Minumum viable product pro Loono aplikaci

Minimum viable product (MVP neboli minimální životaschopný produkt) je produkt s nejmenší možnou funkcionalitou, který je však plně použitelný a umožňuje rychle získat zpětnou vazbu od zákazníků pro další vývoj.

 • Co bude obsahem MVP pro Loono aplikace?

Prevence z cílové skupiny: XY 

 • Do kdy bude nasazení na produkci

UX Design

 • Co bude obsahem aplikace pro iOS a Android: 
 • Očekávaná časová dotace k dokončení práce:

Tech Lead

 • specifikace vývoje: vyvíjíme ve Flutter z důvodu jednodušší a méně nákladné finanční udržitelnosti aplikace pro neziskovou organizaci
 • Očekávaná časová dotace k práci:

Základní info

Seznam funkcionalit pro MVP, který chceme mít na produkci do releasu (očekáváno 01-02/2022). Vybrali jsme nejdůležitější funkcionality z funkcionalit, které byly původně navržené v dokumentu Průvodce prevencí_návrh funkcionalit první verze. V budoucnu počítáme s dalším rozvojem aplikace směrem, který je uveden v právě v tomto dokumentu od strany 2 a dále.

Všechny důležité dokumenty, na které odkazuje WIKI page projektu jsou přístupné na SDÍLENÉM DISKU

Sekce (finální názvosloví je v řešení):

 • Prevence: průvodce prevencí, audit zdraví – hlavní místo pro motivaci uživatele, aby se objednal na prohlídku a měl přehled, jaké další ho budou čekat 
 • O zdraví: v MVP můžeme odborný obsah (články, videa, atd.) dát alespoň formou web view stávajícího webu Loono, ale uspořádaného tak, aby byl pro uživatele přívětivý
 • Najít lékaře: možnost vyhledat odborníka - ideálně napojit na databáze lékařů zdravotních pojišťoven, které jsou veřejnosti přístupné. 
 • „Setting“: základní administrativa

Sekce Já/Prevence bude k dispozici jen uživatelům s účtem. Sekce Najdi lékaře a Objevu poté všem. Přesný popis toho, jaké funkcionality budou funkční pro uživatele s/bez účtu je ZDE v dokumentu.

A. Sekce Prevence (původně „Průvodce prevencí“)

Vstupní dotazník, potřebný pro vytvoření seznamu prohlídek dle věku a pohlaví („Audit zdraví“)

Sada základních dotazů při onboardingu (např.: Kdy jsi byla naposledy na preventivní prohlídce u Gynekologa?). Pokud dotazy nevyplní nebude uživateli správně fungovat celá sekce prevence. Pro fungování této sekce je nezbytné mít vytvoření účet a mít tím pádem dokončený kompletně onboarding. K vyplnění dotazů uživatele bude vybízet aplikace. Pokud na dotazy zodpoví a vytvoří si účet – odemkneme uživateli funkci Prevence, díky které bude mít přehled o preventivních prohlídkách podle svého věku a pohlaví a bude mu je aplikace připomínat.

„Cesta prevence“ (homescreen, která se uživateli zobrazí po dokončení onboardingu)

Vytvoření „cesty prevence“ od Prohlídek, na které má uživatel zajít, prohlídek, které mu aplikace připomene a samovyšetření prsu/varlat (budou vykrývat období mezi delšími intervaly mezi preventivními prohlídkami). Funkce Prevence funguje jen uživateli s účtem. 

Aktivace uživatele: ukazování benefitů prevence

U každé preventivní prohlídky bude mít uživatel hlavní informace o tom, proč je pro něj prohlídka důležitá, jaký z ní bude mít benefit a další FAQ, aby se co nejvíc snížili bariéry, které uživateli v návštěvě lékaře mohou bránit. Aktivace uživatele bude fungovat i díky tomu, že za prohlídky získává badge pro svého avatara i body (ty se využijí nejvíc v budoucnu) a také si uživatel „plní“ svůj personalizovaný check-list prohlídek, které mu aplikace po auditu prevence (dotazníku) vyfiltrovala. 

Notifikace (ještě ladíme: pracovní verze TADY)

Notifikace v zařízení:

PŘIPOMÍNKA PŘED NAPLÁNOVANOU PROHLÍDKOU (uživatel má termín) se push notifikace objeví 24 hodin před prohlídkou a potom 1 hodinu před prohlídko

PŘIPOMÍNKA PO USKUTEČNĚNÉ PROHLÍDCE: potřebujeme od uživatele odpověď, zda na prohlídce byl nebo ne – musí označit v aplikaci, jakmile zaznačí dostane body a badge a za rok/2 roky (popř. daná interval prohlídky) opět připomeneme za 1 rok mínus 1 měsíc (viz 3)

 1. 2 hodiny po jejím termínu
 2. KDYŽ nevyplní hned po prohlídce (viz a.), tak upomínka, aby zaznačili návštěvu 24 hodin po termínu, kdy prohlídka měla proběhnout
 3. KDYŽ nevyplní VŮBEC: pro nás stejná situace, jak kdyby na prohlídce byli - při blížícím se konci platnosti prohlídky připomeneme, aby objednali, ALE nedostanou body a badge

PŘIPOMÍNKA OBJEDNÁNÍ SE NA PROHLÍDKU: s blížícím se koncem „platnosti“ preventivní prohlídky, tzn. že se opět blíží interval, kdy by měl uživatel na prohlídku zajít (intervaly) prohlídek jsou ZDE - sheet 2), výzva k tomu, aby se opět objednal:

  1. poprvé 1 měsíc před tím, než na prohlídce byli naposledy 
  2. KDYŽ se hned neobjedná a nezaznačí v aplikaci, že se objednal, tak uživateli ještě přijde notifikace 1x/týdně (v měsíci před „koncem platnosti“ prohlídky) = tzn. ještě 3x
  3. KDYŽ se ani po (b.) neobjedná a nezaznačí to v aplikaci, tak uživateli přijde poslední notifikaci - uživatel ztrácí badge (prohlídka zůstane na TO DO, ale už bez notifikace) 

PŘIPOMÍNKA NA PROHLÍDKY, které ještě VŮBEC NEZAČALI (na všechny) = ty, co má uživatel v aplikaci jako „objednej se“ (nemáme info z dotazníku/uživatel na nich ještě nebyl) připomeneme 1x/kvartál od doby, kdy uživatel dokončí onboarding

PŘIPOMÍNKA SAMOVYŠETŘENÍ PRSOU NEBO VARLAT: 1x měsíčně:

  1. POPRVÉ TÝDEN od doby, kdy dokončí onboarding, až do doby než reálně ZAČNOU, interval 1x/měsíc
  2. A POTOM od doby posledního samovyšetření pravidelně 1x/měsíc - doba posledního samovyšetření je pro nás výchozí „point“ pro další termín připomínky

Mailové notifikace: zatím do backlogu, případně lze poslat ručně

Ověření navštívení prohlídky

Ověřování, zda uživatel na preventivní prohlídku skutečně zašel. Možnost jednoduchého hodnocení OK/NOK

Badge

Za vlastní aktivitu sbírá uživatel badge.

Samovyšetření PRSOU a VARLAT

Samovyšetření PRSA/VARLATA - aplikace motivuje uživatele k pravidelným měsíčním samo-vyšetřením; edukuje, jak na věc; ptá se na výsledek vyšetření a nabízí řešení. Na konci samovyšetření zobrazíme obrazovku, jestli bylo samovyšetření OK/NOK. Pokud to nebylo v pohodě, zobrazíme obrazovku co dělat.

B. O zdraví (původně „Obsahová sekce“)

 • Obrazovka, která organizuje edukační obsah o prevenci v aplikaci
 • v MVP lze zatím řešit stávajícím obsahem na webu Loono upraveným na mobilní zobrazení a přidáním jako web-view do aplikace

C. Najít lékaře

 • Napojení se seznam poskytovatelů zdravotní péče v ČR
 • Možnost vyhledat odborníka podle lokace a odbornosti
 • Zobrazí se uživateli údaje o odborníkovi a bude mít možnost mu rovnou zavolat/napsat e-mail a domluvit si prohlídku

D. Settings/Nastavení (původně „Profil uživatele“)

 • v MVP ponechat jen jako základní administraci osobních údajů a fotografie
 • možnost zrušit účet
 • možnost zobrazit žebříček: vizualizace toho, jak si uživatel stojí v porovnání s jinými uživateli


Právní náležitosti aplikace

Právní dokumenty potřebné pro transparentní fungování aplikace nám pomáhá připravovat tým od SEDLAKOVA Legal. Pro aplikaci jsou důležité dva dokumenty, které se musí při jakékoliv aktualizaci funkcionalit konzultovat s právníky a udržovat aktuální.

Zásady ochrany osobních údajů (zatím živý dokument dostupný ZDE)

 • Aktuálně jsou Zásady ochrany osobních údajů postaveny tak, že jakékoliv informace, které nám člověk při používání aplikace dává PŘED VYTVOŘENÍM ÚČTU, jsou drženy pouze v zařízení – tzn. výsledky z onboarding dotazníku a stejně tak pohlavní + měsíc a rok narození.
 • Teprve PO VYTVOŘENÍ ÚČTU jsou tyto údaje společně s e-mailem a přezdívkou uživatele odesílány na server a uživatel s tím je v Zásadách srozuměn a souhlasí s tím.
 • Právníci nám VÝZNAMNĚ DOPORUČUJÍ, abychom se tohoto modelu drželi, protože pokud bychom údaje od uživatele odesílali na server ze zařízení ještě před vytvořením účtu, tak si zaděláváme na případné problémy. Existuje riziko, že uživatel nebude dostatečně srozuměn s tím, že jsou nějaké údaje ještě před vytvořením účtu posílány na server a mohl by to být pak zbytečný průšvih. A pokud k tomu odesílání nemáme opravdu závažný důvod, tak nám doporučují to nedělat.
 • OVERALL: dokud člověk nevytvoří účet – držet vše v zařízení. Je to s ohledem na Zásady ochrany osobních údajů OK. Po vytvoření účtu můžeme dávat na server.

Podmínky užívání aplikace (zatím živý dokument ZDE)