Vítej v Česko.DigitalInkubace projektů v Česko.Digital

Inkubace projektů v Česko.Digital

Tato stránka detailněji popisuje jednu ze služeb Česko.Digital. Obecné informace ke spolupráci a výčet všech služeb jsou na stránce zde

Fázi inkubace může předcházet fáze ideace, pokud s projektovým záměrem přichází jednotlivec, více o ní zde. 

Inkubátor rozvíjíme a realizujeme spolu s partnerem.❓  PROČ MÁME INKUBAČNÍ PROGRAM:

 • Pro neziskové organizace, které mají zájem o digitální rozvoj a inovace, může být složité tyto služby poptávat na komerčním trhu. 

 • Dobře připravené zadání je základním stavebním kamenem úspěšně dokončeného projektu, často s úsporou času a zdrojů.

 • V rámci přípravy projektu si společně ověřujeme, že řešíme správný problém a víme, jak řešení dosáhnout během jeho realizace (projekt je možné následně akcelerovat i s Česko.Digital, více níže).

 • Organizace mohou mít prospěch z diskuzí s odborníky z Česko.Digital. Společně tak můžeme přispívat ke vzdělávání neziskového sektoru.🌱  CO SI PŘEDSTAVUJEME POD INKUBAČNÍM PROGRAMEM: 

 • V rámci inkubačního programu věnujeme pozornost problémům a požadavkům neziskového sektoru (NNO, veřejná správa, výzkumná pracoviště, akademie, oborové instituce, samospráva atd.), které lze kvalitativně posunout využitím digitálních technologií.

 • Základním cílem programu je ve spolupráci s odborným zázemím Česko.Digital a jeho partnerů připravit projekt pro jeho úspěšnou realizaci.

 • Pro popis projektového záměru využíváme nástroj Lean Canvas (ukázka dokončeného Lean Canvasu pro projekt ZačniUČIT.cz).🍎  CO JE SOUČÁSTÍ INKUBAČNÍHO PROCESU:

 • Pomoc s hledáním konkrétního řešení, eventuálně s validací a redefinicí problému

 • Technologická konzultace při přípravě zadání technického řešení (s důrazem na open source řešení) 

 • Spolupráce se zkušenými pro bono mentory a konzultanty z oblastí dle potřeb projektu (mentoring cca 6 hodin / měsíčně) 

 • Supervize supporta z Česko.Digital, který má zkušenost s řízením týmu expertních dobrovolníků  

 • Příležitost být součástí komunity expertních dobrovolníků (Slack, 4000+ členů)🙋‍♀️  PRO KOHO JE INKUBAČNÍ PROGRAM VHODNÝ:

 • Začínající organizaci nebo projektový záměr postavený na digitálním řešení zkušené organizace, která s tímto typem projektů nemá zkušenosti.

 • Organizaci, která nemá vypracovaný projektový záměr (např. ve formě Lean Canvas) a chce realizovat projekt s Česko.Digital 📊 KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTU DO INKUBAČNÍHO PROGRAMU: 

Všechny projekty musí splňovat 3 základní kritéria Česko.Digital (společenský dopad, udržitelnost, zadavatelem musí být nezisková organizace: viz detailní popis na stránce o službách Česko.Digital)

Pro "inkubaci" je potřeba navíc splnit tyto body

 • pro posun z fáze "ideace" do "inkubace" má nápad ve svém týmu min. 3 podporovatele z komunity Česko.Digital nebo svůj vlastní tým (v případě rozvoje nápadu mimo Česko.Digital)

 • má podporu expertního partnera, který dodá projektu odbornou garanci a eventuálně může projekt po dokončení převzít

 • má definovaný problém a cílovou skupinu, včetně výčtu alternativních řešení její potřeby📆  KDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT:

 • Do inkubace je možné se přihlásit kdykoliv přes formulář na webu Česko.Digital, protože inkubace probíhá individuálně (s mentorem a oborovými konzultanty).⏰  JAK DLOUHO INKUBAČNÍ PROGRAM TRVÁ:

 • Spolupráce je individuálně nastavena dle kapacit zadavatele i mentora

 • Dle naší zkušenosti se jedná typicky o spolupráci v průběhu dvou měsíců 

 • Délka je ovlivněna i složitostí problému a předchozí přípravě od zadavatele (např. průzkum trhu)

 

📌  KDE INKUBACE PROBÍHÁ:

 • Česko.Digital je "remote-first" organizace, tzn. že je možné absolvovat inkubační program kompletně online. 🤝  ROLE A POJMY

 • 👩‍✈️ Agilní leader je zodpovědný za svěřenou část či fázi projektu, komunikuje se všemi stranami, zajišťuje plnění cílů a časový harmonogram. Jsou minimálně 2 agilní leaders: support Scrum Master z Česko.Digital, Product Owner za stranu zadavatele a dle fáze projektu i další kolegové z Česko.Digital, např. Scrum Master

 • 🏩 Zadavatel je organizace přinášející projektový záměr. Pokud zadavatel není, hledá se ve fázi „ideace“ expertní partner, typicky nezisková organizace, která záměr oborově zaštítí a dodá udržitelnost

 • 👨‍🚀 Mentor je zkušený parťák, který radí s komplexním nastavením a směřováním projektu. Profilem je to business konzultant, manažer nebo startupista s minimálně 5 letou relevantní zkušeností. 

 • 🦸‍♂️ Konzultant je expert v oblasti technologie, marketingu, designu nebo jiné kompetence, konzultuje na projektu konkrétní oblast

 • 🕵️‍♀️ Scout se věnuje edukaci a propojování neziskových organizací

 • 👨‍⚖️ Leadership tým je management tým Česko.Digital, který schvaluje projekty na inkubaci a akceleraci, spolupráce na dalších službách se řídí plněním kritériím (kritéria pro spolupráci s Česko.Digital viz výše) 

 • 👨‍🦱👨👩‍🦰 Členové z komunity Česko.Digital jsou expertní dobrovolníci, které zaujme projekt prezentovaný např. v #ideas na Slacku, mají zájem ho dále rozvíjet a vidí v něm potenciál. Díky jejich podpoře má nápad svůj tým a nestojí už jen na jednotlivci, který nápad do Česko.Digital přinesl. 

 • ✍ Projektový záměr = zadání pro projekt 

 • 🎯 Projekt = připravené podklady pro akceleraci, ve spolupráci s mentorem, komunitou a dalšími aktéry z Česko.DigitalUŽITEČNÉ INFORMACE V RŮZNÝCH FÁZÍCH INKUBACE: 🌱  ZAČÁTEK INKUBACE

🌳  PRŮBĚH INKUBACE

🍂  DALŠÍ KROKY

 1. Aby mohl nový projekt být zapojen do inkubace je potřeba, aby byla splněna výše uvedená kritéria. Jejich splnění vyhodnocuje kmenový tým Česko.Digital (viz Jak na přijetí projektu do inkubace).

 2. Support či člen komunity za Česko.Digital představí organizaci Česko.Digital zadavateli, včetně postupu spolupráce a práci s komunitou 

 3.  

  1. Konzultace s mentorem

  2. Následné potvrzení inkubace (až poté je projektový záměr oficiálně v inkubaci)  

 4. Support doporučuje mentora, který o mentoring projektu projeví zájem. Párování je dle: 

  1. specializace 

  2. oblasti projektu 

  3. v případě vzájemného nesladění je možné mentora vyměnit

 5. Support vytvoří kanál na Slacku (#inkub-název projektu), prostor na wiki, sdílený disc na Google Drive 

 6. Doporučení mentora k inkubaci ev. jiný způsob spolupráce. 

 • Spolupráce mezi mentorem, supportem, zadavatelem, konzultantem, komunitou Česko.Digital

 • Pravidelný kontakt, který vede k rozvoji týmu a vypracování "Lean Canvas" 

 • Práce na hrubém projektovém záměru (rozsah, harmonogram, cíl spolupráce)

 • Přizvání IT expertního mentora pro určení rozsahu technického řešení a jejich variant

 • Přizvání dalších konzultantů/mentorů dle potřeb projektu (obchod, finance, marketing...)

 • Kontakt s partnery (např. expertní organizací)

 • Onboarding dalších členů do základního týmu

Po dokončení fáze "inkubace" je vhodné udělat krátkou retrospektivu.

Další kroky v rámci realizace projektu:

 • Realizace po vlastní ose např. s komerční firmou nebo jednotlivými profíky

 • Akcelerace s Česko.Digital, která musí být také schválena Leadership týmem Česko.Digital

  • Úplně vyplněný Lean Canvas

  • Validace min. jedním mentorem Česko.Digital

  • Doplnění týmu o klíčové role dle potřeb projektu

  • Zakončení závěrečným workshopem - validace záměru projektu, nastavení cíle projektu, definice řešení

  • Veřejná prezentace na Slacku v #core-team a na All Hands - prezentace výsledků inkubace

 • Drobné zadání v rámci realizace projektu může být poptáno i na #market-place (detail, jak na poptávku v #market-place zde) UŽITEČNÉ INFORMACE Z POHLEDU RŮZNÝCH "AKTÉRŮ" INKUBACE:🏩  ZADAVATEL

👨‍🚀  MENTOR

👩‍✈️ Support Scrum Master

Role zadavatele: 

 • Inkubace má přinést také rozvoj zástupců zadavatele, aby mohli projekt dále samostatně převzít a vést, případně odřídit další projekt bez podpory Česko.Digital.

 • Zástupci zadavatele jsou během inkubace hlavní "výkonný" tým, který dostává směřování od mentora a dalších konzultantů. Specialisti a další členové týmu typicky přichází až v akcelerační fázi. 

 • Kvalita výstupu a postup inkubace je velmi úzce spojen s proaktivitou zadavatele a práci na "Lean Canvas" atd.

 • Na všech setkání musí být minimálně 2 zástupci zadavatele, aby se zajistila udržitelnost projektu a podpořil rozvoj 

Na začátku spolupráce je potřeba dodat mentorovi:

 • Část (1 a 2) z Lean Canvas tj.:

  • Cílová skupina a její velikost, první uživatelé 

  • Potřeby / problémy cílové skupiny

  • Konkurence & Jak cílová skupina řeší svou potřebu nyní (alternativní řešení)

 • Co nasdílet dopředu

  • Veškeré podklady k projektovému záměru: plán, strategie, harmonogram, obsah / metodika, …

  • Ev. dokumenty k představení organizace relevantní pro projekt (udržitelnost, dopad projektu)

 • Role mentora je popsaná na stránce zde 

 • Při úvodním setkáním s mentorem dochází k validaci nápadu a jeho (ne)doporučení na inkubaci (detailní stránka zde

 • Po spolupráci s mentorem je jednou z částí spolupráce definice rozsahu, harmonogram a cíl spolupráce, pro tuto část je vhodné poptat IT konzultanta.

Support Scrum Master za Česko.Digital:

 1. Řídí se popisem role support  Scrum Mastera (link zde).

 2. Získá zpětnou vazbu od mentora a oficiálně přijímá projekt do inkubace.

 3. Na začátku spolupráce se řídí rady a postupem "Jak na založení projektu".

 4. Domluví se s týmem zadavatele na spolupráci a rozdělení rolí (např. příprava setkání, zápis) a seznámí je s hodnotami Česko.Digital (tip "Jak se domluvit s dobrovolníkem na spolupráci"). 

 5. Domluví se se zástupcem za stranu zadavatele na spolupráci dle popisu role Product Ownera.

 6. Zajistí všem přístup na potřebné projektové nástroje.

 7. Na konci inkubace organizuje retrospektivu, zjišťuje, zda byly naplněny cíle a doporučuje další postup při realizaci projektu. 

Product Owner za zadavatele:

 1. Řídí se popisem role Product Ownera

 2. Stará se o aktualizaci stránky projektu na "wiki".

 3. Zajistí, aby byl řádně vyplněn Social Lean Canvas. 

 4. Se všemi nejasnostmi se obrací na supporta nebo Scrum Mastera projektu. UŽITEČNÉ ODKAZY PŘI NÁSTUPU DO NOVÉ ROLE: 

Nedávná aktivita v prostoru

Přispěvatelé do prostoru