Odborná spolupráce na projektu

💙 O projektu Střecha duševního zdraví

Vytváříme jednotné místo (web, aplikaci) pro prevenci a včasnou pomoc při duševní nepohodě či složité životní situaci dětí 2. stupně základních škol

Proč? Protože informace jsou v digitálním prostoru roztříštěné, často neodborné a dětem nepřizpůsobené.

Hlavními prvky webu jsou životní situace, které se dětem mohou v přihodit - jsou konkrétní, srozumitelné a dítě se s nimi může snadněji ztotožnit, než s diagnózou či projevy duševní nepohody. V souvislosti s těmi pak dětem nabízíme možné nástroje a zdroje pro jejich řešení.

🤝 Proč a jaké odborníky pro spolupráci hledáme

Jsme si vědomi toho, že téma duševního zdraví je téma velmi citlivé. Dáváme si proto velký pozor, aby místo, které vytváříme, bylo pro všechny návštěvníky bezpečné. Abychom mohli projekt spustit, musíme obsah webu, který bude dětmi konzumován, tvořit a ověřovat společně s odborníky.

Pro každou životní situaci proto sháníme patrona, který se bude podílet na tvorbě obsahu a bude odborným garantem tématu.

Za vhodné odborníky považujeme psychology, psychiatry, psychoterapeuty, lékaře a organizace, které se věnují tématu duševního zdraví.

 

📓 Jaké životní situace se chystáme zpracovat

Na základě rešerší jsme vybrali 15 životních situací a k některým z nich stále hledáme odbornou organizaci.

Jedná se o pracovní názvy, finální názvy budou vznikat na základě debaty s odborníky a copywritery:

 

Trápí mě známky ve škole (Problémy s prospěchem)

Digizávislosti

Domácí násilí

ℹ️ o spolupráci jednáme = s organizací se domlouváme na podmínkách spolupráce

 

Všechny podrobné informace k hotovým nebo rozpracovaným tématům:

 

Pro jaká témata hledáme spolupracující odborníky

U každé životní situace uvádíme organizace, které bychom chtěli oslovit nebo se kterými jsme již zahájili kontakt a považujeme za silného partnera a možného garanta tématu.

 

ℹ️ organizace oslovena = zahájení komunikace, organizace oslovena ze strany Česko.Digital

 

  • Prev-Centrum, které se věnuje primární prevenci a obtížným situacím dětí ve věku od 10 do 18 let

  • Minimalizace šikany je program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi

 

Další možná témata ke zpracování:

  • finanční gramotnost

 

🚀 Jak si spolupráci představujeme?

Běžně má organizace nebo odborník jednotlivec určité hlavní téma, kterým se ve své praxi zabývá. K tomuto tématu už má zpracované materiály nebo dlouholetou praxi v hlavě.

Rádi byste na tématu spolupracovali nebo máte tip na vhodnou organizaci? Dejte nám o ní vědět do kanálu projektu nebo na email strecha@cesko.digital.

 

Důležité odkazy a dokumenty