Dovednostní matrix Česko.Digital

Zde najdeš informace o našem dovednostním matrixu a tom, jak nad ním přemýšlíme a k čemu nám slouží. Dovednostní matrix je často ve firemním světě nazýván kompetenční model. Dokument je živý a iterujeme ho na základě našich potřeb a zpětné vazby.

 


Proč máme dovednostní matrix?

Dovednostní matrix nám pomáhá:

🎯 v jasnějším popisu příležitostí k zapojení v >č.d,

🧩 porozumět, jak konkrétně každá naše role a dovednost přispívá zlepšování a růst celku (projektu nebo organizace),

🤝 v efektivnějším náboru a sestavování týmů - koho a s jakými dovednostmi hledáme, aby byl tým správně sestaven a společně efektivně fungoval,

🎽 vyjasňovat očekávání od jednotlivých rolí v týmu a dokreslovat komplexní obrázek o roli vedle informací obsažených v popisech rolí,

🪞 dávat feedback cílený na rozvoj dovedností v dané oblasti/roli,

🌱 v rozvoji každého jednotlivce i celé komunity - dokážeme poskytnout každému ty nejlepší a nejvhodnější nástroje pro rozvoj vybraných dovedností.

A také podporuje skrze obecné dovednosti naše hodnoty a principy, na kterých jako organizace fungujeme a které žije každý v naší komunitě.


Definice a úrovně dovedností

Dovednosti jsou vždy definovány jasným a stručným popisem, co konkrétně znamená každá z nich v prostředí Česko.Digital. Zároveň víme, že nic není černobílé a proto má každá dovednost několik úrovní, na kterých ji může mít kdokoliv v organizaci. 

 • Junior (dovednost na úrovni 0 nebo 1) - člověk v dané oblasti teprve začíná, nebo se o ni začal zajímat. Má chuť se zapojit, učit se a rozvíjet. Má základní znalosti a zkušenosti, často na akademické úrovni bez praxe nebo velmi krátkou praxi. Na těchto základech chce dále stavět. Potřebuje podporu, péči a plný dohled zkušenějšího člena týmu/komunity. Potřebuje velmi dobře a jasně zpracovaná zadání a podporu zkušenějšího člena týmu / komunity. Jednodušší úkoly zvládne zpracovat samostatně pouze s kontrolou a zpětnou vazbou zkušenějšího kolegy.

 • Medior (dovednost na úrovni 2) - člověk dovednost částečně ovládá, umí samostatně pracovat na konkrétních úkolech. Je výkonnou silou týmu. V dané oblasti se cítí jistě, má dostatečné znalosti. Je schopen samostatně pracovat na zadaných úkolech i bez zcela jasného zadání. Také může pomáhat juniornějším kolegům a dávat jim na úkoly zpětnou vazbu.

 • Senior (dovednost na úrovni 3) - člověk je odborníkem, činnosti se věnuje dlouhodobě, je schopen vést a podporovat kolegy, rozdělovat úkoly ostatním (obvykle méně zkušeným) kolegům. V dané oblasti má rozsáhlé a hluboké znalosti a zkušenosti. pracuje samostatně a nabízí kreativní řešení.

 • Mentor (dovednost na úrovni 4) - člověk dovednost plně ovládá, umí danou činnost učit ostatní, má široké portfolio dovedností a zkušenosti s managementem projektu i týmu. Je odborníkem na danou oblast, udržuje si přehled o novinkách a trendech v oboru. Může být v roli mentora v dané problematice. Je schopen strategických rozhodnutí a vedení týmu, může mít dopad na směřování organizace.

Dovednosti a jejich definice

 • Obecné dovednosti  (záložka 1) jsou dovednosti, které hledáme u každého člověka v komunitě nehledě na oblast, které se věnuje.

  • Zde ještě dělíme dovednosti na dvě podkategorie:

   • Drive - Tzv. obecné dovednosti, které nás všechny posouvají dopředu.

   • Fit - Dovednosti založené na hodnotách Česko.Digital, díky kterým zajistíme fit role a daného člověka v týmu i komunitě a bude se nám dobře spolupracovat.

 • Leadership dovednosti (záložka 2) jsou dovednosti, které hledáme u našich leaderů, koordinátorů a všech, co vedou týmy.

 • Dovednosti pro klíčové role v projektech - Klíčové role v projektech mají vlastní záložky s popisy dovedností, které by měl mít člen týmu působící v dané roli (Scrum Master, Product Owner, Tech Lead, Recruiter, Product Designer, Mentor).

 • Oborové dovednosti - Další záložky skrývají jednotlivé oblasti, které na projektech máme - Technology & Design, Marketing, Business Development.

Jak se úroveň dovednosti stanovuje

Momentálně je stanovení úrovně dané dovednosti hlavně na dobrovolníkovi samotném - kde se na základě svých zkušeností a znalostí vidí? Může také pomoci další člen týmu (např. lead dané oblasti nebo scrum master), od kterých je možnost získat feedback na fungování v týmu. Od nich také můžeš získat doporučení pro Tvůj další rozvoj.

V plánu je do budoucna vytvořit sebehodnotící test, díky kterému své dovednosti vyhodnotíš a na základě kterého pak dostaneš tipy, jak je dál rozvíjet - ať už doporučení na externí zdroje nebo v rámci č.edu, našeho interního vzdělávacího programu. Tento test bude součástí Portálu dobrovolníka na našem webu.

*Pokud zde sebehodnotící test vyplníš, budeme Ti zobrazovat relevantní role na míru Tvým zkušenostem a dovednostem.

Jak s dovednostmi dál pracujeme

V zapojování dobrovolníků do různých příležitostí a náboru: Dokážeme efektivněji sestavit projektový tým nebo ho doplnit o novou posilu. Kdokoliv se jako junior může učit od seniornějších parťáků v projektech nebo naopak - jako senior - své zkušenosti předávat. Dokážeme také na základě sebehodnotícího testu dovedností nabízet co nejrelevantnější nabídky příležitostí.

Ve vzdělávání a rozvoji: Náš dovednostní matrix bude navázaný taky na náš vzdělávací a rozvojový program č.edu. Můžeš se tak těšit na oborové nebo soft-skillové workshopy, tréninky, webináře, kterými budeme naše dovednosti společně rozvíjet. V plánu je též mentoringový program 1:1. Pro kmenový tým pak mohou podpořit dovednosti a porozumění jim vznik rozvojových plánů. 


FAQ

 1. Co když mi chybí nějaké leadership dovednosti, ale vedu tým?

To, že je některá z Tvých leadership dovedností třeba na úrovni 0 nebo 1, určitě neznamená to, že nemůžeš být na své pozici. Je pro nás důležité vědět, jak s úrovněmi dovedností a znalostí pracovat a jak Tě podpořit v jejich rozvoji, aby Tě spolupráce s Česko.Digital posunula ještě o kousek dál.

2. Jak mohu zjistit úroveň svých dovedností?

Připravujeme sebehodnotící test, který najdeš již brzy na Portálu dobrovolníka* na našem webu.

*Portál dobrovolníka je plánovaná součást našeho webu cesko.digital, která bude zobrazovat všechny příležitosti k zapojení v komunitě. Pokud zde sebehodnotící test vyplníš, budeme Ti zobrazovat relevantní role na míru Tvým zkušenostem a dovednostem. Portál dobrovolníka bude spuštěn v létě 2021 a postupně na něm budou přibývat nové funkcionality.

3. Zjistil/a jsem stav svých dovedností, co teď?

Na základě výsledků můžeš zamířit do č.edu nebo využít našeho partnerství s Red Button Edu (pro přístupové údaje se ozvi #ceskodigital-care. Na podzim 2021 bychom zároveň měli spouštět mentoringový program, který Ti s dalším rozvojem dovedností také může pomoci.

4. Co je důležitější, obecné nebo oborové dovednosti?

Všechny dovednosti jsou stejně důležité. Jedinou výjimkou může být leadership role, kde může převážit vedení týmu a péče o něj nad oborovými dovednostmi.

5. Co když nechci svoje dovednosti nikde mapovat?

Není to určitě povinností. Mapování/testování úrovně dovedností role, na které jsi v Česko.Digital, Ti může poskytnout zajímavé vhledy a prostor pro další rozvoj, je však na Tobě, zda toho budeš chtít využít.

6. Objevil/a jsem novou dovednost, o které si myslím, že by v seznamu měla být - s kým to mohu probrat?

Ozvi se do #ceskodigital-care a společně proberete ideální postup. Naším cílem je mít dovednostní matrix co nejsrozumitelnější a i proto velmi vážíme každou jednotlivou dovednost a její přidání do seznamu.

 
📬 Pokud máš jakékoliv otázky nebo komentáře, obrať do #ceskodigital-care.