Product Backlog

AKCELERÁTOR ČESKO.DIGITAL JE AKTUÁLNĚ POZASTAVEN.

VĚTŠINA INFORMACÍ V TÉTO PŘÍRUČCE JE Z ROKU 2023 A NENÍ ZATÍM ZCELA AKTUALIZOVÁNA.

 

← zpět na úvodní stránku k projektové metodice

 

Product Backlog je prioritizovaný seznam funkcionalit produktu a dalších plánovaných úkolů na projektu. Produc Backlog by měl být tzv. single source of truth, tj. jediným zdrojem pravdy. Veškerá zadání by měla být umístěna jen a pouze zde a tým pracující na projektu by si měl pro zadání chodit pouze do backlogu. Tým by rovněž neměl pracovat na ničem, co neexistuje v product backlogu.

Typický product backlog může obsahovat několik různých typů záznamů:

  • epic - velká, obsáhlá funkcionalita, kterou je nutno rozložit na další user stories

  • user story - krátké a lehce pochopitelné popisy funkcionalit, které jsou často popisovány z pohledu uživatele

  • task - často na jedné user story pracuje více lidí dohromady, možná i z více týmu. V takovém případě pro jednotlivé osoby vytvoříme tasky, které popisují jejich podíl na řešení celé user story

  • bug - chyby chceme evidovat a prioritizovat odděleně

Product Backlog může existovat jak ve fyzické podobě ve formě post-itů nebo někde na tabuli, tak i v nějakém elektronickém systému typu Trello, Jira atd.

Product Backlog by měl rovněž umožňovat okolním pozorovatelům zjistit na kterých tématech tým aktuálně pracuje.

Osobou primárně zodpovědnou za vytváření, správu, prioritizaci a aktualizaci backlogu je Product Owner.

 

 🎥  Sprint Backlog vs Product Backlog - Jaký je mezi nimi rozdíl (AJ),  ⏰  6:22 min.,  ℹ️  Youtube

 

Příklad product backlogu z č.d projektu Průvodce prevencí (Loono)

Příklad sprint backlogu z č.d projektu Průvodce prevencí (Loono)


Další zdroje: