Jaké jsou možnosti spolupráce s komunitou Česko.Digital

Tato stránka popisuje všechny možnosti spolupráce s Česko.Digital. Detailní informace najdete na samostatné stránce každé služby, odkazy jsou uvedené níže v textu. 

Pokud jste zde poprvé, doporučujeme přečíst úvodní stránku o Česko.Digital. 

3 možnosti spolupráce

Komunita Česko.Digital se věnuje řešení problému, že veřejná sféra (= státní a neziskové organizace) neumí využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů a zhoršuje tak kvalitu života lidí v ČR.

Jedna z oblastí, jak podporujeme veřejnou sféru, je skrz rozvoj kompetencí jejich kolegů a kolegyň. Zvolili jsme formu aktivního učení (=diskuze s ostatními, společná práce, učení ostatních), abychom zaručili přenos do praxe. Rozvojem digitálních kompetencí lidí ve veřejné správě napomáháme k efektivnímu využívání potenciálu technologií..


S veřejnou sférou spolupracujeme 3 způsoby:

 1. Market-place

 2. Ideace 

 3. Akcelerace na tvorbu prototypu nového produktu a akcelerace na úpravu stávajícího produktu

 

Společnou prací a diskuzí s organizacemi z veřejné sféry hledáme řešení na celospolečenské problémy za pomocí digitálních technologií. Podporujeme členy a členky komunity skrz bezpečné prostředí, doporučenou metodiku a nástroje, aby měli odvahu a potřebné zázemí k dobrovolné pomoci veřejnému sektoru.

Kritéria pro spolupráci s Česko.Digital

Nová iniciativa může přicházet z různých stran a tedy s návrhem na spolupráci (#market-place, ideace, akcelerace) může přijít kdokoliv z komunity Česko.Digital (dobrovolník, zástupce neziskové organizace či státu, …). Všechny rozvíjené projekty a aktivity přichází od neziskových subjektů (definice viz níže).

Pro akceleraci máme 4 kritéria:

 1. Neziskovost:

  1. zadavatelem je neziskový subjekt (NNO, státní úřady, kraje a obce, školy, nemocnice a dceřiné příspěvkové organizace)

  2. zadavatel je vlastníkem produktu / služby a práv k němu

 2. Udržitelnost: 

  1. zadavatel je schopný definovat cíl vyvíjeného řešení a jeho roli v rámci dlouhodobých organizačních cílů (dle naší zkušenosti např. 2 roky)

  2. dedikovaný produkt owner alespoň na poloviční úvazek ze zadavatelské organizace

 3. Dopad: 

  1. projekt řeší celospolečenský problém (plošný problém v ČR)

  2. jde o problém konkrétní definované cílové skupiny

  3. problém je z oblasti, kterou definují SDG

 4. Technologie:

  1. projekt využívá technologické řešení, směřuje k vývoji nebo redesignu technologického řešení

  2. vybraná technologie je open source

Profil vaší organizace

Zadavatelem projektu je neziskový subjekt (definice zde)
Jste otevřeni inovacím a digitalizaci, chcete se učit nové věci
Máte dostatečnou časovou kapacitu na spolupráci
Jste připraveni zajistit rozpočet pro budoucí provoz (např. úložiště, poplatek za doménu, servisní služby, plat product ownera (=vlastníka) služby/produktu)


Jak vypadá spolupráce s komunitou?

 • Spolupráce a komunikace je v souladu s našimi hodnotami

 • Komunikujeme činnost jako společnou aktivitu s další organizací nebo organizacemi, které jsou do projektu zapojené

 • Chceme vědět a případně i ovlivňovat záměr a směr projektu

 • Přebíráme spoluzodpovědnost za projekt ve veřejném prostoru

 • Jakmile je projekt akcelerován,předáváme jej do správy zadavatelské organizace nebo pro projekt hledáme zajištění, aby dále fungoval samostatně a přecházíme pouze do partnerské role

 

Oblasti projektů 

Věnujeme se řešení problémů z oblasti, kterou definují SDG. Hlavní témata, kterými se kontinuálně zabýváme jsou:

Role a pojmy v Česko.Digital

 • 👩‍✈️ Agilní leader je zodpovědný za svěřenou část či fázi projektu, komunikuje se všemi stranami, zajišťuje plnění cílů a časový harmonogram. Jsou minimálně 2 agilní leaders: support Scrum Master z Česko.Digital, Product Owner za stranu zadavatele, hned z kraje projektu se přidává Scrum Master

 • 🏩 Zadavatel je organizace přinášející projektový záměr. Pokud zadavatel není, hledá se expertní partner, typicky nezisková nebo státní organizace, která záměr oborově zaštítí a dodá udržitelnost (zdroje).

 • 👨‍🚀 Mentor je zkušený parťák, který radí s komplexním nastavením a směřováním projektu. Profilem je to business konzultant, manažer nebo startupista s minimálně 5 letou relevantní zkušeností. 

 • 🦸‍♂️ Konzultant je expert v oblasti technologie, marketingu, designu nebo jiné kompetence, konzultuje na projektu konkrétní oblast (nemusí být členem týmu).

 • 👨‍⚖️ Core tým je tým věnující se naplno Česko.Digital, schvaluje projekty do akcelerace. U ostatních aktivit stačí ověřit, že je zadavatelem subjekt z neziskového či státního sektoru.

 • 👨‍🦱👨👩‍🦰 Členové z komunity Česko.Digital jsou expertní dobrovolníci, které zaujme projekt prezentovaný např. v #ideas na Slacku, mají zájem ho dále rozvíjet a vidí v něm potenciál. Díky jejich podpoře má nápad svůj tým a nestojí už jen na jednotlivci, který nápad do Česko.Digital přinesl. 

 • ✍ Projektový záměr = připravené podklady pro akceleraci, ve spolupráci s mentorem, komunitou a dalšími aktéry z Česko.Digital

 • 🎯 Projekt organizace realizuje s cílem dosáhnout určených cílů a přinést pozitivní změny do životů lidí nebo společnosti jako celku. Projekt je časově omezený, zahrnuje činnosti jako plánování, organizaci, implementaci a testování. Výstupem je nová služba nebo produkt postavený na technologickém řešení. Na projektu se potkávájí členové týmu s různými kompetencemi (marketing, vývoj…), zkušenostmi (junior i senior) a z různých světů (zástupce neziskové organizace, dobrovolník z komerčního světa…). Společnými silami pracují na dosažení cíle.

Detailní popis služeb

Konkrétní příklady níže#MARKET-PLACE👩‍💻💬

IDEACE 🤝💯🌱

AKCELERACE NÁPADU 🤝💯🌳

AKCELERACE EXISTUJÍCÍHO ŘEŠENÍ 🤝💯🍎"Potřebuji radu"

"Potřebuji pomoct"

"Jsem jednotlivec a mám nápad"

"Jsem organizace a mám rozpracovaný nápad"

"Jsem organizace a mám fungující službu nebo produkt"

 

Online platforma propojující expertní dobrovolníky s veřejnou sférou. Jedná se o bezplatnou pomoc a poradenství v oblastech inovace, digitalizace, technologie a komunikace.

Rozvíjíme nápady a podněty, které řeší společenské problémy a jsou smysluplné pro komunitu Česko.Digital.

Tvoříme nové produkty a služby. Hledáme ideální řešení celospolečenských problémů a přinášíme inovace do současného světa.

Zlepšujeme stávající produkty a služby. Hledáme ideální řešení celospolečenských problémů a přinášíme inovace do současného světa.

Název kanálu na Slacku

#market-place

#idea-xy

#run-xy

#run-xy

Popis služby

 1. Organizace potřebuje konzultovat strategický krok při výběru vhodného digitálního řešení. Organizace si vytipuje vhodného experta v databázi >č.d nebo poptá v kanálu #market-place.

 2. Nebo poptávka jednorázového úkolu v rámci jedné činnosti (nasazení shoptet, výroba letáčku, copywriting apod.)

 

Jde o krátkodobou spolupráci.

V rámci naší komunity (v kanále #ideas na Slacku) je možné společnými silami posunout nápad dál, dostat zpětnou vazbu a také najít kolegy do týmu.

Rozjetí nápadu až do výběru podoby řešení nebo prototypu s podporou komunity, mentorů a konzultantů. Jde o partnerskou spolupráci na projektu. 

Společná akcelerace projektu využívající digitální řešení. Komplexní, partnerská spolupráce neziskového projektu s velkým dopadem (v rámci ČR nebo oboru).

Podmínka pro využití služby

 1. Drobné zadání, nejde nebo je těžké řešit komerčně

 2. Časový odhad je 3-5 hodin

 1. Vstup do komunity je otevřený 

 2. Pro vytvoření dedikovaného kanálu na Slacku min. 3 členy z komunity č.d (=expertní dobrovolníky), které projekt zaujal v #ideas, a kteří na něm chtějí spolupracovat

 1. Nezisková nebo státní organizace

 2. Definovaný problém a cílová skupina

 3. Schválení dle kritérií Česko.Digital

 1. Úplně vyplněný Lean Canvas (ukázka dokončeného Lean Canvasu pro projekt ZačniUČIT.cz).

 2. Validace min. jedním mentorem Česko.Digital

 3. Schválení dle kritérií Česko.Digital

Cílová skupina služby

Organizace má jednorázovou, dobře definovanou IT potřebu a zároveň je schopna si tuto činnost koordinovat.

Jednotlivec z komunity, který má nápad, nebo jednotlivec, který s nápadem do Česko.Digital přichází.

 1. Začínající organizace nebo organizace, která chce spustit nový produkt nebo složbu stojící na digitálním řešení, se kterým nemá zkušenosti.

 2. Organizace, která má špatně definovanou potřebu. (tj. špatně připravený/chybějící Lean Canvas) a mentor ji doporučí do akcelerace.

 1. Organizace má jasně definovanou IT potřebu

 2. Organizace existuje min. 1 rok

Konkrétní příklad 1

Příklady poptávek v #market-place:

 1. Drobné úpravy současného webu

 2. Technické vylepšení a optimalizace

 3. Konzultace nových komunikačních kanálů (typu „Použít web, nebo chtít spíše webovou aplikaci?“)

Fáze ideace až po fázi akcelerace pro "Dáme Roušky": tento projekt vznikl jako spontánní pomoc komunity "zevnitř". V rámci pandemické situace jsme doručili komplexní webový portál DameRousky.cz, který spojil výrobce a zákazníky ručně šitých roušek. Pro portál jsme zajistili také marketingové a komunikační aktivity.

Akcelerace projektu Začni Učit: během spolupráce s mentorem se podařilo vypracovat Lean Canvas a doplnit tak chybějící body projektového záměru, určit potřebu organizace, definovat rozsah a roli "expertního systému" pro začínající učitele.

Následně došlo k vývoji prototypu expertního systému.

Akcelerace aplikace Nepanikař: Během spolupráce s organizací Nepanikař došlo k testování aplikace s aktuálními uživateli a popsání jejich bariér a potřeb, přípravou a implementací nového vizuálního rozhraní a přepsání technologie na moderní a udržitelnou.

Konkrétní příklad 2

Konzultace pro Diakonii (projekt Krabice od bot): bylo potřeba pomocí nových funkcionalit na webu vyřešit logistiku předávání darů na sběrném místě. Po konzultaci, kde se specifikovalo zadání, bylo i následné řešení poptáno na #market-place.Akcelerace projektu Naši politici: pro Transparency International jsme doručili komplexní webovou stránku Naši politici včetně návrhu vizuální identity a integrace více datových zdrojů o politicích v České republice. Transparency International si zajišťuje marketingové a komunikační aktivity.

 

Odkazy

Detailní informace: Market-place v Česko.Digital

Detailní informace k ideaci zde.

Detailní informace k akceleraci zde

Detailní informace jaká je projektová metodika během akcelerace zde