Financování spolupracujících organizací

Česko.Digital je komunitou expertních dobrovolníků, kteří pomáhají ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu. Do našich projektů a aktivit také zapojujeme nevládní neziskové organizace, pro které je zatím nemožné se dobrovolnicky do projektů a aktivit zapojit, protože nemají zajištěné odpovídající finanční zázemí.

Rádi bychom tak podpořili zapojené nevládní neziskové organizace odměnou za poskytnuté odborné informace, kvalifikovanou oponenturu, zapojení se do celého procesu a participace na tvorbě či poskytnutí videa aj. ve výši do 5000 Kč včetně DPH (nejsme plátci DPH). Případné odvody jsou na partnerské organizaci. Částka je za celé období spolupráce, které se pohybuje v řádech měsíců a odvíjí se především od aktivní spolupráce.

Jsme si vědomi, že odměna nedosahuje komerčního ohodnocení, s ohledem na financování naší organizace (jsme také nevládní nezisková organizace) je to maximálně dosažitelná nabídka, kterou můžeme a rádi poskytneme.

Partnerská organizace může finanční odměnu také odmítnout.

Jak na to - Krok za krokem

Organizace chce vyplatit odměnu

  1. Organizace fakturuje domluvenou částku včetně DPH (nejsme plátci) na konci celé spolupráci.

  2. Organizace vystaví fakturu:

a. Česko.Digital, z.ú.

IČO: 08178607
Spěšného 391, 252 63 Roztoky

3. Organizace vystaví fakturu a zasílá jí zpět na e-mail vladimira.osadnikova@cesko.digital , která fakturu dále:

a. Předává s prosbou o zpracování, v kopii je e-mailu bude označena @Eva Pavlíková .

b. Fakturu archivujeme.

4. Tímto končí celý proces. Faktura by měla být proplacena ve splatnosti, která je uvedena na faktuře. Více o našich podmínkách financování a termínech plateb najdete: https://cesko-digital.atlassian.net/wiki/spaces/CD/pages/87458042 .

 

Organizace nechce odměnu vyplatit

  1. Organizace napíše e-mail, kde zazní, že “Finanční odměnu nepřijímáme.”

a. Tento e-mail budeme archivovat.