Commit Rules

Stránka popisuje pravidla pre commity a code review/pull requesty.

 1. Používame Github, Github Actions a pull requesty

 2. Každý commit by mal sledovať semantic versioning a semantic release a mal by obsahovať číslo tasku, alebo bugu z Jira. Ak bug nemá task, stačí uviesť oblast

  1. feat(LOON-53): Onboarding screen is red

  2. fix (LOON-145): Button is now on the bottom

  3. perf(LOON-244): Map loading improved 10 times

  4. feat(Buttons): Buttons are now with round edges

 3. Github Actions slúžia na automatickú kontrolu a vynucovanie základných pravidiel. Ich úspešný beh je podmienkou code review.

  1. Commiter musí opraviť kód podľa výsledku Github Actions a až potom očakávať review ostatných

  2. Vo výnimočných prípadoch môže commiter priamo napísať reviewer a požiadať o review aj v prípade neúspechu github actions

 4. Pull requesty:

  1. Buď sa robia priamo z branch v danom projekte. Po úspešnom PR sa branch commiter branch zmaže. Výhoda je, že prejdú všetky github actions už v danej branch a nie je to prekvapko .

  2. Alebo commiter spraví fork k sebe do repa a a následne spraví fork s hlavným projektom. Výhoda je čistejšie repo, žiadne zabudnuté branch.

 5. Po úspešnom PR do branch master a devel sa pustí deploy na produkciu, prípadne testovacie prostredie na základe development flow. Po úspešnom dokončení sa môže testovať.