Cílová skupina projektu

vypracování úkolu https://cesko-digital.atlassian.net/browse/VZS-173

1. Číselný odhad, kolik úředníků ve veřejné správě celkově a jejich segmentace


Segment

Počet

Segment

Počet

Učitelé

185545

Nepedagogičtí pracovníci ve školství

67393

Policie, celníci, apod.

65598

Vojáci

26599

Soudy

9652

zbývající, tzn. úředníci

120582

data za rok 2020

Na ministerstvech a v ústředních správních úřadech je kolem 80 000 systematizovaných míst a 40000 ostatních úřednických míst.

Celkem stát zaměstnává 449.020 zaměstnanců (od 2013 nárůst o 36.000 lidí). (zdroj)

2. Číselný odhad, kolik úředníků využívá/potřebuje metodiku pro zadávání softwaru


Podíl odborných ICT pracovníků na celkovém počtu systemizovaných míst je u organizačních složek státu pouze 3,3 % [1] (2600 míst)

3. Číselný odhad, kolik úředníků může/chce využít naše výstupy projektu