Vize, mise a cíle projektu

Jak naplnit naši vizi

  • Hledáním veřejných zakázek a projektů, které splňují dobrou praxi vývoje projektů.

  • Uspořádáním inspirativní debaty s účastníky toho projektu – ze státní i soukromé sféry. Pobavit se o tom, co fungovalo, nebo naopak nefungovalo.

  • Jiná inspirativní setkání, webináře, workshopy – na zvyšování odvahy, motivace, sdílení zkušeností a propojování lidí.

  • Analýza zákonů – kde vznikají omezení pro agilní a moderní vývoj projektů? Proč nestačí high-level definice zadání atp.? Návrh digitálně přívětivé legislativy můžeme například i s pomocí DNA platformy, případně ICT unie pomoci prosadit.

  • Standardizace smluv, zadávací dokumentace, architektury, vývoje SW – cokoli, na čem se shodneme, že by se mohlo standardizovat, a jak – pokud to zapadá do Informační koncepce ČR (IK ČR). V takovém případě můžeme díky spolupráci s OHA (Odbor hlavního architekta) a vytvořit konsenzus, který když bude uveden v IK ČR, mohou se jím řídit jiné úřady a vyvíjet podle toho vlastní SW.

  • Z pohledu dodavatele (mám na mysli ty, kteří v současné chvíli státní správě dodávají) radit úřadům, co jim umožňují nově vznikající zákony a služby (o právu na digitální službu, DEPO, sdílené služby jako Propojený datový fond, Základní registry, eIdentita, atp.) – např. pomocí dalších meetupů.Toto jsou pouze příklady, jak kultivovat prostředí veřejných IT zakázek, ale pokud máte vlastní nápad, rozpracujte ho a v týmu vám dáme podporu a propojení na lidi, díky kterým se může uskutečnit.

Jak se zapojit

ZdeMiro zapisujeme vše, co jsme během debat identifikovali jako téma, které může to pomoci k transformaci prostředí VZ. Pro radu můžete také napsat do projektového kanálu #run-verejne_zakazky_spolu na Slacku nebo kontaktovat přímo @Kateřina KocianováCelá strategie tedy pomůže k tomu, že:

  • můžeme fungovat v malých asynchronních týmech, které budou pracovat na svých úkolech

  • úkoly i s milníky si sami zaznamenáte do Jiry

  • v kanálu dáte vědět kdykoli, když budete potřebovat zorganizovat synchro call, sehnat odborníka nebo jakoukoli pomoc a radu, případně propojení.

  • veškeré výstupy z týmu budeme shromažďovat na jedno místo (do budoucna to budou webové stránky, které  budou sloužit jako znalostní databáze, knihovna projektů a best practice)Inspirace