Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

← zpět na úvodní stránku Vítej v Česko.Digital!

← zpět na Kdo jsme

Table of Contents

Ahoj! Velmi si vážíme toho, že ses rozhodl spojit svoje zkušenosti a znalosti právě s Česko.Digital. 🌹

Product Owner je klíčovou rolí Česko.Digital, protože se významně podílí na realizaci našich projektů, které mají přímý dopad na to dělat Česko lepším místem. 🌍


🗒 Co role obnáší? Co od tebe očekáváme?

 • Jsi mozkem 🧠 celého produktu.

 • Spojuješ lidi ke společnému cíli 🎯 a jsi zodpovědný/á za hodnotu produktu pro zákazníky i veřejnost.

 • Jsi zosobněním a nositelem vize a cíle produktu, jsi zodpovědný/á, že Ty, tým i zadavatel jim rozumí stejně 🤝.

 • Rozumíš zákazníkům, uživatelům, jejich potřebám, jsi jejich hlasem. 🗨

 • Zajišťuješ, že společně s týmem získáváte zpětnou vazbu a pracujete s ní. Důsledně odděluješ fakta od domněnek a ty neustále ověřuješ za pomoci iterativního procesu. 👂

 • Zajišťuješ transparentnost vize, cíle, roadmapy i produktového backlogu*. Může Ti s ním pomoci kdokoliv z týmu, ale konečná zodpovědnost leží na Tobě. 👁

 • Rozhoduješ o tom, na co se zaměříte, v jakém rozsahu a v jakém pořadí. 🔍

 • Komunikuješ se zákazníky, zadavatelem i týmem, bereš v potaz jejich pohled, pracnost, spojená rizika i míru nejistoty. 🤔

 • S vedením projektu Ti pomůže tým, ale finální rozhodnutí je na Tobě, abys maximalizoval/a dodanou hodnotu. 🚀

 • Jako Product Owner bys měl rozvoji produktu věnovat konzistentně a pravidelně čas (odhadem 8-16 hodin týdně, dle Tvých možností (dobro vs. zapojení v rámci úvazku))

*seznam všeho, o čem věříme, že je potřeba udělat (nemusí to být nutně jen požadavky, ale jakákoliv užitečná práce, která vede ke zvýšení hodnoty produktu nebo k získání lepších informací), seřazený v pořadí, v jakém máme úmysl práci odbavovat

🧠 Jaké dovednosti bys měl mít?

Jaké dovednosti se Ti v roli Product Ownera budou hodit?

 • Efektivní komunikace ☎

 • Aktivní řízení projektu 🏁

 • Prioritizace 🚥

 • Profesionalita a efektivita 📈

 • Schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu 🗨

 • Schopnost zorientovat se v novém prostředí: je výhodné mít zkušenosti v IT světě, ale tým Tě v této znalosti podrží 🤝.

Na jejich popis a další potřebné dovednosti PO se podívej do našeho Dovednostního matrixu.


🚀 Materiály, co tě boostnou!

Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width400px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Wpe8DFKdBXY&list=PLOX5xelTsEv8Xjdtf7zXaf4dcgJbN9J69&index=1
height300px

🎥 Zkušený Product Owner a agilní coach Ondřej Kavula na online workshopu přibližuje, jaká je role Product Ownera v kontextu agilního řízení, jak by měl ideálně vypadat nebo co je projekt.

Záznam doporučujeme všem, kteří roli Product Ownera vykonávají nebo plánují vykonávat.

⏰ 63 min workshop a 50 min otázky a odpovědi účastníku: tady je celý seriál s jednotlivými částmi za sebou

ℹ️ Youtube

Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width400px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ZIRPNfVrCeQ&list=PLOX5xelTsEv8mKciBO-Ldxf96_ImShMWQ&index=3
height300px

🎥 Product Ownerka Deli z neziskové organizace Loono přibližuje svou roli na projektu Preventivka.

⏰ 3 min

ℹ️ Youtube


😃 Ze života:


👁 Co by ti ještě nemělo uniknout:

🔖 Čekuj základní stránku o tom, jak to tady vedeme 👉 Projektová metodika aneb jak řídíme projekty v č.d

💙 Nezapomeň tým obdarovat Merchem Česko.Digital. V rámic oslavy velkého milníku a ukončení projektu je čas týmu symbolicky poděkovat. Zde najdeš návod případně koncept merchandisingu v komunitě

📚 Potřebuješ se zorientovat, jaké pojmy se v agilní světě vůbec používají? Doporučujeme krásnou mapu pojmů a konceptů od CzechAgile, kterou najdeš zde. Potřebuješ v týmu sdílet důležitou informaci? Koukni na Jak šířit organicky projekt na sociálních sítích díky dosahu členů týmu?.

Info

Nevíš, jak na to nebo se potřebuješ poradit ohledně konkrétní situace na projektu? Obrať se na zkušenějšího Product Ownera v našem týmu Česko.Digital na Slacku v kanále #ceskodigital-agile_leaders, kde Ti můžeme lépe pomoci s naskočením do role.


⚖ Jakými hodnotami se řídíme v Česko.Digital

 • Otevřenost 📖

 • Spolupráce 🤝

 • Efektivita 🚀

 • Profesionalita 🤵

 • Užitečnost 📈

Chceš si více počíst? Koukni sem 👉 Čím se řídíme v Česko.Digital


👋 Tento dokument průběžně tvoří celá komunita.

Contributors
showCounttrue
showAnonymoustrue
showLastTimetrue
orderupdate

Přidal/a jsi něco do dokumentu? Přidej se sem, ať o Tobě víme.