu vycházejí z celkové strategie a aktivit zadavatele 

 • přinášíš do komunity nový pohled na věc, své vlastní know-how, nové nápady i zkušenosti

 • stejně tak si z komunity ale něco odnášíš - zejména další zkušenost, zpětnou vazbu, informace i znalosti, ale také nové přátele a kontakty3. O koho se můžeš opřít 🙋‍♀️4. Komunikace v remote týmu 💬

 • jsi k dispozici ve Slacku

 • v projektovém kanálu na Slacku pravidelně informuješ, co a proč děláš

 • sdílíš své úspěchy a zkušenosti

 • ostatní členové týmu mohou kdykoliv navázat nebo tě zastoupit v průběhu dovolené

 • pracuješ proaktivně, a pokud identifikuješ problém, přicházíš rovnou s řešením, abys pracoval efektivně s časem ostatních kolegů v týmu5. Jakými hodnotami se řídíme v Česko.Digital 🌳

Čím se řídíme v Česko.Digital (přečti si celý text zde):

 • komunikuješ otevřeně tak, že mají všichni přehled o tvé práci na svěřeném projektu

 • na schůzky, které mají dopředu stanovený cíl, otázky, okruhy a strukturu, jsi připravený

 • aktivně se zajímáš o celkové dění na projektu a víš, v jaké fázi se tvůj projekt nachází

 • nepoužíváš trendy nástroje jen proto, že jsou trendy, ale protože to je potřeba

 

6. Tvé první kroky 👣

Co budeš v kostce dělat:

Kdy:

Kde najdeš podklady:

1

Vyplníš registrační formulář (2 minuty), přidáš se na Slack, vyplníš profil a představíš se (15 minut)

1. týden

2

Projdeš si hodnoty Česko.Digital (20 minut), jak se v č.d řídí projekty a jaká je tvá role, seznámíš se s kmenovým týmem (5 minut)

1. týden

3

Projdeš si kanály na Slacku (20 minut) a připojíš se do nich, projdeš si diskusní fórum 

1. týden

4

Projdeš si detail služby Česko.Digital, na které spolupracujeme 

Seznámíš se svou rolí na projektu 2. týden 

5

Registruješ se do nástrojů Slack, Confluence, Trello, Google Disk… a projdeš si je

2. týden

6

Pomůžeš s onboardingem nových členů týmů 

2. - x. týden

 • vysvětlit misi organizace, cíl projektu, shrnout současný stav a kde se nacházíme 

7

Účastníš se pravidelných (typicky 1x za 14 dní) celotýmových schůzek

Účastníš se Governance setkání (typicky 1x za měsíc) 

2. - x. týden

 • pozn. Governance setkání jsou ve složení zástupců zadavatele a Česko.Digital, kde se řeší strategický pohled na spolupráci a plnění vzájemných očekávání 

8

Pracuješ na úkolech tak, aby postupovaly podle harmonogramu projektu

2. - x. týden