Roadmapa

AKCELERÁTOR ČESKO.DIGITAL JE AKTUÁLNĚ POZASTAVEN.

VĚTŠINA INFORMACÍ V TÉTO PŘÍRUČCE JE Z ROKU 2023 A NENÍ ZATÍM ZCELA AKTUALIZOVÁNA.

Co to je?

Slovo roadmapa je počeštěno z anglického roadmap, které doslova znamená cestovní mapu. Jde o vizuální plán aktivit, které jsou ve specifickém pořadí potřeba k dosažení nějakého cíle. Nejčastěji se tyto aktivity zobrazují na časové ose. Jednoduché, ne?

Koukněte třeba na příklad s pečením chleba, který níže používáme k jednodušímu vysvětlení.

Roadmap máme několik druhů, tato plánovací technika má totiž široké možnosti využití. V našem světě se nejčastěji setkáme asi s produktovou roadmapou. Můžete si o ní přečíst třeba zde.

Také můžete kouknout na stručný popis roadmapy na dvou minutovém videu tady.

Nebo jukni na video z dílny Česko.Digital, které připravil @Tomáš Walek. Video najdeš zde.

V praxi se můžete setkat ještě s pojmem Gantt chart. V odborné literatuře můžete dohledat, že zatímco roadmapa je více abstraktní a může nabývat různých grafických zpracování, tak Ganttův graf je více konkrétní a má vždy podobu sloupcového grafu. V českých lesích a hájích se ale tyto pojmy libovolně zaměňují a jsou vnímány spíše jako synonymum.

Proč jí potřebujeme?

Jak jsme si řekli, tak v překladu jde o cestovní mapu. A k čemu tak slouží taková cestovní mapa? Představte si, že cestujete z Aše do Jablunkova. Jaké města musíte cestou projet? Co vám doslova stojí v cestě? Kde budou záchytné body vaší cesty? Kde by mohly nastat potíže? Máte všechny potřebné věci (třeba dálniční známku) pro každou část cesty? Tak tyhle základní otázky byste si jako cestovatel měl položit, aby vás na cestě nic nepřekvapilo.

A to je přesně důvod, proč si plánujeme roadmapu v různých projektech. Díky vizuální podobě si často uvědomíme třeba:

 • problémová místa a rizika projektu pomocí tzv. kritické cesty

 • kolik činností vlastně musíme udělat a kdy bude projekt hotov

 • závislosti a návaznosti úkolů

 • kde je možné dělat více činností naráz

 • je-li termín zvládnutelný

 • máme-li dostatek zdrojů (kapacit, financí, aj.)

 • milníky projektu (velmi důležitý aspekt roadmapy)

 • atd.

No a co by se stalo, kdybychom si pečení chleba nenaplánovali?

 • Mohli bychom dát rozehřívat troubu ještě předtím než budeme mít nakoupeno a plýtvali tak zdroje (peníze, plyn, elektřinu).

 • Mohli bychom jít nakoupit, aniž bychom znali suroviny.

 • Mohli bychom ho začíst jíst ještě v troubě.

Jak se tvoří?

Zamysleme se s týmem nad tím, z jakých větších bloků se projekt / produkt skládá. V našem oboru jde nejčastěji o tzv. Epics. Tyto epiky (další hezké “české” slovo) poté skládáme za sebe tak, aby smysluplně navazovaly. Tyto epiky mají pod sebou poté často dílčí úkoly, pro které platí to samé. Důležité je si uvědomovat, která činnost / úkol nemůže být dokončena bez druhé a podle toho je plánovat. Naopak pro ušetření času se současně provádějí činnosti, které lze dělat zároveň. Takto urychlujeme výrobní proces, dovolí-li to naše zdroje.

Pojďme se ještě jednou podívat na roadmapu pečení chleba.

Epiky tam reprezentují různé barvy a jde o přípravu, tvorbu a konzumaci. Také můžete vidět, že dílčí úkol epiku příprava je přečtení receptu a nákup surovin.

Dále si prosím všimněte šipek, které naznačují, jak činnosti navazují.

Jako jednoduchou ilustraci časové osy jsem zvolil bloky po 20 minutách.

Barevné bloky reprezentují vykonávání dané aktivity / úkolu.

Bloky, které jsou na časové ose za sebou, nemohou být z nějakého důvodu dělány zároveň. Důvodů může být, jak jsme si řekli, několik. Třeba nedostatek zdrojů nebo neschopnost dělat jednu činnost bez dokončení minulé.

Bloky, které jsou na časové ose nad sebou, se naopak vykonávají zároveň. Jelikož začátek jednoho není podmíněn dokončením druhého, můžeme tím jednoduše ušetřit čas. A proto si během míchání surovin můžeme dát rozpálit troubu.

Nejpoužívanější nástroje pro tvorbu?

Jelikož je nejpoužívanějším nástrojem v Česko.Digital JIRA, používá se funkce roadmapa přímo tam. Přečíst si o tom můžete zde.

K dalším nejpoužívanějším nástrojům patří třeba:

Příklady

Neváhejte se podívat na roadmapy zpracované v komunitě:

 


Teď už Vám nic nebrání, pustit se do svojí první roadmapy.