[V přípravě] 12. životní situace - Závislost na návykových látkách

Spolupracující organizace

Na tématu spolupracujeme s Česká asociace streetwork, o. s., která zastřešuje organizaci nízkoprahových sociálních služeb a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce.

 

 

Expertní dobrovolníci

UX a grafika: Marek Kulhavý & Martina Fischmeister

Vývoj: Jaroslav Zapadlo (zapinek)

Obsah:

Výzkum:

 

 

 

Podklady

  • Google Drive: