2021-03-04 zápis z jednání

Datum

Účastníci

Cíle

 • Onboarding role Product owner + feedback na Lean Canvas

Body porady

ČasPoložkaKdoPoznámky
30 minutRole Product ownera
Vize projektu
Ondřej Kavula
Blanka Sigmundová
 • představení role Product ownera (komunikace směřování projektu, jasná vize, ověřování předpokladů)
 • vysvětlení kompetencí Product ownera a ujasnění jeho pozice v rámci projektu
 • odsouhlasení Blanky Sigmundové na pozici Product ownera
30 minutPráce s týmemRomana Pokorná 
Blanka Sigmundová
 • co týmu při práci na projektu pomáhá
 • co týmu při práci na projektu nepomáhá
30 minutRoadmapa projektu

Ondřej Kavula
Romana Pokorná
Blanka Sigmundová
Petra Císařová

 • jaké mají být next steps přípravné fáze projektu
 • co je třeba připravit na straně Loono a Česko.digital před zahájením práce na projektu
 • Loono: revize Lean Canvas na základě feedbacku od týmu, rozpracování person, podložení předpokladů, zjistit, co za data/výzkumy chybí a navrhnout, jak je doplnit
 • Česko.digital: onboarding zbytku týmu (tech lead a UX/UI lead a scrum master) 
30 minut

Feedback na Lean canvas


Shrnutí next steps

Ondřej KavulaRomana Pokorná
 • lépe rozpracovat persony i z pohledu využívání technologií
 • u prvních uživatelů najít za jednotlivými skupinami ambasadora 
 • ověřit předpoklady a více je rozpracovat

Aktuální úkoly