Governance meeting / Schůzka vedení

AKCELERÁTOR ČESKO.DIGITAL JE AKTUÁLNĚ POZASTAVEN.

VĚTŠINA INFORMACÍ V TÉTO PŘÍRUČCE JE Z ROKU 2023 A NENÍ ZATÍM ZCELA AKTUALIZOVÁNA.

 

Schůzka vedení je často tou nejvyšší, se kterou se u drtivé většiny projektů potkáme. A pokud jí na projektu nemáte, nedělejte si starosti. Ne každý projekt, takovou schůzku potřebuje. Někdy se témata řeší na retrospektivě (týmové otázky) nebo sprint review (situace na trhu, partnerství, uživatelé….), pokud na ni můžou alespoň občas dorazit zástupci všech stakeholders.

Na projektech bývá organizovaná 1x za 4 až 8 týdnů, dle potřeby.
Může být užitečná i jednorázově např. po 3 měsících jako kontrola očekávání všech zúčastněných stran nebo po větším milníku.

Na schůzce se projednávají “high-level” záležitosti, které se často zvládnou u menších projektů projednat na ostatních schůzkách.

Často se probírá:

 • Jaké role, noví lidé či stakeholdeři se do projektu zapojují, odpojují či jak se mění jejich zapojení

 • Jaké nové strategie, cíle a pravidla na projektu platí

 • Jaké skutečnosti, rizika či informace byly zjištěny

 • Matice odpovědností (RACI), Metriky, KPI, OKR…

 • apod.

V projektu Preventivka (s organizací Loono) jsme řešili:

 • jaké kroky můžeme podniknout, když máme málo vývojářů na poměrně novou technologii Flutter → společně jsme zorganizovali během 4 týdnů Hackday s (Flutter) mentory, kteří byli schopni svou znalost předat na potenciálně nové Flutter vývojáře

 • jak můžeme podpořit novou Product Ownerku v její roli → mentoring, workshop, podpora stávajícího týmu…

V projektu Učíme online jsme řešili:

 • kam projekt (po úspěšné realizaci komunitou) předat pro další rozvoj tak, aby byl tento projekt udržitelný a mohl přinášet systémovou změnu ve školství → projekt se předal do NPI (národního pedagogického institutu)

V projektu Začni učit (s organizací Výluka) jsme řešili:

 • pravidelně zpětnou vazbu na nový >č.d akcelerátor a interní procesy → díky zpětné vazbě vznikají stránky jako je tato či vzdělávání pro komunitu (záznamy dostupné na Youtube)

V projektu Místo ve škole jsme řešili:

 • roli Product Ownera - kdo a jak ji zastává → PO v roli zůstal a skrz strategické partnerství s jeho zaměstnavatelem se ji může věnovat v rámci svého úvazku

Účastníci:

 • Support Scrum Master

 • Scrum Master

 • Product Owner

 • Zadavatel

 • a další Stakeholders

Tento meeting, není doporučován ani Scrum průvodcem, kterým se oficiálně v č.d řídíme. Jeho zařazení může být užitečné, když je na projektu více zúčastněných osob (více zadavatelů či partnerů, více týmů na projektu…) nebo když má před sebou projekt velká rizika (např. chybějící zadavatel) a chce účastníky setkání oslovit s prosbou o radu a pomoc. Se zařazením meetingu do projektu by měl pomoci Mentor, Product Owner či jiný Stakeholder.

Jelikož není schůzka oficiální událostí, často se udává, že když už ji chceme zařadit, tak by měla respektovat Agilní manifesto.

Pokud chcete schůzku do projektu zařadit, poraďte se kýmkoliv z č.d kmenového týmu.