Výsledky projektu

1 rok, 12 online workshopů, 40 zapojených novinářů a stovka expertních dobrovolníků to vše stojí za odvahou změnit zažité stigma nedostupných inovací v prostředí českých redakcí. Tým expertních dobrovolníků prezentoval výsledky výzkumu, absolvoval ideační sprint a navrhl prototypy, které dokazují, že inovace ve zpravodajství mají smysl.

Třetina Čechů nesleduje zpravodajství, ukázal výzkum Češi a zpravodajství, který provedl Nadační fond nezávislé žurnalistiky (dále jen NFNZ) v roce 2019. Přitom i tito obyvatelé chodí k volbám, kde by se měli kvalifikovaně rozhodnout. Zatraktivnit a inovovat zpravodajství se pokusil projekt Inovace zpravodajského storytellingu (2020 - 2021) expertní dobrovolnické organizace Česko.Digital a Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Chcete si zprovoznit prototyp ve své redakci?

👉🏻 Projděte si prezentace konceptů a postupujte dle technických návodů

Název

Tech-lead

Product owner

Dokumentace

Prezentace konceptů

Case study

Technický návod

Témata pod lupou

Ondřej Piálek

Záviš Pexidr

Google Disc

Prezentace

Word

GitHub

Audiozprávy

Jiří Zikeš

Jakub Bareš

Google Disc

Prezentace

PDF

Chatbot Newsie

Pavel Bartoš

Tomáš Nespěchal

Google Disc

Prezentace

GitHub

Všechny výstupy projektu (včetně open source zdrojových kódů) jsou chráněny MIT licencí a třetí strany je mohou bezplatně využívat, měnit a rozšiřovat pro své účely.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky se zavázel zajistit propagaci MVPs směrem k novinářům po dobu min. 12 měsíců od předání projektu (tj. do 30. listopadu 2022) a uvolnit finanční zdroje (max. 30 000 Kč ročně), které umožní údržbu funkčnosti MVPs na GitHubu a možnosti jejich užití redakcemi pod dobu alespoň 3 roky od podpisu tohoto memoranda (tj. do 30. listopadu 2024). Údržbou funkčnosti se myslí především:

  • odbavování tzv. security bugs, tedy mimořádných výpadků funkčnosti technologických řešení, která znemožňují jejich používání třetími stranami

  • aktualizování API a jeho případné nutné změny (např. vlivem zastarání technologie), které budou opět spadat pod MIT licenci

  • řešení neočekávaných problémů MVPs

  • veškeré změny na MVPs ze strany NFNZ či jím pověřené třetí osoby, budou zveřejňovány  pod MIT licenci

Pro více informací kontaktujte Naďu Strakovou, nada.strakova@nfnz.cz

Potřebujete doplňující informace a kontext?

👉🏻 Prozkoumejte archiv pracovních dokumentů

Chcete vědět o projektu?

👉🏻 Prohlédněte si doplňující informace

Začátek projektu: Sep 17, 2020
Podpis memoranda: prosinec 2021
Počet zapojených redakcí: 10
Počet zapojených organizací: 5
Počet zapojených expertních dobrovolníků: 150
Retrospektiva projektu, výstupy z retrospektivy

Během tříměsíčního cyklu ideačních workshopů se novináři, vývojáři, designéři a marketéři zamýšleli nad tím, jak se chová běžný nekonzument zpravodajství, jak se informuje a jaký obsah vyhledává. Výsledkem workshopů, diskusí a burzy nápadů jsou tři návrhy konceptů, které jsme diskutovali s předními odborníky na komunikaci, média a technologie na jaře 2021. Koncepty jsme představili na novinářském dni 18. června 2021 a poté zahájili vývoj prototypů s expertními dobrovolníky.

Díky komu se to podařilo?

👉🏻 Prohlédněte si seznam expertních dobrovolníků

Vanda

Adlerová

Kateřina

Ailová

Robert

Anton

Mia

Bajić

Libor

Bakajsa

Jakub

Bareš

Václav

Bárta

Pavel

Bartoš

Ivana

Beňová

Michal

Bláha

Viktor

Brada

Viktor

Brada

Dana

Brhelova

Jan

Cibulka

Pavel

Curda

Marek

Doležel

Tomáš

Gardelka

Lukáš

Gergel

Pavel

Hanosek

Michalea

Horňáková

Jan

Indra

Simona

Janíková

Petr

Jašek

Lenka

Kabrhelová

Pavel

Kasík

Barbora

Klárová

Lukáš

Kňazovický

Nina

Kodhajová

Martin

Krček

Luboš

Kreč

Petr

Kubensky

Jiří

Kučera

Michal

Kucirka

Petr

Kuncl

Tereza

Lattová

Filip

Magalhaes

Matěj

Malecha

Matěj

Malecha

Jan

Marek

Petr

Meissner

Adam

Mlýnek

Albína

Mrázová

Lukáš

Nechvátal

Tomas

Nespechal

Jindřich

Oukropec

Záviš

Pexidr

Ondřej

Piálek

Jakub

Pohl

Šárka

Rauchová

Olga

Řezníčková

Jakub

Slíva

Naďa

Straková

Jiří

Svoboda

Iveta

Svobodová

Lucie

Sýkorová

Klára

Szkatulová

Jan

Šercl

Josef

Šlerka

Radim

Theiner

Václav

Vacek

Katherine

Vašíčková

Michal

Vlasák

Lucie

Vondráčková

Petr

Zelinka

Jiří

Zikeš

Jan

Žabka