Strategický dokument pro organizaci Česko.Digital

DRAFT

Shrnutí

Tento dokument slouží ke strategickému zarámování organizace Česko.Digital a s průběžnými kroky v roce 2021. Jedná se o živý dokument, který vzniká a je doplňován průběžně a je veřejně online k nahlédnutí na adrese: https://wiki.cesko.digital

🫀 1. Vize, mise & hodnoty

🚀 Mise

"Ve svém volném čase pomáhat neziskovým organizacím a státu s digitalizací a dělat tak Česko lepším místem k životu."

👁 Vize

"Stát se lídrem v expertním dobrovolnictví v oblasti inovací a digitálních technologií v Evropě." 

 💖 Hodnoty

 • Otevřenost

  • Jsme otevřená organizace - zakládáme si na otevřené komunikaci a přístupnosti informací i dat. Vyjadřujeme se nahlas, upřímně a s respektem k ostatním. Nebojíme se nevědět a zeptat se.

  • Podporujeme přístup open-source. Máme transparentní účet. Vše dokumentujeme, aby každý mohl vše jednoduše dohledat a měl kontext. Vybíráme moderní nástroje, aby s nimi mohl jednoduše pracovat každý.

  • Naše asynchronní schůzky jsou otevřené všem, kdo mají o dané téma zájem. Otevřenost je směrem k ostatním nabídka, ne povinnost se všeho účastnit. Relevantní výstupy z diskuzí a schůzek sdílíme s ostatními v projektu či komunitě.

 • Efektivita

  • Nemrháme časem lidí ani finančními prostředky. Soustředíme se na efektivní řešení reálných problémů.

  • Pracujeme efektivně s časem každého zapojeného člena týmu, srozumitelně vysvětlujeme, co potřebujeme, volíme správný typ schůzky nebo způsob komunikace s respektem ke druhým.

  • Nechodíme na schůzky bez plánu nebo přípravy. 

 • Profesionalita

  • Máme jasně nastavená a pojmenovaná očekávání jeden od druhého. V týmu i mimo organizaci jednáme profesionálně. Inspirujeme a učíme se od profesionálů v komunitě i mimo ni.

  • Abychom mohli odvést kvalitní práci, řídíme projekty podle moderních metodik. 

  • Přestože pracujeme pro-bono, zakládáme si na kvalitní práci a snažíme se využívat nové technologie a procesy, které nám v tom pomáhají.

 • Spolupráce

  • Pro každého je jednoduché se zapojit bez ohledu na místo a čas díky ochotě a pomoci ostatních v komunitě.

  • Pracujeme v týmech a tandemech, učíme sebe i ostatní. Hledáme uplatnění pro všechny, kteří se chtějí zapojit.

  • Když se rozhodneme z komunity odejít, dáme týmu včas vědět a domluvíme se na dalším postupu, který neohrozí projekt.

 • Užitečnost

  • Řešení plánujeme tak, aby výsledný produkt nebo služba co nejvíce odrážely skutečné potřeby koncových uživatelů. Technologie je pro nás prostředek, nikoliv cíl.

  • Při definování potřeb cílových skupin spolupracujeme se zástupci každé z nich, aby použité řešení mělo reálný dopad.

  • Používáme takové nástroje, které dělají naši práci efektivní a užitečnou pro lidi a slouží nám, ne my jim.

 🤝 Principy spolupráce

 • Budujeme dobré vztahy

 • Přijímáme zodpovědnost za sebe i za své okolí

 • Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla

🤯 2. Problém

Neziskový sektor a veřejná správa trpí nedostatkem digitální kompetence a inovace. Lidé v Česku pracující s technologiemi jsou připraveni ve svém volném čase pomáhat neziskovým organizacím a státu ke smysluplnému využívání technologií. Česko.Digital propojuje tyto světy a dosahuje dvojího pozitivního dopadu - skrze projekty, které realizuje a skrze dobrovolníky, kteří pomáhají a rozvíjí tak sami sebe.👨‍👨‍👧‍👦 3. Cílová skupina

A. Expertní dobrovolníci 

 • Vývojáři, designéři, produkťáci, marketéři, copywriteři...

 • Jednotlivci / týmy (expertní dobrovolníci z firem)

 

Motivátory 

Bariéry 

Motivátory 

Bariéry 

 • Skrz své know how můžu mít osobně vliv na zlepšování prostředí, v němž žiji

 • Budu u zajímavých a smysluplných projektů 

 • Stanu se součástí vysoce profesionální komunity, která mi může být nápomocná 

 • Budu mít možnost rozšiřovat své know how, učit se

 • Můžu být jako profesionál vidět, můžu se odlišit

 • Česko.Digital mi zajistí srozumitelné a funkční prostředí, ve kterém se můžu snadno zapojit

 • Nedostatečná informovanost o existenci platformy Česko.Digital

 • Nedostatečná informovanost o potřebách neziskové a státní sféry v oblasti digital → tj. o možnostech něco ovlivnit/změnit

 • Nedůvěra, že můžu v oblasti neziskové a státní sféry v oblasti digital

 • Nedůvěra ve funkčnost systému Česko.Digital

 • Ochladnutí počátečního nadšení, nedostatek kapacity pro zapojení

 • Nenalezení prostoru, jak/kde bych jako dobrovolník mohl pomoci

 • Kapacita pomoct pouze jednorázově, limitovaná kapacita pomoci 

 • Model fungování téměř zcela “remotedly” + spolupráce s profesionály z řady dalších/mně vzdálených specializací

Cíle 🎯

 • Vytvořit povědomí o Česko.Digital jako o organizaci, která má reálný veřejně-prospěšný dopad a má smysl být její součástí.

 • Vytvořit povědomí o Česko,Digital jako o organizaci, která umí propojovat dobrovolnický a neziskový/státní sektor

 • Zvýšit povědomí o problémech, se kterými se státní/neziskový sektor potýká, a o jeho možných řešeních.

 • Zvýšit povědomí o fungujících řešeních v oblasti neziskového/státního sektoru (pokud ne z ČR, tak ze zahraničí)

 • Vytvořit prostředí, ve kterém se může dobrovolník snadno zapojit a ve kterém může efektivně a spokojeně fungovat

 • Zajistit profesionální a úspěšné dodání projektů (malých i velkých) 

 • Zviditelnit zapojené dobrovolníky

 • Zapojit členy komunity do reálné aktivity dlouhodobě i krátkodobě.

 • Udržet členy komunity aktivní a v sounáležitosti s hodnotami Česko.Digital 

 

B. Neziskové organizace

 • Veřejně prospěšné organizace

 

Motivátory 

Bariéry 

Motivátory 

Bariéry 

 • Vyřeším problém v oblasti, ve které nejsem dostatečně zběhlý

 • Podpořím/rozvinu svůj projekt, ačkoliv na něj nemám finance

 • Identifikuji problém/příležitost, o kterých jsem nevěděl

 • Získám řešení vytvořené profesionály, které navíc nemusím složitě hledat

 • Získám řešení, které mě nenapadlo a může mi výrazně pomoct

 • Česko.Digital mi pomůže celý proces odřídit (neklade to na mě/můj tým vysoké časové nároky, či extrémně vysoké nároky na mou odbornost/specializaci či specializaci mého týmu) 

 • Stanu se součástí komunity, která mi umí v případě potřeby pomoct

 • Stanu se součástí profesionální a inovativní komunity, od které se mohu inspirovat nebo se mám co naučit

 • Můžu se spolehnout, že mi interní tým Česko.Digital, případně komunita sama pomůže se zorientovat

 • Nedostatečná informovanost o existenci platformy Česko.Digital

 • Neschopnost jasně specifikovat své potřeby/identifikovat problémy

 • Neschopnost být v projektu fungujícím partnerem Česko.Digital 

 • Limitovaný čas, kdy se mohu projektu věnovat

 • Neschopnost udržet projekt při životě i po předání ze strany Česko.Digital

 • Obava z odlišného modelu spolupráce a komunikace s IT profesionály

 • Obava z neznámého prostředí, z toho, že této oblasti nerozumím

Cíle 

 • Vybudovat pozici Česko.Digital jako “first choice” organizace v případě potřeby pomoci v digitální oblasti. 

 • Zabezpečit snadný onboarding nových projektů (+ pomoci s jasným definováním problému)

 • Nastavit prostředí pro úspěšné fungování týmu (+ vzdělávat tým v tom, jak efektivně fungovat)

 • Zajistit profesionální a úspěšné dodání projektů (malých i velkých)

 • Ošetřit dlouhodobé fungování projektu (ošetření vstupních podmínek, backup pro případ výpadku partnera)

 • Srozumitelně sdílet know how (inspirace, návody...) 

 • Vybudovat povědomí o Česko.Digital jako o organizaci, která ví, jak spolupracovat s neziskovým sektorem i dobrovolníky

 

C. Stát a organizační složky státu

 • Vláda, ministerstva, celostátní organizace, samospráva, příspěvkové organizace, ...

 

Motivátory 

Bariéry 

Motivátory 

Bariéry 

 • Získám z komunity profesionální pomoc/řešení a consulting při tvorbě vybraných systémů/řešení

 • Získám profesionální pomoc/řešení v oblasti, pro kterou nemám v týmu dostatečnou odbornost

 • Zajistím řešení, na jehož pokrytí bych nezískal finance

 • Získám řešení, které nebude překombinované a nebude generovat potřebu dalších řešení, snadno si vyberu “dodavatele”

 • Díky spolupráci s profesionální komunitou je vysoká šance řešení získat v kratším čase - složitě netendruji

 • Česko.Digital mi pomůže celý proces odřídit (neklade to na mě/můj tým vysoké časové nároky, či extrémně vysoké nároky na mou odbornost/specializaci či specializaci mého týmu) 

 • Česko.Digital mi může pomoct srozumitelně vydefinovat samotné zadání i pro projekt, který následně komerčně zadám

 • Mohu získat feedback z odborné komunity a případná doporučení od “kvalifikovaného zákazníka”

 • Mohu získat “politické body” a posílit tak brand svůj/svého odboru

 • Osobní zájmy, preference dodavatele řešení

 • Obava ze zkoušení v ČR nezvyklého způsobu řešení

 • Představa o složitosti spolupráce

 • Nedostatečná informovanost o existenci platformy Česko.Digital

 • Neuvědomění si benefitů, které tato spolupráce může mít

 • Obava z neznámého prostředí, z toho, že této oblasti nerozumím

Cíle 

 • Vybudovat pozici Česko.Digital jako nejsilnějsí, nejodbornější a vysoce důvěryhodné specializované platformy v ČR, s níž má smysl spojit síly 

 • Zabezpečit snadný onboarding nových projektů (+ pomoci s jasným definováním problému)

 • Nastavit prostředí pro úspěšné fungování týmu, (+ vzdělávat tým v tom, jak efektivně fungovat)

 • Zajistit profesionální a úspěšné dodání projektů (malých i velkých)

 • Srozumitelně sdílet know how (inspirace, návody...) 

 • Vybudovat povědomí o Česko.Digital jako o organizaci, která ví, jak spolupracovat se státním sektorem i dobrovolníky

D. Nadační komerční partneři

 • Nadační fondy se společným tématem dopadu skrz realizovaný projektu

 • Nadační fondy se společným tématem dopadu na společnost skrz dobrovolnictví

 

Motivátory 

Bariéry 

Motivátory 

Bariéry 

 • Vyřeším problém v oblasti, ve které nejsem dostatečně zběhlý

 • Podpořím/rozvinu svůj projekt, ačkoliv na něj nemám finance

 • Identifikuji problém/příležitost, o kterých jsem nevěděl

 • Získám řešení vytvořené profesionály, které navíc nemusím složitě hledat

 • Získám řešení, které mě nenapadlo a může mi výrazně pomoct

 • Česko.Digital mi pomůže celý proces odřídit (neklade to na mě/můj tým vysoké časové nároky, či extrémně vysoké nároky na mou odbornost/specializaci či specializaci mého týmu) 

 • Stanu se součástí komunity, která mi umí v případě potřeby pomoct

 • Stanu se součástí profesionální a inovativní komunity, od které se mohu inspirovat nebo se mám co naučit

 • Můžu se spolehnout, že mi interní tým Česko.Digital, případně komunita sama pomůže se zorientovat

 • Nedostatečná informovanost o existenci platformy Česko.Digital

 • Neschopnost jasně specifikovat své potřeby/identifikovat problémy

 • Neschopnost být v projektu fungujícím partnerem Česko.Digital 

 • Limitovaný čas, kdy se mohu projektu věnovat

 • Neschopnost udržet projekt při životě i po předání ze strany Česko.Digital

 • Obava z odlišného modelu spolupráce a komunikace s IT profesionály

 • Obava z neznámého prostředí, z toho, že této oblasti nerozumím

Cíle 

 • Vybudovat pozici Česko.Digital jako “first choice” organizace v případě potřeby pomoci v digitální oblasti. 

 • Zabezpečit snadný onboarding nových projektů (+ pomoci s jasným definováním problému)

 • Nastavit prostředí pro úspěšné fungování týmu (+ vzdělávat tým v tom, jak efektivně fungovat)

 • Zajistit profesionální a úspěšné dodání projektů (malých i velkých)

 • Ošetřit dlouhodobé fungování projektu (ošetření vstupních podmínek, backup pro případ výpadku partnera)

 • Srozumitelně sdílet know how (inspirace, návody...) 

 • Vybudovat povědomí o Česko.Digital jako o organizaci, která ví, jak spolupracovat s neziskovým sektorem i dobrovolníky

E. Firemní komerční partneři

a. Firmy s 1 founderem (CEO)

b. Firmy, ve kterých je rozhodující čistě byznys (ČR i mezinárodní)

 • Firmy s velkým IT týmem, které nemají dostatečnou techologickou vizibilitu - dovnitř nebo ven

 • Firmy, které cítí inovační deficit

 • Firmy, které chtějí spolupracovat se státem

 • Lídři na trhu, kteří si chtějí udržet skvělou reputaci, chtějí trh kultivovat

 

Motivátory 

Bariéry 

Motivátory 

Bariéry 

 • Podpořit byznys

 •  

  • Posílení brandu a jeho diferenciace na trhu (mktg)

  • Posílení brandu pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce

  • Technologické know-how - získám z komunity pomoc a consulting při tvorbě vybraných systémů

 • Získám profesionální řešení v oblasti, pro kterou nemám v týmu dostatečnou odbornost

 • Efektivita - ušetřím finance ze státní kasy, řešení nebude překombinované a nebude generovat potřebu dalších řešení, snadno si vyberu “dodavatele”

 • Osobní zájmy, preference dodavatele řešení

 • Obava ze zkoušení v ČR nezvyklého způsobu řešení

 • Představa o složitosti spolupráce

 • Nedostatečná informovanost o existenci platformy Česko.Digital

 • Neuvědomění si benefitů, které tato spolupráce může mít

Cíle 

 • Vybudovat pozici Česko.Digital jako nejsilnějsí, nejodbornější a vysoce důvěryhodné specializované platformy v ČR, s níž má smysl spojit síly 

 • Zabezpečit snadný onboarding nových projektů (+ pomoci s jasným definováním problému)

 • Nastavit prostředí pro úspěšné fungování týmu, (+ vzdělávat tým v tom, jak efektivně fungovat)

 • Zajistit profesionální a úspěšné dodání projektů (malých i velkých)

 • Srozumitelně sdílet know how how (inspirace, návody...) 

 • Zviditelnění dané státní organizace a jeho reprezentantů🤹‍♀️ 4. Řešení a aktivity

V rámci Česko.Digital věnujeme pozornost rozvoji a problémům neziskového sektoru a veřejné správy, které lze řešit prostřednictvím digitálních technologií. Podporujeme členy komunity skrze bezpečné prostředí, aby měli odvahu přicházet s novými nápady a rozvíjet je až po realizaci. K tomu využíváme nabízené služby:

Název služby

Popis služby

Principy využití služby

Cílová skupina služby

Název služby

Popis služby

Principy využití služby

Cílová skupina služby

Konzultace

Organizace potřebuje konzultovat strategický krok při výběru vhodného digitálního řešení. Česko.Digital doporučí a poskytne vhodného konzultanta nebo mentora. Jde o krátkodobou spolupráci.

Drobné zadání, nelze nebo je složité řešit komerční cestou

⏰ 2 hodiny

Zkušená organizace má jednorázovou IT potřebu, je těžké ji rozumně definovat. Řešení je vhodné následně poptat přes #market-place.

Market-place

Poptávka jednorázového úkolu v rámci jedné činnosti přes komunikační platformu Slack. Jde o krátkodobou spolupráci.

Úkol je specifikovaný pro jeden obor činnosti

⏰ 6-8 hodin

Organizace má jednorázovou, dobře definovanou IT potřebu a zároveň je schopna si tuto činnost koordinovat.

Ideace

V rámci naší komunity je možné společnými silami posunout nápad dál, dostat zpětnou vazbu a také najít kolegy do týmu.

Registrace v komunikační platformě Slack.

⏰ je podle povahy a potřeby nápadu.

Jednotlivec z komunity, který má nápad, nebo jednotlivec, který s nápadem do Česko.Digital přichází.

Inkubace

Příprava projektu na jeho realizaci za pomocí nástroje Lean Canvas s podporou komunity, mentorů a konzultantů. Jde o partnerskou spolupráci na projektu. 

Nápad podporují min. 3 členové komunity.

Téma problému zaštiťuje expertní organizace a má definovaný problém a cílovou skupinu

Schválení leadership týmem dle kritérií Česko.Digital

 1. Začínající organizace nebo organizace, která chce spustit nový projekt stojící na digitálním řešení, se kterým nemá zkušenosti.

 2. Organizace, která má špatně definovanou potřebu. (tj. špatně připravený/chybějící Lean Canvas) a mentor ji doporučí do "Inkubace".

Realizace

Společná realizace projektu využívající digitální řešení. Komplexní, partnerská spolupráce neziskového projektu s velkým dopadem (v rámci Česka nebo oboru).

 1. Úplně vyplněný Lean Canvas

 2. Validace min. jedním mentorem Česko.Digital

 3. Schválení leadership týmem dle kritérií Česko.Digital

 1. Organizace má jasně definovanou IT potřebu

 2. Organizace existuje min. 1 rokV rámci Česko.Digital věnujeme pozornost komunitě Česko.Digital, aby byla připravena ve správný čas pomoct neziskové organizaci nebo státu svou kompetencí a umem a aby každý člen komunity Česko.Digital zůstal vnitřně naplněný a motivovaný k další pomoci.

Název aktivity

Oblast aktivity

Zodpovídá

Název aktivity

Oblast aktivity

Zodpovídá

Marketing & Komunikace

Brand strategy & planContent strategy & planLoyalty program strategy & planSocial media strategy & planPublic relations strategy & plan

@Eva Zehnálková (Unlicensed)

Projekty & Služby

Project Management Strategy & Plan, Program Management Strategy & Plan, Lean Startup Innovation Strategy & Plan, Stakeholder Management 

@Eva Pavlíková

Česko.Digital Technology

Technology Stack strategy & plan, Development Quality Strategy & Plan, Technology & Digital Innovation Strategy & Plan

@Martin Wenisch

Partnerships & Fundraising

Business Development Strategy & Plan, Partnership Relations, Partnership Governance

@Tereza Gagnon

People & Community

Community Care Strategy & Plan, Onboarding & Offboarding Strategy & Plan, Internal Communication Strategy & Plan, Community Culture, Community Care Strategy & Plan, HR Marketing, Employer Branding & Hiring

@Lucie Zajíčková

Provoz & Finance

Budgeting & Forecasting, Cashflow, Accounting, Legal

@Eva Pavlíková🎯 5. Cíle a KPIs

Cíle pro rok 2021

 1. Zajistit finanční stabilitu a udržitelnost organizace Česko.Digital v dlouhodobém horizontu (min. následující 3 roky)

 2. Dodávat všechny služby/projekty, které poskytujeme v souladu s očekáváním všech zapojených stran.

 3. Zapojit členy komunity do reálné aktivity krátkodobě i dlouhodobě a v komunitě je udržetPriority pro rok 2021 (aktuálně do konce června 2021)

 1. Zajistit finanční stabilitu a udržitelnost organizace Česko.Digital v dlouhodobém horizontu (min. následující 3 roky) - Product Owner @Tereza Gagnon

 2. Aktivizace technické komunity - Product Owner @Martin Wenisch

 3. Dodávat všechny služby/projekty v kvalitě - Product Owner @Romana Pokorná

KPIs

🔧 U všech uvedených KPI nyní sledujeme čísla trendem - tzn. podíváme se na číslo každý měsíc a porovnáváme jeho hodnotu.

Název KPI

Popis

Aktuální hodnota ke dni 28.2.2021

Vztahuje se k cíli

Zdroj:

Název KPI

Popis

Aktuální hodnota ke dni 28.2.2021

Vztahuje se k cíli

Zdroj:

Aktivizace

90% publikovaných dobrovolnických pozic je obsazeno do 14 dní 

22 dnů, max. 64 dnů

Zapojit členy komunity do reálné aktivity krátkodobě i dlouhodobě a v komunitě je udržet

Efektivita

Odkaz do GoodData

Zapojení

40% členů komunity Česko.Digital je dlouhodobě zapojeno -( z pohledu času a z pohledu počtu)

45% (105 členů)

Zapojit členy komunity do reálné aktivity krátkodobě i dlouhodobě a v komunitě je udržet

Odkaz do GoodData

Aktivita

Podíl aktivních a celkového počtu registrovaných členů komunity Česko.Digital, TBD

277 Slack, 37 GitHub - z celkového 3794), → 7,3%

Zapojit členy komunity do reálné aktivity krátkodobě i dlouhodobě a v komunitě je udržet

Odkaz do GoodData

Kapacita

8 paralelních projektů v realizaci a 2 paralelní projekty v inkubaci

8 externích v realizaci, 2 externí v inkubaci, 2 externí v supportu

Dodávat všechny služby/projekty, které poskytujeme v souladu s očekáváním všech zapojených stran.Výkonnost

Průměrná delky trvání projektu v měsících - TBDDodávat všechny služby/projekty, které poskytujeme v souladu s očekáváním všech zapojených stran.Spirit

Kvalitativní indikátor nálady a energie v komunitě, k měření využíváme Wellbeing Dashboard od Q Designers

výstupy zde
(měření proběhlo v červnu 2021 a další proběhne v září 2021)

Zapojit členy komunity do reálné aktivity krátkodobě i dlouhodobě a v komunitě je udržet

Dodávat všechny služby/projekty, které poskytujeme v souladu s očekáváním všech zapojených stran.


Zdroj

Rozpočet

Rozpočet pro rok 2021 je 18 mio. korunZajistit finanční stabilitu a udržitelnost organizace Česko.Digital v dlouhodobém horizontu (min. následující 3 roky)Počet partnerů

Čtyři hlavní finanční partneři po rok 2021Zajistit finanční stabilitu a udržitelnost organizace Česko.Digital v dlouhodobém horizontu (min. následující 3 roky)

WIP Strategické cíle pro rok 2023

 • Mít finančně i personálně dlouhodobě udržitelnou organizaci

 • Mít 200 aktivních dobrovolníků 

 • Pomoci 5 mio. občanů Česka

 • Vybudovat povědomí o Česko.Digital jako lídrovi v oblasti expertního dobrovolnictví (v oblasti digitalizace)

 • Fungující ekosystém pro expertní CSR / civic tech
 💰 6. Struktura nákladůPotřebné zdroje (lidi, vybavení, atd.)

Bude průběžně doplňováno

Finanční náklady

Odhadované finanční náklady pro rok 2021 jsou rozpočtované podle projektů a podle aktivit pro podporu komunity Česko.Digital: 
 ⚠️ 7. Předpoklady a rizika

Předpoklady

Bude průběžně doplňováno

Popis předpokladu a jeho pravděpodobnost

Rizika

Bude průběžně doplňováno

Popis rizika a jeho pravděpodobnost

Mitigace rizika
🔧 Otevřené body

 1. Napojení cílů na KPI, aby bylo zřejmé, které KPI příspívají k naplnění cíle a jakou částí

🔎 Otázky & odpovědi

Vše, co se nevešlo do výše uvedeného nebo otázku položil/a čtenář tohoto dokumentu.

Lucie Zajíčková Apr 26, 2021 

 • Nemyslím, že jsme zatím konkrétně řešili.

Eva PavlíkováApr 26, 2021 

 • Zatím je to ve stádiu úvah, protože placené služby pro stát budou podle mě vyžadovat větší míru oddělení dvou oblastí, kde Česko.Digital pomáhá - například non-profit a public. A pokud se bude jednat o placenou službu, jsou s tím spojené jiné míry garance a rozsahu služby.

 • Modely mohou být různé - od příjmu za zprostředkování, přes placené konzultace až po prodej balíčku “inovace”. Jakmile zajistíme aktuální financování pro rok 2021, bude se tomu v druhé polovině roku věnovat Terka Gagnon ve spolupráci s dalšími členy leadership týmu a všemi z komunity, komu to téma bude smysluplné.  1. Zajistit finanční stabilitu a udržitelnost organizace Česko.Digital v dlouhodobém horizontu (min. následující 3 roky).

 2. Dodávat všechny služby/projekty, které poskytujeme v souladu s očekáváním všech zapojených stran.

 3. Zapojit členy komunity do reálné aktivity krátkodobě i dlouhodobě a v komunitě je udržet.Příjmy a výdaje jsou vedeny v transparentním účtu, více k financím na Provoz & Finance. Plánované výdaje otevřeně komunikujeme - jedná se primárně o posílení teamu, který se stará, pečuje a zajišťuje chod organizace č.d. V rámci vykazování našich výsledků, příjmů a nákladů nám ještě chybí výroční zprávy.Lucie Zajíčková

 • Určitě ano, pokud máš konkrétní nápad, jak hodnoty lépe prezentovat, komunikovat a taky žít - ozvi se. Také jsme se dostali k otázce, že je možná třeba se na hodnoty podívat a aktualizovat - například chybí “spolupráce”, která je v komunitě klíčová a klademe na ní velký důraz. Naopak profesionalita nás možná brzdí a neumožňuje nám dělat chyby.

 • S hodnotami budeme více pracovat i při samotném onboardingu - nyní např u projekt koordinátorů hodnoty vysvětlujeme právě na konkrétních příkladech (to chceme škálovat napříč komunitou), plánujeme k hodnotám vysvětlující video, atd.

Eva Pavlíková

 • Velmi dobrá připomínka a zároveň dobrý reality-check, protože z mého pohledu mám pocit, že hodnotám mentálně věnuju snad polovinu svého času. Hodnoty jsme vždy řešili v rámci leadership týmu, ale ani tam jsme nenašli dobrou shodu, jak je popsat do vetšího detailu a potom jsme to pod dojmem dalších priorit vypustili. Rozhodně hledáme vhodný formát, jak toto uchopit - protože to musí být aktivita celé komunity - hlavně ta “praktická aplikace” hodnot v konkrétních situacích. 

Máš otázku, nejasnosti nebo se chceš zapojit do tvorby?

👋 Máš otázku nebo nejasnost? Přidej komentář pod tento dokument ⤵️, někdo z WIP Leadership tým určitě brzy zareaguje. Pokud nechceš čekat, napiš do Slackového kanálu #ceskodigital-leadership. 

🤝 Chceš se podílet na strategii? Ozvi se přímo do Slackového kanálu #ceskodigital-leadership - ideálně s odkazem na konkrétní část strategie, kde chceš pomoct. Připravujeme také otevřené Trello boardy s konkrétními úkoly, na kterých můžeš rovnou začít pracovat🙏.