Plány aktivit pro rok 2021


Aktivity pro Q2 2021

Název strategie

Popis aktivity

Termín

Vztahuje se k cíli a KPI Česko.Digital

Název strategie

Popis aktivity

Termín

Vztahuje se k cíli a KPI Česko.Digital

Implementace projektové metodiky - "1.milník" Cílem je posunout naše projekty v realizaci k pružnější podobě průběhu projektu, kde můžeme vytvářet rychleji funkční a viditelné řešení - pilot na jednom projektu

🎯 Definice role Product Owner (Pan Cíl) & Scrum Master (Paní Empatie) a jejich zasazení na pilotním projektu (Loono: Průvodce prevencí) Feb 28, 2021 ✔

🎯 Kompetenční model pro sestavování týmů pro naše projekty Jun 24, 2021 ✔

🎯 Výběr vhodné metodiky a její adopce pro potřeby Česko.Digital pro koordinaci projektů - sprinty Mar 31, 2021 ✔

Mar 31, 2021 ✔

Cíl: Dodávat všechny služby/projekty, které poskytujeme v souladu s očekáváním všech zapojených stran.Cíl: Zapojit členy komunity do reálné aktivity krátkodobě i dlouhodobě a v komunitě je udržetKPI: Aktivizace, Zapojení, Aktivity, Kapacita, Výkonnost

Implementace projektové metodiky - "2.milník" 

Cílem je posunout naše projekty k pružnější formě vedení, kde můžeme vytvářet rychleji funkční a viditelné řešení - rollout na všechny projekty

🎯 Postupný přechod na novou metodiku v souladu s aktuálními potřebami projektu Aug 5, 2021 → termín je určen dle doby, kdy je plánovaná implementace na projekt Střecha duševního zdraví

 • Učíme online

  • o přechod do agile jsem neuvažovala, nyní je projekt ve volnější fázi, můžeme připravit na podzim, nutné sladit variantu s @Anežka Müller, zda by agilní řízení bylo vhodné i pro potřebu NPI, která by takto mohla vést projekt i v budoucnu

 • Veřejné zakázky spolu

  • o přechod do agile jsem nyní neuvažovala, je nutné sladit s @Kateřina Kocianová, zda je pro projekt vhodné, možná se zapojením dalších organizací a rozšíření rozsahu projektu?

 • Inovace zpravodajského storytellingu

  • měly by být hotové prototypy, probíhat testing a implementace do redakcí, proto není vhodné implementovat novou metodiku

 • Začni učit

  • projekt bude předán a dokončen v půlce srpna, ve vývoji je Jira a vede je Scrum Master, chybí některé části agilního řízení jako coaching přístup, jsou jasné cíle na dané sprinty plánované na týdenní bázi

 • Nedlužím státu

  • metodika je částečně implemetovaná, mají ceremonie, nevyužívají Jira, nevyužívají jasné rozdělení na role SM a PO, byť tam fakticky jsou

 • Jehlomat

  • projekt by měl být dokončen v půlce července, na metodiku ted není prostor (ve chvíli, kdy je již daný termín) - EDIT musíme probrat na gov. setkání, hledáte se komplet nový vývojářský tým.

 • Střecha duševního zdraví

  • chceme implementovat, podpoří to Tom Walek do začátku srpna

 • Loono: Průvodce prevencí

  • metodika je implementovaná

Aug 5, 2021 🔥

Lean Startup metodika & inkubátor - "1.milník"Cílem je posunout naše projekty v inkubaci k agilnější podobě průběhu inkubace, kde rychleji můžeme nacházet řešení k definovanému problému s důrazem na inovace - pilot na jednom projektu

🎯 Výběr vhodné metodiky pro kontext Česko.Digital - validace doporučení Lean Startup Feb 28, 2021 ✔

🎯 Adopce metodiky Lean Canvas pro všechny projekty s ohledem na potřeby v Česko.Digital (projekt ve fázi inkubace) a pilot na jednom projektu Mar 31, 2021 ✔

 • Implementované na Loono: průvodce prevencí

Mar 31, 2021 ✔

Lean Startup metodika & inkubátor - "2.milník"

Cílem je posunout naše projekty v inkubaci k agilnější podobě průběhu inkubace, kde rychleji můžeme nacházet řešení k definovanému problému s důrazem na inovace - rollout

🎯 Postupný přechod na novou metodiku v souladu s aktuálními potřebami projektu May 31, 2021 ✔

May 31, 2021 ✔

Program Management -

Vylaďování procesu a nastavení

Cílem je zoptimalizovat Program Management tak, aby to byl primární zdroj informací pro projektový tým i leadership tým s jednoduše dostupnou informací podle potřeby daného týmu

🎯 Revize a fine-tuning Program Managementu na wiki a také v Airtable  Mar 31, 2021

🎯 Možnost využívání Attlasian Jira pro projekty, kde je součástí development Jul 31, 2021 🔥

Jul 31, 2021 🔥

Governance & Stakeholder Management

Cílem je vytvořit proces pro komunikaci se zainteresovanými stranami v projektu, které které mají zájem na projektových výstupech nebo je ovlivňují.

🎯 Setkání se všemi našimi zadavateli projektu a domluva nad pravidelným setkáním - zatím bez pevné struktury Mar 11, 2021 ✔

🎯 Governance projektů a rámcové zakotvení setkání Apr 15, 2021 ✔

🎯 Proces stakeholder managementu May 31, 2021 ✔

May 31, 2021 ✔

Cíl: Dodávat všechny služby/projekty, které poskytujeme v souladu s očekáváním všech zapojených stran.

KPI: Zapojení, Výkonnost


Plánované priority na Q3 2021

detaily budou doplněné během června 2021

 • Komunita agile leaders v č.d 

  • Vzdělávání a pravidelné sdílení zkušeností 

  • Silní support koordinátoři 

  • Tým scrum masters & product owners

 • Příchozí projekty 

  • Zastupitelnost, přizvání dalších kolegů do procesu

  • Otevření do komunity 

 • Rozvoj služeb 

  • Důraz na #market-place 

  • Product owner pro každou službu