2021-03-16 zápis z jednání

Datum

Účastníci

Cíle

 • feedback na 2.0 verzi Lean Canvas
 • feedback na persony
 • data a průzkumy doplňující informace k definování problémů a řešení v Lean Canvas 

Body porady

ČasPoložkaKdoPoznámky
5 minutPředstavení
 • Představení týmu 
 • Představení projektu a jeho vize
 5 minutAgenda schůzky Blanka Sigmundová

Co chceme dnes probrat:

 • feedback na verzi 2.0 Lean Canvas
 • feedback na persony a určit, které budou pro první verzi produktu nejvhodnější
 • feedback na data a průzkumy dokládající definované problémy 
 • jak vyřešit sekci „Existující alternativy“ a zda je k nim potřeba extra průzkum
45 minutPostupná diskuze nad jednotlivými body agendy

Feedback na Lean canvas verze 2.0

 • Je třeba určené problémy více definovat ve vztahu k jednotlivým personám, stávající problémy mají celospolečenský charakter a my musíme především pochopit problémy budoucích uživatelů.
 • Určit, kdo přesně bude patřit mezi early adopters produktu (v našem případě persony 1 a 2).
 • I „řešení“ v Lean Canvas více rozpracovat na persony (uživatele), kteří budu využívat první verzi produktu.

Feedback na persony

 • U stávajících person více rozčlenit: co je hlavní MOTIVACE k tomu, aby začali produkt používat, co mu/jí produkt DÁ navíc, když ji bude používat.
 • Vydefinovat zda jsou persony uživatelem nebo zázníkem
 • Pro 1. verzi produktu dává smysl se zaměřit na early users – v našem případě persony 1 a 2.
 • Ostatní persony (3,4 + lékaře) je důležité mít připravené a zvědomit je pro další vývoj produktu.
 • V první verzi produktu budou pouze uživatelé, teprve v dalších verzích i zákazníci, u kterých bude řešena i monetizace některých funkcionalit.

Feedback na data a průzkumy

 • Dostatečné pro objasnění definovaných problému z celospolečenského pohledu.
 • Je však potřeba tyto problémy více vyspecifikovat pro jednotlivé uživatele produktu a v případě potřeby ověřit správnost předpokladů.

Sekce „Existující alternativy“

 • Zatím není potřeba provádět větší průzkum předem.
 • Vhodnější bude ověřovat si tyto předpoklady v průběhu příprav produktu.
5 minutPohled budoucího zákazníka
 • Je dobré rozpracovat Lean Canvas organizace a určit, jakou roli v něm hraje nový produkt.
 • Důležité si určit, kolik financí do produktu může organizace vložit a jak ovlivní jeho další rozvoj podpora externích subjektů.
 • Určit, kdo bude u produktu v budoucnu zákazníkem (stakeholders, externí subjekty i někteří dosavadní uživatelé), pro které se bude řešit případná monetizace.
15 minutNext steps
 • Určení úkolů, tkeré se potřeba do dalšího meetingu zpracovat (viz úkoly níže).
 • Určení dalšího společného callu (úterý 23/3).

Aktuální úkoly